המדובר בשני עובדים שעבדו משך תקופה קצרה ביותר אצל מעסיק כלשהו. שנתיים וחצי לאחר סיום העסקתם אצל המעסיק, פנו העובדים למעסיקם לשעבר, וביקשו לקבל לידם העתק חוזה העבודה והעתק תלושי השכר שלהם. לטענתם מסמכים אלו אבדו להם ועל כן מבקשים הם לקבל את העתקם.

 

המעסיק סירב לבקשת עובדיו לשעבר, וכנגזרת מכך, פנו העובדים לסיוע בית הדין האזורי לעבודה, שיורה למעסיק למסור את המבוקש. בהתאם להחלטת ביה"ד, ע"פ סעיף 27(ב)(2) לחוק בית הדין לעבודה, רדאי ביה"ד ליתן צו המחייב מעסיק למסור לעובד מסמכים שחובה על כל מעסיק להנפיק על פי חוק. כן פסק ביה"ד, כי חובה זו אינה מוגבלת לתקופת העבודה בלבד.

 

המעסיק ערער על החלטה זו של ביה"ד, בטענה כי המדובר ב'מסע דיג' של עובדיו לשעבר, במטרה להגיש נגדו תביעה בהמשך. היות והחלטת ביה"ד ניתנה ע"י רשמת בית הדין, עלתה השאלה בפני מי צריך להיות נדון הערעור, האם בפני בית הדין האזורי או בפני בית הדין הארצי לעבודה. המעסיק בחר באופציה השנייה, והחלטה שהתקבלה ע"י רשמת ביה"ד הארצי לעבודה הייתה, כי יש לערער בפני בית הדין האזורי לעבודה, החלטה זו אושרה גם ע"י ביה"ד הארצי עצמו, לאחר ערעור נוסף שהגיש המעסיק.

 

בבית הדין האזורי עצמו, נדחה ערעורו של המעסיק, תוך שנקבע שחובת המעסיק הינה נגזרת של חובת תום הלב, כל שכן שהמצאת המסמכים הינה מלאכה פשוטה. המעסיק לא השלים עם החלטה זו, וערער בפני בית הדין הארצי לעבודה, שקבע כי אין מקום ליתן למעסיק רשות לערער על החלטה זו.

 

המעסיק לא ויתר, ופנה לבג"צ (בג"צ 8783/18), אשר אף הוא מצידו דחה את העתירה בהרכב של שלשוה שופטים ומבלי לקבל תשובת העובדים. בנימוקו קבע בג"צ, כי לא נפלה טעות משפטית מהותית המצדיקה התערבותו והחלטת הרשמת מניחה את הדעת.

בסופו של דבר, אחרי סיבוב משפטי שנמשך למעלה משנתיים ימים, קיבלו העובדים את המסמכים המבוקשים, מסמכים שהיו צריכים להתקבל כבר מלכתחילה.

 

משרדנו עוסק ומתמחה בעניינים הקשורים בעיקר לדיני ביטוח לאומי, דיני ביטוח, דיני נזיקין, דיני עבודה ודיני משפחה. משרדנו מעניק ליווי וייצוג גם בבתי הדין הרבניים ולרבות בבתי הדין לענייני ממונות וכן בוועדות רפואיות של ביטוח לאומי ומס הכנסה. משרדנו נחל הצלחות לא מבוטלות בתחומים השונים, לרבות תקדימים מעניינים. ככל שהינך חושש כי נפגעו זכויותיך, גש עוד היום למשרדנו, ונשתדל ב"ה לסייע לך.

 

דוד סער, עו"ד.


עודכן ב: 08/01/2020