בית משפט השלום בתל אביב קיבל לאחרונה תביעת פיצויים שהגיש עובד בחברת משקאות נגד מעסיקתו לאחר שנפגע במהלך הובלת מקרר כבד. השופט קבע כי המעסיקה לא העבירה לעובדיה הדרכה מפורטת ביחס לאופן הורדת המקרר בצורה בטיחותית במדרגות, ולא סיפקה להם ציוד וכלים מתאימים לצורך המשימה.


לפי העובדות שפורטו בפסק הדין, בחודש ינואר בשנת 2011 העובד עסק בצוותא עם שני עובדים נוספים בהובלת מקרר כבד שמשקלו כ-200 קילוגרם מאולם אירועים למפעל המעסיקה. לאחר שהתברר לעובדים שאין אפשרות להכניס את המקרר למעלית, הם החליטו לשנעו באמצעות המדרגות.


בעת שהעובד פנה לקרוא לאנשים שיסייעו לו, המקרר החליק ופגע בו בחוזקה


בעוד ששני עובדים אחרים אחזו במקרר בחלקו העליון, העובד אחז במקרר בצידו התחתון. לפי גרסת העובד, בעת ששני העובדים האחרים אחזו את המקרר בחלקו העליון, הוא ירד במדרגות כדי לקרוא לאנשים נוספים שיסייעו בהורדתו במדרגות. לפתע הוא שמע צעקה וראה כי המקרר מחליק לעברו במדרגות, ניסה להתחמק אך לא הספיק ונפגע מהמקרר.


העובד טען כי המעסיקה נושאת בחובת זהירות מושגית וקונקרטית כלפיו. לדבריו היא הפרה את חובותיה כלפיו שכן ידעה שמדובר במקרר גדול וכבד ולמרות זאת סיפקה רק שלושה עובדים לצורך ביצוע המשימה.


העובד טען כי המעסיקה לא הדריכה אותו כראוי ולא סיפקה לו כלים מתאימים


עוד נטען כי המעסיקה לא הדריכה את העובד כיצד להוביל משאות כבדים בצורה בטיחותית, וסיפקה לו עגלה קטנה שאינה מתאימה לביצוע ההובלה. העובד הוסיף כי אצל המעסיקה קיים נוהל שלפיו נהוג לקראו לאנשים שאינם מקצועיים כדי שיסייעו בהובלת המקררים הכבדים.


מנגד, המעסיקה טענה כי אינה אחראית להתרחשות התאונה מאחר שהיא התרחשה מחוץ למפעל שבאחריותה, במדרגות שהיו עליהן כתמי שמן. עוד נטען כי העובד לא פנה למעסיקה בשום שלב ולא יידע אותה בדבר הקושי בביצוע העבודה.


המעסיקה טענה כי העובד נטל על עצמו סיכון בלתי סביר ואשם בהתרחשות האירוע


לפי גרסת המעסיקה, העובד בתור ראש צוות היה מודע לסיכון הבלתי סביר שנטל על עצמו בהובלת המקרר שבוצעה מחוץ לחצרה, ולכן היא אינה נושאת באחריות לנזק שנגרם לו. לפיכך נטען כי במקרה זה יש להשית על העובד אשם תורם בשיעור של 50%, מאחר שהתאונה אירעה במהלך עבודתו והתרחשה לאחר שהפעיל את שיקול דעתו המקצועי.


המעסיקה אינה רשאית להניח כי העובדים ינקטו בפעולות למניעת תאונות מיוזמתם


השופט הבהיר כי המעסיקה נושאת בחובת זהירות מוגברת כלפי עובדיה ומחויבת ליצור עבורם מקום עבודה בטוח, להנהיג שיטות עבודה בטוחות ולספק כלי עבודה וציוד מתאימים ובטוחים. עוד צוין כי המעסיקה מחויבת לפקח באופן רציף ויעיל על השימוש באמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים על ידי העובדים, להדריך אותם ולהזהיר אותם מפני סיכונים הכרוכים בביצוע העבודה. צוין כי לפי הפסיקה המעסיקה חייבת להעביר לעובדיה נהלי עבודה ברורים ביחס לבטיחות בעבודה, ואינה רשאית להניח כי הם ינקטו באמצעים למניעת תאונות מיוזמתם.


לאחר בחינת העדויות והראיות, השופט קבע כי המעסיקה לא הדריכה כראוי את העובדים כיצד להוריד את המקרר במדרגות בצורה בטיחותית. צוין כי הנוהג שלפיו העובדים נעזרו באנשים זרים לצורך הובלת הציוד, התבצע כדי לחסוך בהוצאות על חשבון מקצועיות צוות העובדים. נוסף על כך, השופט פסק כי העובד פעל בשיקול דעת סביר ובהתאם לנוהג שהיה בחברה בכך שהלך לגייס עזרה לפני הורדת המקרר במדרגות.


היעדר הדרכה מתאימה ומתן ציוד מתאים העמידו את העובד בסכנה


השופט החליט כי המעסיקה התרשלה כלפי העובד וכתוצאה מהתרשלותה העובד נפגע. הובהר כי היעדר הדרכה וציוד מתאימים העמיד את העובדים בסיכון שהתממש לדאבונו של העובד.


בסוגיית האשם התורם צוין כי העובד היה ראש צוות, ולכן היה מצופה ממנו שיוודא ששני העובדים הנוספים ישמרו על המקרר רחוק מהמדרגות עד שישוב עם סיוע ולא יבצעו כל פעולה בינתיים. לפיכך נקבע כי יש להשית עליו אשם תורם בשיעור של 10%.


לאחר שבחן את חוות הדעת הרפואיות שהגישו הצדדים, השופט פסק כי בעקבות התאונה נגרמה לעובד נכות אורטופדית בשיעור של 15% ונכות נפשית בשיעור של 15%. על כן, נכותו המשוקללת נקבעה בשיעור של 27.75%. כמו כן נקבע כי נכותו הרפואית של האיש משקפת את נכותו התפקודית ואף היא בשיעור של 27.75%.


בסופו של דבר נקבע כי סכום הפיצויים לעובד בעקבות התאונה הוא בסך של 422 אלף שקלים עבור הפסד כושר השתכרות, הפסדי פנסיה, כאב וסבל, עזרת הזולת והוצאות רפואיות.


יש לך שאלה?

פורום תאונות קשות, נכויות ופגיעות גוף קשות


נקבע כי המעסיקה תשלם לעובד סכום של 422 אלף שקלים בניכוי התשלומים שקיבל מהמוסד לביטוח לאומי, בשל העובדה שהאירוע הוכר כתאונת עבודה. נוסף על כך נקבע כי המעסיקה תשלם לעובד שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט בסך של 98,748 שקלים.


תא (ת"א) 4766-04-14