ייפוי כוח מתמשך הינו כלי משפטי המאפשר לכל אדם מעל גיל 18 לתכנן את עתידו בשלב בו הינו בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות.


הממנה בוחר מי יטפל בענייניו כאשר מצבו ישתנה לרעה


האדם (המכונה "הממנה") בוחר מרצונו, בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד ייראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה, בשל הידרדרות במצבו, הידרדרות במצב יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית אשר עלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם.


לאחר הטלטלה הגדולה שחווינו כולנו עם משבר הקורונה שפרץ לחיינו לפני כשנתיים, החיים הרגילים כבר לא נראים כמובן מאליו. אף אדם לא יודע מה יכול לקרות לו "מה ילד יום" וכדאי ורצוי לתכנן את העתיד בעצמך, על מנת ליצור ביטחון אישי וכלכלי. עתיד בו יטפלו בממנה כרצונו עד כמה שניתן הדבר, ללא צורך בהתערבות חיצונית.


הנחיות מקדימות בייפוי כוח מתמשך


ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לכל אדם כשיר מעל גיל 18 ועד לגיל מופלג, לקבוע מי יהיה מיופה הכוח, בדרך כלל ממשפחתו הקרובה של האדם, אשר יטפל בעניינו האישיים, הרפואיים והכספיים והכל על פי "הנחיות מקדימות"- חלק מהותי וחשוב ממסך ייפוי הכוח המתמשך ובו מפרט הממנה, באמצעות עו"ד שהוכשר לכך, מה רצונותיו לגבי המשך הטיפול בנכסי המקרקעין שבבעלותו, מי יטפל בו אישית ורפואית וכיצד (מוסד סיעודי/ מטפל זר/ הישארות בביתו) במידה וישתנה מצבו לרעה או יתדרדר.


עו"ד נפגש עם הממנה פגישה ראשונה ושניה, אם צריך, לבד ללא מיופי הכוח ו/או צדדים אחרים וזאת על מנת לוודא, שאין השפעה שלילית על הממנה לקבוע מי יהיה מיופי הכיח וכי הוא בחר לפנות לעו"ד על מנת, שיערוך עבורו ייפוי כוח מתמשך. לאחר הפגישה עם הממנה יש להיפגש גם עם מיופה הכוח ולוודא גם איתו כי יודע "למה הוא נכנס" להסביר למיופה הכוח מה הוא יכול לעשות כמיופה הכוח ויותר חשוב מה אינו יכול לעשות ללא פנייה לבימ"ש- לדוגמא מכירת נכס מקרקעין של הממנה.


ייפוי כוח מתמשך לעומת צוואה


ייפוי כוח מתמשך לעומת צוואה קובע מה יקרה לממנה בעודו בחיים, מי יטפל בו וברכושו כל עוד הינו בחיים וניתן אף להתייעץ עימו . רצוי ואף כדאי מאד, לבדוק בטרם עריכת ייפוי כוח מתמשך האם לממנה יש צוואה ולערוך את ייפוי הכיח המתמשך בהתאם לצוואה. לדוגמא אם בכוונתו להוריש נכס כלשהו לילד אחד כדאי לרשום גם בייפוי הכוח המתמשך את אותו ילד כמיופה כוח לנכס.


בייפוי הכוח המתמשך, מיופי הכוח חותמים עליו בנוסף לממנה ועל כן, הם מודעים בהחלט לאמור בו ואף נותנים במסגרתו את הסכמתם להתמנות כמיופי כוח של הממנה. תפקיד אשר עליהם לבצע במסירות רבה ותוך שמירה על רצונו וכבודו של הממנה.


מתי ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקף?


ייפוי הכוח המתמשך מופקד אצל האפוטרופוס הכללי ונכנס לתוקף כאשר האדם שערך אותו ("הממנה") הופך בלתי כשיר, ככלל השימוש בכלי זה אינו מחייב פנייה לבית המשפט ( פרט למקרים שמוזכרים בחוק) והוא מאפשר למיופה הכוח חופש פעולה, הכל בכפוף להוראות שנקבעו בייפוי הכוח עצמו ופרט למקרים הקבועים בחוק. החוק הינו - חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות - תשכ"ב 1962. במסגרת תיקון 18 לפיו הוסף פרק שני1 לחוק - ייפוי כוח מתמשך. מסעיף 32 א' ועד לסעיף 33 לחוק.


המערכת הבנקאית נערכת כל הזמן לשינויים המביא איתו כלי חשוב זה ואף לאחרונה גובש מסמך באפוטרופוס הכללי יחד עם המערכת הבנקאית , על מנת לסייע ולהקל על מיופי הכוח בביצוע תפקידם מל המערכת הבנקאית.


המסמך כולל הוראות אחידות וברורות באשר לניהול חשבונות הממנה, אשר עתידות לשרת את הממנה, את מיופי הכוח, את עורכי הדין העורכים את ייפוי הכוח המתמשך ואת התאגידים הבנקאיים.


ייפוי הכוח המתמשך שומר על כבודו של הממנה לאורך כל התהליך וגם כשהופך להיות לא כשיר , עדיין ניתן ורצוי לפנות אליו ולשאול את דעתו לפני ביצוע הפעולות, הכל על מנת להיטיב עימו ולעזור לו למצות את זכויותיו מול הרשויות והגופים הממשלתיים השונים.


כל עוד האדם בחיים, גם אם אינו כשיר, ישמעו אותו ובכל בעיה שנקרית בדרכו ו/או בדרכו של מיופה הכוח פתוחה בפניהם הדרך ביחד ולחוד לפנות לבית המשפט בבקשה לפתרון הבעיה. ואף ניתן בטרם הפנייה לבימ"ש לפנות לאפוטרופוס הכללי ולהיעזר בנציגיו העושים ימים כלילות על מנת לשכלל את הכלי החשוב המשמש אנשים רבים אשר בעבר נאלצו לפנות לבית המשפט בכל שאלה וענין וחיכו שנים למענה לבעיותיהם.


האם ניתן לבטל ייפוי כוח מתמשך וכיצד?


הממנה אף יכול לבטל את ייפוי הכוח המתמשך וזאת בפנייה פשוטה לאפוטרופוס הכללי באופן מקוון, ואין צורך לפנות לבית המשפט, כפי שהיה בעבר, במקרה של מינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט. משך הטיפול הוא שלושה ימי עסקים מקבלת כל המסמכים הנדרשים לבקשה על ידי האפוטרופוס הכללי.


זהו כלי חשוב מאין כמוהו השומר על כבוד האדם ככל שניתן. כאשר המטרה היא חיים קלים, ברורים ופשוטים עד כמה שניתן, גם לממנה וגם למיופה הכוח.


עו"ד העורך את ייפוי הכוח המתמשך עבר הכשרה מיוחדת, נמצא בקשר עם האפוטרופוס הכללי ועם עורכי דין אחרים מהתחום, עובר השתלמויות מעת לעת, והכל על מנת להימנע ככל הניתן מטעויות בעריכת ייפוי הכוח המתמשך (המוגש באופן מקוון, לא ניתן להגישו ידנית).