לאחרונה דן בית משפט השלום בהרצליה בתביעת לשון הרע שהגיש שוטר כנגד שני אחים, אשר העלו כנגדו סרטון בשידור חי בפייסבוק ובו השמיצו אותו, וזאת לאחר שעצר אותם כדי לרשום להם דוח תנועה.


האחים הנתבעים העלו את הסרטון המדובר לקבוצת פייסבוק עם עשרות אלפי חברים, ואנשים רבים צפו בו. להגנתם טענו האחים כי רק תיארו את מה שמתרחש בשטח, והביעו ביקורת לגיטימית. ואולם השופט קבע כי פרסום הסרטון עם האמירות החמורות שנאמרו בו מהווה לשון הרע, וקיבל את התביעה. הנתבעים חויבו בפיצויים בסכום של 14 אלף שקלים, וכמו כן הוטל עליהם לשלם את הוצאות המשפט של השוטר בסכום של 4,000 שקלים.


שני האחים כינו את השוטרים עבריינים, רמאים וגזענים במהלך הסרטון ששודר בלייב בפייסבוק לפני אלפי צופים


בקיץ של שנת 2019 נעצרו שני האחים בזמן שנסעו ברכבם על ידי התובע ושוטרים נוספים. בזמן שהשוטר רשם להם דוח תנועה, השניים העלו תיעוד של ההתנהלות ואמרו במהלך הסרטון אשר שודר בשידור חי כי השוטרים גזענים, גנגסטרים ועוד, וגידפו אותם במגוון קללות.


בעוד השוטר טען כי אלפי אנשים נחשפו לסרטון ותבע מהאחים פיצויים בגין לשון הרע, טענו השניים כי שתי ההגנות שבחוק איסור לשון הרע - אמת בפרסום ותום לב - מתקיימות במקרה זה, ולכן יש לדחות את התביעה.


באילו מקרים גידופים כנגד שוטרים מהווים לשון הרע?


השופט פתח את הכרעתו בהערה ששוטר אמור להכיל גידופים יותר מאדם שאינו משרת במשטרה, מכורח תפקידו. כלומר, יש ציפייה שלשוטר יהיה עור עבה יותר מאדם אחר, ולא כל הערה שמכוונת לעברו תוביל לתביעה מצדו על לשון הרע.


עם זאת, השופט הבהיר שמקרה זה חצה את הגבול, מכיוון שהשוטר לא נאלץ רק לספוג הערות משפילות אלא גם להתמודד עם שידורן בפייסבוק תוך חשיפתן לאנשים רבים. מדובר בפרסום לשון הרע לכל דבר ועניין, הבהיר השופט, אשר קיבל את גרסתו של התובע באשר למספר הצפיות בסרטון, אשר עומד על כ-64,400. מכיוון שהפרסום השפיל את השוטר בציבור ואף עלול לפגוע במעמדו, הוא מהווה לשון הרע לפי הגדרות החוק.


אמנם, הפסיקה קבעה בעבר כי לא כל גידוף או השמצה מהווים לשון הרע. ואולם, במקרה זה מדובר בכמות קללות משמעותית, וכמו כן בסרטון שהועלה לשידור חי ונצפה על ידי אלפי אנשים. על כן מדובר בחומרה מיוחדת המהווה לשון הרע ומצדיקה פסיקת פיצויים.


האם אחת ההגנות שבחוק איסור לשון הרע מתקיימת במקרה זה?


בנוגע לטענת הנתבעים שמדובר באמת בפרסום ובסרטון שהועלה בתום לב ולכן אין לחייב אותם בתשלום פיצויים על פי החוק, השופט הבהיר כי הדברים שנאמרו בסרטון אינם אמת, ולא מדובר בתיאור אובייקטיבי של התנהלות השוטרים בשטח אלא בהתבטאויות קשות כנגדם. בנוגע להגנת תום הלב, השופט קבע כי דבריהם חצו את הגבול ואין מדובר בהבעת ביקורת או דעה לגיטימית.


על כן, פנה השופט לבחון מהו סכום הפיצויים הראוי בנסיבות העניין. לצורך כך הביא השופט בחשבון את מידת הפגיעה בשוטר, שיעור הנזקים שנגרמו לו, שיעור התפוצה של הפרסום ושיקולים נוספים. בין היתר השופט נתן דעתו לפסקי דין קודמים שניתנו במקרים של לשון הרע כנגד שוטרים.


מהו סכום הפיצויים שהוטל על שני האחים לשלם לשוטר?


שורה של תביעות שהוגשו על ידי שוטרים בגין לשון הרע הראו מנעד של פיצויים שנפסקו, בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה, כאשר סכומי הפיצויים נעים בין עשרת אלפים שקלים ועד 35 אלף שקלים.


במקרה זה, ציין השופט, היקף הפרסום היה רחב מאוד, כאשר השוטר טען כי קיבל תגובות על אותו סרטון אף שנה לאחר שפורסם. כמו כן ציין השופט כי שני הנתבעים לא הראו חרטה על דבריהם במסגרת ההליך, והוסיף כי לא מצא הצדקה להבחין בין שני האחים, מאחר ששניהם השתתפו באותו סרטון ואמרו דברים דומים.

 

יש לך שאלה?

פורום לשון הרע

 

בהתחשב בכלל הנתונים הללו, החליט השופט כי סכום הפיצויים ההולם יעמוד על סך של 14 אלף שקלים. מלבד זאת, חויבו שני האחים לשלם את הוצאות המשפט של השוטר בסכום של 4,000 שקלים.


תא"מ 4374-11-19