בית משפט השלום בתל אביב קיבל לאחרונה תביעת פיצויים שהגישה צעירה נגד חברה שמפעילה ומנהלת חניון רכבים לאחר שהותקפה על ידי אלמוני בשטח החניון ונגרמו לה נזקי גוף. השופטת קבעה כי מפעילת החניון הפרה את חובת הזהירות שלה כלפי הצעירה בכך שלא תגברה את כוח האדם בחניון בהתאם לתפוסת הרכבים בו ולכן נכשלה במניעת התקיפה. לפיכך, החברה חויבה לפצות את הצעירה שהותקפה בסך כולל של 131,600 שקלים.


אלמוני תקף צעירה ודקר אותה באמצעות סכין בעת ששילמה את דמי החניה


לפי העובדות שפורטו בפסק הדין, בחודש יוני בשנת 2011 החנתה הצעירה את רכבה בחניון כדי לבלות באירועי "לילה לבן" שבמהלכם התקיימו מופעי תרבות ומקומות בילוי רבים נותרו פתוחים לאורך כל הלילה.


למחרת בבוקר בשעה 5:00 לערך, האישה שבה לחניון כדי לקחת את רכבה. בעת שעמדה מול מכונת התשלום כדי לשלם את דמי החניה, הגיח מאחוריה אלמוני, החל להכות אותה ואף דקר אותה באמצעות סכין. עובר אורח ששמע את זעקותיה הניס את התוקף והתקשר לכוחות ההצלה שהגיעו למקום ופינו את הצעירה לבית חולים.


הצעירה טענה כי החברה שמנהלת ומפעילה את החניון התרשלה כלפיה בכך שלא נקטה באמצעים סבירים כדי להבטיח את בטיחותה ואת שלומה. היא הוסיפה וטענה כי החברה לא פיקחה על הנעשה בחניון ולא עקבה כראוי אחרי מצלמות האבטחה שהוצבו בשטח כדי למנוע כניסת אנשים חשודים.


כמו כן נטען כי החברה חסכה בכוח אדם ובמאבטחים בצורה שגרמה לחשיפת הצעירה לסכנה מיותרת. האישה צירפה לתביעתה חוות דעת רפואית אשר לפיה בעקבות התקיפה נותרה לה נכות נפשית בשיעור של 30%.


מפעילת החניון טענה כי אינה אחראית לתקיפה מאחר שהחניון פתוח לציבור


מפעילת החניון הכחישה את אחריותה לתקרית וטענה כי לא הייתה לה אפשרות לצפות התרחשות של אירוע תקיפה כפי שאירע לצעירה, ולהבטיח את מניעתו מאחר שהחניון פתוח לציבור הרחב והכניסה אליו אינה דורשת הזדהות.


מפעילת החניון הגישה לבית המשפט חוות דעת רפואית שלפיה לצעירה נותרה נכות נפשית זמנית בלבד עקב האירוע בשיעור של 5%. במסגרת חוות הדעת צוין כי במידה והצעירה תקבל טיפול נפשי לא צפויה להישאר לה נכות קבועה.


פעילות עבריינית בתחומי החניון אינה זרה למפעילת החניון ועלולה לפגוע ברכוש ובגוף


השופטת ציינה כי פעילות עבריינית בתחומי החניון היא אינה זרה למפעילת החניון וזאת בהתאם לעדותו של מנהל החניון שציין כי מידי פעם ישנן פריצות לרכבים חונים.


הובהר כי פעילות עבריינית אינה מבחינה בין אדם ובין רכוש ויכולה להתחיל כפעילות נגד רכוש ולהסלים לאלימות ותקיפה של אדם במקרה שבו אדם זה יפריע למעשיו של העבריין. לפיכך נקבע כי החברה שמנהלת ומפעילה את החניון הייתה יכולה לצפות פעילות עבריינית בשטח כלפי רכוש או כלפי גוף.


נוכחות גבוהה יותר של עובדים בחניון הייתה עשויה להרתיע את התוקף


השופטת הוסיפה כי למפעילת החניון היו האמצעים לנקוט בפעולות סבירות להבטחת ביטחונם ושלומם של לקוחותיה לנוכח הסיכון לפעילות עבריינית ולאירוע תקיפה. צוין כי עקב אירועי "לילה לבן" תפוסת החניון הייתה גבוהה משמעותית מהרגיל, ולכן דרשה תגבור של העובדים במקום.


לפיכך נקבע כי הצבת בודק בטחוני, בקר ושומר מפטרל אחד בלבד בשטח מהווה מחדל של מפעילת החניון והפרה של חובת הזהירות שלה כלפי הצעירה. השופטת הוסיפה כי נוכחות גדולה יותר של כוח אדם בחניון הייתה יכולה לייצר הרתעה ולהביא לכך שהתוקף היה שוקל האם לבצע את התקיפה, ואם בכל זאת היה מחליט להוציאה לפועל קרוב לוודאי שהיה נתקל בקושי לבצעה.


מפעילת החניון הייתה יכולה לנקוט באמצעי זהירות פשוטים כדי למנוע את האירוע


על כן נפסק כי מפעילת החניון הייתה יכולה לצפות נזק גוף שיגרם לצעירה עקב פעילות עבריינית והייתה יכולה לנקוט באמצעי זהירות יעילים ופשוטים כדי למנוע את התקיפה. מאחר שלא עשתה זאת היא התרשלה כלפי הצעירה וכתוצאה מהתרשלותה נגרם לה נזק.


לאור הפערים בחוות הדעת של המומחים מטעם הצדדים, השופטת החליטה למנות מומחה רפואי מטעם בית המשפט כדי שיעריך את נכותה של הצעירה בעקבות האירוע. המומחה קבע כי בעקבות התקרית נותרה לצעירה נכות קבועה בשיעור של 7% בגין פוסט טראומה.

 

יש לך שאלה?

פורום תאונות כלליות - בבית, ברחוב, שטח ציבורי, מתקני ספורט, פיצויים ועוד


השופטת אימצה את קביעת המומחה הרפואי וקבעה כי סך כל נזקיה של הצעירה מסתכמים ב-106,625 שקלים עבור פגיעה בכושר ההשתכרות, הפסדי פנסיה, הוצאות וכאב וסבל. כמו כן נקבע כי מפעילת החניון תשלם לצעירה שכר טרחת עורך דין בסך של 24,950 שקלים.


תא (ת"א) 45188-10-13