בית משפט השלום בעכו קיבל לאחרונה תביעת פיצויים שהגיש צעיר נגד המועצה המקומית שבתחום שיפוטה אירעה לו תאונה בהיותו בגיל 10 בעת שנתקל בסדק בכביש, נפל ונחבל בראשו. לאחר שבחנה את כלל הראיות והעדויות בתיק, השופטת קבעה כי המועצה המקומית התרשלה כלפי הצעיר בכך שלא איתרה את הסדק הרחב בכביש לפני האירוע, לא תיקנה אותו כנדרש ובכך יצרה סיכון בלתי סביר.


בעת שהילד חזר מבית הספר הוא נתקל בסדק בכביש, נפל ונחבל בראשו


לפי גרסת הצעיר, בחודש נובמבר בשנת 2007, בהיותו ילד בגיל 10, הוא חזר מבית הספר לכיוון ביתו כאשר לפתע נתקל בסדק רחב שנמצא בסמוך לרשת ניקוז בכביש, נפל ונחבל בראשו. כעבור שבוע, בעקבות הקאות, הוא נלקח לחדר מיון, שם אובחן כי הוא סובל מדימום מוחי שחייב ניתוח.


הצעיר טען כי המועצה המקומית התרשלה כלפיו בכך שלא תחזקה כראוי את הדרך שבאחריותה והותירה בה מפגע מסוכן בדמות חריץ רחב שנמצא בסמוך לרשת ניקוז בכביש.


הרשות המקומית טענה כי הנפגע הכיר את המקום ולכן יש להשית עליו אשם תורם


הרשות המקומית טענה כי בנסיבות האירוע יש מקום לקבוע כי לצעיר מיוחס אשם תורם לתאונה בשיעור של 10% לכל הפחות. לטענתה, הוא ידע על המפגע שבדרך מאחר שנהג לצעוד באותו המסלול באופן יום יומי בדרכו חזרה מבית הספר לביתו. הרשות המקומית הוסיפה וטענה כי הצעיר נמנע מעבודה כדי ליצור רושם שכושר השתכרותו אבד לחלוטין במטרה להגדיל את סכום הפיצויים שייפסק לטובתו בהליך.


לנוכח התמונות שהוגשו לעיונה ממקום האירוע, השופטת קבעה כי בכביש היה מפגע ממשי בזמנים הרלבנטיים לתאונה. צוין כי השטח הסמוך לרשת הניקוז אינו מרוצף והסדק הרחב במקום מהווה מפגע מובהק אשר יוצר סיכון עבור משתמשי הדרך.


הרשות המקומית אחראית לביטחונו ולשלומם של משתמשי הדרך שבתחומה


השופטת הבהירה כי הרשות המקומית נושאת באחריות לביטחונו ולשלומו של הציבור אשר נובעת מחובותיה לפי פקודת העיריות ודיני הנזיקין. היא הדגישה כי הרשות המקומית מחויבת לשמור על תקינות הדרכים בתחומה ומחובה זו נגזרת חובת הזהירות שלה כלפי משתמשי הדרך.


השופטת הוסיפה כי הרשות המקומית מוסמכת לפעול ככל הנדרש לצורך שמירה על ביטחון הציבור בתחומה ובתוך כך היא מחויבת לאתר ולתקן מכשולים ומפגעים שמהווים סיכון בלתי סביר כלפי משתמשי הדרך. לפיכך, השופטת קבעה כי במקרה זה התאונה אירעה בשל הימצאו של סדק בכביש שגרם לסיכון בלתי סביר עבור משתמשי הדרך בכלל ועבור הצעיר שנפגע בפרט. לפיכך, נפסק כי הרשות המקומית התרשלה כלפי הצעיר, גרמה לפגיעתו בתאונה ונושאת באחריות לפצותו על נזקיו.


אין מקום להשית אשם תורם על ילד שהיה בגיל 10 בעת התאונה


בסוגיית האשם התורם, השופטת ציינה כי בעת התאונה הצעיר היה ילד בגיל 10 ולכן לפי פקודת הנזיקין לא נשא באחריות בגין מחדליו או מעשיו, זאת מאחר שהגיל המינימלי להשתת אחריות בנזיקין עומד על 12 שנים. כמו כן צוין כי לפי הפסיקה אשם תורם יושת על נערים צעירים רק במקרים שבהם ביצעו מעשי קונדס וסיכנו את עצמם באופן ברור.


לפיכך, השופטת קבעה כי בנסיבות המקרה אין מקום להשית על הצעיר אשם תורם כלשהו לתאונה וזאת מאחר שהאירוע התרחש בעת שהיה ילד בגיל 10 והלך ברחוב, בדרכו מבית הספר לביתו כאשר לא שם לב למכשול בדרך. על כן לא מדובר בהסתכנות מרצון או במעשה קונדס שמצדיק השתת אשם תורם.


בסוגיית הנזק שנגרם לצעיר בעקבות התאונה, השופטת ציינה כי לנוכח פערים בחוות הדעת של המומחים הרפואיים מטעם הצדדים, מונו מומחים רפואיים מטעם בית המשפט כדי שיעריכו את שיעור נכותו של הצעיר בעקבות התאונה.


הרשות המקומית תשלם לצעיר פיצויים בסך של יותר ממיליון שקלים


נקבע כי נכותו הרפואית הכוללת של הצעיר בעקבות התאונה היא בשיעור של 28% ומורכבת מנכות בשיעור של 20% בתחום הפסיכיאטריה ומנכות בשיעור של 10% בתחום הפלסטיקה. עוד נקבע כי נכותו התפקודית של הצעיר היא בשיעור של 25%. השופטת הוסיפה כי לא השתכנעה שהצעיר אינו עובד בשל מגבלותיו הרפואיות, ולכן אין הצדקה לייחס לו נכות תפקודית בשיעור גבוה יותר.

 

יש לך שאלה?

פורום תאונות קשות, נכויות ופגיעות גוף קשות


בסופו של דבר, השופטת פסקה כי הרשות המקומית מחויבת לפצות את הצעיר עבור פגיעה בכושר ההשתכרות, הפסדי פנסיה, כאב וסבל, הוצאות ועזרת צד שלישי בסך כולל של 1,055,922 שקלים. נוסף על כך נקבע כי הרשות המקומית תשלם לצעיר שכר טרחת עורך דין בסך של 215 אלף שקלים והוצאות משפט בסך 800 שקלים.


תא (עכו) 46117-11-11