פסקי דין וחדשות - פשיטת רגל

הכרזה על פשיטת רגל נעשית על ידי הרשויות בעקבות בקשה של חייב, אשר טוען כי אין הוא יכול לעמוד בחובותיו כלפי הנושים.

מדובר במצב משפטי המכיר בחוסר יכולתו של החייב לעמוד בחובותיו, אשר במהלכו מוענק לו צו הפטר שהינו כהגנה מפני הליכים משפטיים בעניינו.


להליך "פשיטת הרגל" שתי מטרות עיקריות – ראשית, ההכרזה על פשיטת הרגל נועדה למנוע מהחייב התעמרויות חסרות סיכוי מול הרשויות והנושים.

 

 

שנית, נכסיו של פושט הרגל מכונסים על ידי הרשויות ומחולקים לנושים על פי סדר עדיפויות שקבע המחוקק. מדובר בהליך מודרני אשר מונע מהחייב להפוך לנטל על החברה מחד, ונותן לנושים אפשרות להשיג את המגיע להם ממה שכן יכול החייב להשיב מאידך.
 

 

קרא עוד:
 

 

צו הפטר מותנה לפרופ` גבריאל מוקד - התחשבות בהתארכות הליכי פשיטת רגל

בית המשפט התחשב בגילו של פרופ' גבריאל מוקד, וכן בזמן הממושך של הליכי פשיטת הרגל, וקבע מתן צו הפטר מותנה...

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

שכר טרחה למנהל מיוחד בהליך פשיטת רגל לאחר החלפתו

מנהל מיוחד בהליך פשיטת רגל הוחלף על ידי כונס הנכסים הרשמי. האם הוא יהיה זכאי לשכר טרחה לאחר החלפתו?

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

כתובה בהליכי פשיטת רגל - האם חוב בר הפטר?

האם צו הפטר אשר ניתן לחייב בהליכי פשיטת רגל כולל גם את חוב הכתובה של החייב לגרושתו?

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

מתי כספי ישלם שכ"ט בסך 250,000 שקלים בעבור ייצוג בהליכי פשיטת רגל

השופטת דחתה את טענתו של כספי וקבע כי הוא לא חתם על הסכם שכר הטרחה מתוך מצוקה ועושק. בפסק הדין נכתב כי הוכחתה של טענת העושק דורשת הוכחה של מצוקה פיזית או נפשית ברמה קיצונית, דבר שלא התקיים במקרה זה...

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

האם הפטר משפיע על חוב מזונות?

סעיף 69(א)(3) לפקודת פשיטת הרגל קובע כי הפטר פושט רגל איננו כולל חוב מזונות...

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

דמי ניהול אינם חובות בדין קדימה כמו דמי שכירות

משכיר נכס לא ימהר לפנות שוכר המצוי בקשיים כלכליים, וזאת משום שהוא יודע כי חובו של האחרון כלפיו מעוגן בדין קדימה...

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

להתנתק מ-YES ולקבל פיצויים - האם זה אפשרי?

האם אפשר לקבל פיצויים מחברת לוויין או כבלים אשר איננה מאפשרת ניתוק כמובטח?

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

הענקת נכסים לפני פשיטת רגל - הסכם ממון בין בני זוג

ביטול הענקת נכסים במסגרת הסכם ממון לפני פשיטת רגל. האם בית המשפט יבטל את ההענקה?

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

פשיטת רגל בגין ערבות לחובות חברה אינה מצדיקה תעודה לפי סעיף 66

חייב אשר היה ערב לחובות חברה לא דאג לכיסוי התחייבויות עתידיות. האם פשיטת רגל נגרמה בתום לב? האם מדובר בביש מזל ובנסיבות המצדיקות מתן תעודה לפי סעיף 66 לפקודת פשיטת הרגל?

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

האם יש להכריז על החייבת כעל פושטת רגל?

המבקשת, שנקלעה לקשיים כספיים, הגישה לבית המשפט המחוזי בנצרת בקשה למתן צו כינוס ולהכרזתה כפושטת רגל. במסגרת הבקשה הצהירה המבקשת על חובות בסכום כולל של 300,000 ₪, שהיא חייבת לחמישה נושים.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

למעלה