רוצים להגדיל את הסיכויים לניצחון במשפט? מחפשים מומחים למתן חוות דעת עד מומחה בבית המשפט?


כתבי תביעה רבים מצרפים חוות דעת מומחה במגוון תחומים רחב, שתוכל לספק לשופטים ידע מקצועי ופרטים לגבי אותו תחום המצריך מומחיות ספציפית, לגבות טענות שמעלים הצדדים באמצעות הערכות ובדיקות, ולסייע בקבלת ההכרעה.


חוות דעת מומחה מוגשת במשפטים אזרחיים ופליליים מטעם הצדדים עצמם, כאשר לפעמים המומחים נדרשים גם להעיד על דוכן העדים ולענות על שאלות השופטים או החקירה הנגדית, ולפעמים גם בית המשפט ממנה מומחים מטעמו. במרבית התביעות, כאשר אחד הצדדים מגיש חוות דעת מומחה, הצד השני מגיש חוות דעת נגדית בניסיון לסתור את הממצאים.


דין חוות הדעת כדין עדות, ובית המשפט ייתן משקל ראייתי רב יותר ככל שמידת הבקיאות והמקצועיות של המומחה גבוהה יותר.


רשימת הנושאים שבהם נדרשת חוות דעת מומחה ארוכה מאוד, וכוללת מומחים לזיהוי פלילי, שמאים, מומחי מחשבים, חוקרים פרטיים, רואי חשבון, רופאים, מהנדסים, גרפולוגים ועוד.


לפניכם רשימה של מומחים למתן חוות דעת עד מומחה בבית המשפט. בחרו מומחים לחוות דעת משפטית והגישו פנייה ללא התחייבות.