בית משפט השלום בהרצליה קיבל לאחרונה תביעת פיצויים שהגיש מאבטח נגד חברת ניהול ואחזקת מבנים לאחר שבמהלך משמרת לילה לפתע נפל מהתקרה רמקול כריזה כבד והתרסק בסמוך אליו. לאחר שבחן את כלל העדויות והראיות השופט קבע כי חברת הניהול הייתה אחראית לוודא שהרמקול התלוי בתקרה מעוגן כראוי כדי למנוע את נפילתו אך לא עשתה זאת. לפיכך, השופט קבע כי החברה הפרה את חובת הזהירות שלה כלפי השומר וחייבה אותה לפצותו בסך של 311,655 שקלים.


לפי העובדות שפורטו בפסק הדין, בתאריך 21.1.16 במהלך משמרת לילה בבניין משרדים, לפתע נפל רמקול כריזה כבד מהתקרה והתרסק על שולחן במרחק של כעשרים סנטימטר מאחורי ראשו של שומר לילה שישב בעמדת השמירה בלובי של הבניין.


השומר טען שאינו זוכר את נפילת הרמקול או את הרעש שנגרם בעקבותיה


השומר טען שבעקבות נפילת הרמקול והתרסקותו בסמוך אליו הוא היה שרוי בחצי עילפון ולכן אינו זוכר את הנפילה או את הרעש שנגרם בעקבות התרסקות הרמקול על השולחן. לאחר התאונה השומר המשיך לעבוד כרגיל ורק בתאריך 24.1.16 הוא חש מצוקה נפשית ולכן פנה לרופא המשפחה שלו. לטענתו, מצבו הנפשי החל להידרדר והוא החל לסבול מהתקפי חרדה, חווה התמוטטות נפשית ולכן נזקק לקבל טיפול פסיכיאטרי.


בחוות דעת שצירף השומר לתביעתו צוין כי הוא סובל מנכות נפשית בשיעור של 30% בשל הפרעה בתר חבלתית והפרעת פאניקה ברמה מתונה - בינונית. נוסף על כך, רופא פנימאי אשר בדק את האיש קבע שבעקבות התאונה נגרמה לו נכות בשיעור של 25% עקב יתר לחץ דם כרוני בתר חבלתי.


חברת הניהול טענה שלא נגרם לשומר נזק נפשי בעקבות התאונה


מנגד, חברת הניהול - בעלת הבניין והאחראית לאחזקתו טענה שלא נגרמה לאיש נכות בתחום הנפשי והוסיפה שהוא לא מטופל על ידי פסיכיאטר. עוד נטען כי הנכות בשיעור של 10% שנקבעה לשומר בגין יתר לחץ דם אינה קשורה כלל לתאונה ועתידה להיעלם כאשר הוא יקבל טיפול רפואי מתאים.


בעקבות הפערים המשמעותיים בין חוות הדעת שהוגשו מטעם הצדדים, בית המשפט מינה מומחים רפואיים שבדקו את השומר וערכו חוות דעת רפואיות בעניינו. מומחה בתחום הפסיכיאטרי אשר בדק את השומר קבע לו נכות זמנית בשיעור של 20% מיום התאונה ועד לתאריך 20.11.19 עקב תנודות במצבו הנפשי. כמו כן, המומחה קבע לאיש נכות קבועה בשיעור של 15% בגין הפרעה חרדתית לא ספציפית, אגורופוביה ופאניקה, הפרעת הסתגלות והפרעת סימפטום סומטי.


מומחה בתחום הרפואה הפנימית אשר בדק את השומר קבע לו נכות זמנית בשיעור כולל של 15% אשר מתוכה ייחס 4% בלבד לתאונה, בשל העובדה שהאיש מטופל בתרופות ללחץ דם. המומחה לא מצא לנכון לקבוע לאיש נכות צמיתה וציין כי יש לצפות לשיפור מסוים בבעיית לחץ הדם עם סיום המשפט ומציאת פתרון תעסוקתי.


המוסד לביטוח לאומי קבע לאיש נכות קבועה בשיעור של 15% בתחום הנפשי


המוסד לביטוח לאומי הכיר באירוע כתאונת עבודה אשר בגינה נקבעה לאיש נכות קבועה בשיעור של 15% בתחום הנפשי עבור הפרעת הסתגלות קלה והגבלה קלה עד בינונית בכושר עבודתו.


השופט ציין כי מחזיק ובעלים של מקרקעין מחויב לוודא שחפצים אשר תלויים בתקרה או בגובה יהיו מעוגנים כראוי כדי למנוע את נפילתם.

 

השופט הוסיף כי ניתן לצפות שהפרת חובה זו בשילוב עם כוח הכבידה יובילו לכך שחפץ ייפול מגובה רב ויגרום נזק לרכוש או לגוף.


לאחר שבחן את כלל העדויות והראיות השופט קבע כי לא נמצא כל תיעוד לכך שחברת הניהול ביצעה בדיקה שגרתית באשר לעיגון הרמקולים לתקרה ולא נמצא כל מידע ביחס לאופן שבו הותקנו הרמקולים בגובה. השופט ציין כי העד מטעם חברת הניהול לא עבד במקום בעת התקנת הרמקולים ולא הציג אישורים כלשהם ביחס לביצוע בדיקות תקינות שגרתיות שנעשו במקום.


חברת הניהול הפרה את חובת הזהירות שלה והתרשלה כלפי השומר


על כן, השופט קבע כי חברת הניהול הפרה את חובת הזהירות שחלה עליה, התרשלה כלפי השומר ולכן היא אחראית לפצותו עבור הנזק שנגרם לו בעקבות התאונה. השופט הוסיף כי בנסיבות התאונה אין מקום להטיל על האיש אשם תורם כלשהו.


בסופו של דבר, השופט קבע כי נזקיו של האיש בעקבות התאונה הם בסך של 359,637 שקלים עבור הפסדי שכר לעבר כולל הפסדי פנסיה, אובדן כושר השתכרות לעתיד, הוצאות רפואיות ונסיעות לעבר ולעתיד, עזרת צד שלישי לעבר ולעתיד וכאב וסבל.

 

מאחר שהשומר קיבל מהמוסד לביטוח לאומי דמי פגיעה, תגמולים עבור נכויות זמניות ומענק נכות חד פעמי בסך כולל של 45,462 שקלים, הוחלט לנכות מסכום הפיצוי הכולל סך משוערך של 47,982 שקלים.

 

יש לך שאלה?

פורום תאונת עבודה


על כן, השופט קבע כי חברת הניהול תשלם לשומר פיצוי בסך של 311,655 שקלים בתוספת שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט.


ת"א 6606-03-18