מדינת ישראל ידועה כאחת המדינות המתקדמות בכל הנוגע לזכויותיהם של זוגות חד מיניים, ובשנים האחרונות חלה התפתחות והתקדמות מתמדת בתחום והכרה משפטית הולכת וגוברת.


עם זאת, עדיין קיימת מגבלה עיקרית וראשית בהסדרת יחסיהם של בני זוג חד מיניים במדינת ישראל והיא אי יכולתם להינשא בתחומי המדינה, שכן תחום הנישואין והגירושין הוא תחום המוסדר על ידי מוסדות הדת במדינה, שאינם מכירים בנישואין של בני זוג מאותו מין.


הגנה על הזכויות והחובות בתוך התא המשפחתי


בעניין זה, הסכם לחיים משותפים הוא הדרך המשפטית היחידה הפתוחה כיום בפני זוגות חד מיניים, שבמסגרתו מעגנים בני הזוג את הקשר ביניהם ומגנים על זכויותיהם וחובותיהם כמשפחה וכבני זוג, וזאת בייחוד כאשר מדובר בתחום משפטי שהחוק והפסיקה טרם הסדירו אותו במלואו, ועל כן קיימת אי ודאות לאופן פסיקת בית המשפט במקרה של מחלוקת.


הסכם לחיים משותפים מהווה למעשה חוזה בין בני הזוג, בעל התחייבות משפטית ביניהם בכל הסוגיות הנוגעות לזוגיות שלהם ולמשפחה שמתכננים הם להקים, כאשר בראשו התחייבות הצדדים לנהוג בתום לב ולכבד האחד את השני. הסכם לחיים משותפים נותן מענה לסוגיות השונות שבחיי הזוג משלב מיסוד הקשר, חיי היום יום ועד לפרידה, אם תהיה.


חוזה משפטי לכל דבר המהווה הוכחה רשמית לקיום הזוגיות


הסכם לחיים משותפים בין בני זוג חד מיניים מהווה בראש ובראשונה הוכחה רשמית על זוגיותם, הכרה בזוגיותם של בני הזוג, כי הם מנהלים משק בית משותף וכי בכוונתם לקיים תא משפחתי משותף. במערכת יחסים שבין בני זוג חד מיניים, ההכרה הרשמית בזוגיותם חשובה ביותר ומשמעותית עבור וכלפי רשויות המדינה השונות, כגון ביטוח לאומי ואף לצורכי אימוץ והורות, שם מהווה ההסכם ראיה ליציבות התא המשפחתי ולכוונותיהם של המאמצים.


במסגרת הסכם לחיים משותפים, יכולים בני הזוג להסדיר גם את המסגרת הרכושית ביניהם. מהו הרכוש המשותף שלהם, מהו רכושו הנפרד של כל אחד, אם בכלל, וכיצד יחולק הרכוש המשותף במקרה של פרידה. בסוגיה זו יוכלו בני הזוג למשל להתייחס לרכוש עתידי שעתיד להתקבל לאחד מהם כתוצאה מצוואות, ירושות או מתנות; דמי שכירות המתקבלים מדירה שבבעלות אחד מהם; מגורי בני הזוג בדירה שבבעלות אחד מהם; חובות ככל שישנם וכדומה.


במסגרת הסכם לחיים משותפים יכולים בני הזוג להתייחס לאופן ניהול משק הבית, האם בכוונתם לפתוח חשבון בנק משותף; אופן תשלום חשבונות אחזקת הבית השונים ועוד.


במסגרת הסכם לחיים משותפים יכולים בני הזוג לכלול פרק בנוגע להורות משותפת, אם בנוגע לילדים שיש למי מבני הזוג ממערכות יחסים קודמות ואם בנוגע לילדים שעתידים לבוא לעולם כתוצאה מהקשר באמצעות אימוץ, פונדקאות, תרומת זרע וכדומה. פרק זה יסדיר את אופי היחסים בין בני הזוג לבין הילדים, את היקף השותפות והאחריות שכל אחד מהם לוקח כלפיהם וגם מה יהיו הזכויות והחובות של כל אחד מהם כלפי הילדים במקרה של פרידה.


לאור כל האמור לעיל, בשנים האחרונות ניתן לראות עלייה מתמדת בפנייתם של זוגות חד מיניים להסדרת יחסיהם באופן פורמאלי על ידי הסכם לחיים משותפים, וזאת מתוך ההבנה לחשיבות הרבה שישנה בהסכם זה ולהיותו מבטיח דאגה והגנה זוגית.


עם זאת, חשוב להדגיש כי לשם ניסוח ההסכם לחיים משותפים יש לפנות לעו"ד הבקיא ועוסק בתחום ומכיר היטב את החוק ואת הפסיקה, שכן מדובר במסמך בעל חשיבות מכרעת עבור בני הזוג, אשר מטרתו לעגן את הסכמות בני הסוג בנוגע למרבית תחומי חייהם, וכן לצפות פני עתיד ולמנוע מאבקים עתידיים בבית המשפט. מומלץ להביא את ההסכם לאישורו של בית המשפט לענייני משפחה.

 

יש לך שאלה?

פורום זוגות חד מיניים


הסדרות פשוטות אלו יכולות לחסוך פעמים רבות מאבקים ומחלוקות קשות, המנוהלים באמצעות הליכים משפטיים ארוכים ויקרים בעת פירוד הצדדים.


כותבת המאמר היא סיון אלה-לוי, עו"ד ומגשרת, מנהלת פורום זוגות חד מיניים באתר law guide, מתמחה בענייני משפחה וירושה ובענייניהם המשפטיים של זוגות חד מיניים.