באפריל 2017 בוצע תיקון בחוק הכשרות והאפוטרופסות (להלן: "החוק") והוסף כלי משפטי חשוב מאין כמוהו - ייפוי כוח מתמשך. הוסף פרק לחוק - פרק שני1: ייפוי כוח מתמשך. מסעיף 32א' עד לסעיף 32 לה לחוק.


החוק אשר עד לתיקון עסק באפוטרופסות ובכשרותו של האדם עוסק כעת גם בייפוי הכח המתמשך אשר נותן לכל אדם מעל גיל 18 אפשרויות שונות להחליט על עתידו בשלבים שונים של חייו.


כלי זה הינו ביטוי מעשי של כבוד האדם וחירותו - מדובר על יישום מעשי בשטח של האמור ב"חוק האדם וחירותו" - האדם שומר כל כבודו העצמי גם במצבים קשים בהם לפני התיקון כבודו העצמי נרמס על ידי אחרים.


היתרונות בעשיית ייפוי כח מתמשך רבים הם, ננסה למנות חלק מהם במאמר זה.


מי רשאי לבחור מיופה כוח שיפעל בשמו מול רשויות וגופים בנקאיים?


כל אדם מעל גיל 18 שנה כשיר באותה עת, הוא זה שבוחר בעצמו ומרצונו החופשי, מיופה כח אשר יפעל בשמו מול הרשויות ו/או מול גופים בנקאיים שונים, ישמש לו לפה כאשר לא יוכל לעשות זאת.


מיופה הכח יוכל להפעיל את ייפוי הכח המתמשך, המופקד באפוטרופוס הכללי, אך ורק לאחר שיגיש הצהרה לתיק וכן יצרף חו"ד רפואית הקובעת כי הממנה אינו כשיר עוד, "אינו מבין בדבר" כלשון החוק.


האדם (המכונה "הממנה") נפגש עם עו"ד, אשר עבר הכשרה ספציפית דרך לשכת עורכי הדין והאפוטרופוס הכללי וקיבל מהם הסמכה מפורשת, ביחידות ללא מיופי הכח שנבחרו על ידי הממנה, מספר פגישות, ככל שיידרש הדבר, במהלך פגישות אלו יסביר הממנה לעו"ד מהן בקשותיו במקרה ויקרה אירוע לא צפוי (אירוע מוחי, תאונה, מחלות זקנה ועוד) ו/או אירוע צפוי (הידרדרות במצבו הרפואי שהחל לאחרונה), יבחר במיופי הכח עדיף שניים או שלושה, על מנת שיפעלו בדרך המתאימה לממנה תוך נקיטת פעולות שונות שיבטיחו שמירה על כבודו של הממנה גם כשיהפוך ללא כשיר.


הסדרת דרכי פעולתו של הממנה ושל מיופה הכח


החוק מונה את דרכי פעולתו של הממנה - סעיף 32ח' לחוק - סעיף מפורט וברור הפועל על פי עקרונות העוזרים הן למיופה הכח והן לממנה לקבל החלטות ולבצע פעולות. זהו כלי חשוב מאין כמוהו השומר על כבוד האדם ככל שניתן. כאשר המטרה היא חיים קלים, ברורים ופשוטים עד כמה שניתן, גם לממנה וגם למיופה הכח.


ייפוי כח מתמשך הינו כלי משפטי המאפשר לכל אדם מעל גיל 18 לתכנן את עתידו בשלב בו הינו בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות. כלי זה משמש לא רק אנשים מבוגרים כפי שרבים חושבים אלא כל אדם מעל גיל 18 אשר חשוב לו לתכנן את עתידו נכון. טוב יעשה כל אדם ויפנה לעו"ד מוסמך על מנת שיערוך עבורו ייפוי כח מתמשך, יגיש אותו עבורו לאפוטרופוס הכללי אשר יפעילו רק במקרה הצורך (כאשר האדם הופך לבלתי כשיר) והאדם מצידו יניח אותו באחת המגירות בביתו ו"ישכח" ממנו עד לכל מקרה שלא יבוא.


מהם החסרונות בייפוי כח מתמשך?


ישנם גם חסרונות בייפוי הכח המתמשך, כמו בכל דבר בחיים, יש לבצע איזון נכון בין היתרונות לחסרונות, בעשיית ייפוי כח מתמשך בשלב בחייו של הממנה בו נראה כאילו כלום לא יכול לקרות לו, והוא יכול להמשיך לנהל את חייו בעצמאות מלאה.


מדובר על ייפוי כח הניתן לאדם אחד או יותר, אשר הם אלה שיקבלו את ההחלטות בעניינו של הממנה - עניינים אישיים (מטפל/ת זרה, מוסד סיעודי) עניינים רפואיים (טיפול רפואי מציל חיים, טיפול תרופתי) ועניינים כספיים (ניהול חשבונות הבנק, השקעות בכספים שצבר הממנה).

 

החשש הוא, כמו בכל ייפוי כח הניתן לאחר, כי מיופה הכח ינצל לרעה את מצבו של הממנה ויפעל לרעתו ואולם החוק מסדיר את סמכויותיו של מיופה הכח, דרכי פעולותיו ואף קובע כי יוקם באפוטרופוס הכללי מנגנון לבירור תלונות בכל הנוגע לביצוע תפקידם של מיופי כוח הפועלים לפי ייפויי כוח מתמשכים שנכנסו לתוקף.


כמו כן, יש באפשרותו של הממנה לבטל את ייפוי הכח המתמשך גם לאחר הפקדתו.


הממנה יכול לקבוע אדם נוסף או יותר אשר יקבלו הודעות לאחר הפעלת ייפוי הכח המתמשך, הממנה יכול לקבוע כי האפוטרופוס הכללי יהיה המיודע אליו על מיופה הכח לדווח על פעולותיו - דבר אשר פוגם ברעיון ייפוי הכח המתמשך אשר מטרתו בין היתר, להוריד העומס מהאפוטרופוס הכללי.


החיסרון הנוסף הוא שייפוי הכח מאלץ את הממנה להתמודד עם מצבים לא פשוטים שעלולים לקרות בעתיד, עתיד אשר נראה רחוק מאד והממנה לא רוצה לחשוב עליו בתקופה זו של חייו.


עו"ד שהוסמך לכך יבהיר לממנה ולמיופי הכח את המשמעות של ייפוי הכח המתמשך


עו"ד אשר כאמור עבר הכשרה ספציפית, יושב עם הממנה ובונה יחד איתו את ההוראות לכל דבר ועניין בעתידו של הממנה, הוא גם יושב עם מיופי הכח ומסביר להם את משמעות ייפוי הכח שניתן להם ומוודא כי הכל נעשה מתוך רצון חופשי של הצדדים, ומתוך כוונה לעשות את החיים שייהפכו לקשים בעל כורחם, לכמה שיותר קלים יותר במיוחד במצבים ביורוקרטיים מתסכלים - מול רשויות המדינה אם צריך לגייס עובד זר לממנה, פעולות בנקאיות לשחרר כספים עבור הממנה לכיסוי הוצאות כספיות, וכן קבלת החלטות רפואיות קשות מול הצוותים הרפואיים.


כמו בכל דבר בחיים, האדם צריך למצוא את האיזון הנכון והמתאים לו בעת קבלת החלטות משמעותיות בחייו, וטוב יעשה אם יפנה לעו"ד מתאים על מנת שיעזור לו בהתמודדות במצבים קשים.