באפריל 2017 בוצע תיקון בחוק הכשרות והאפוטרופסות והוסף כלי משפטי חשוב מאין כמוהו - ייפוי כח מתמשך.


יש עשרות אלפי עורכי דין אליהם אפשר לפנות בכל ענין ודבר, ואולם רק עו"ד אשר עבר הכשרה ספציפית דרך לשכת עורכי הדין והאפוטרופוס הכללי וקיבל מהם הסמכה מפורשת, יוכל לערוך ייפוי כח מתמשך.


מהו ייפוי כח מתמשך?


ייפוי כח מתמשך הינו כלי משפטי המאפשר לכל אדם מעל גיל 18 לתכנן את עתידו בשלב בו הינו בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות. כלי זה משמש לא רק אנשים מבוגרים כפי שרבים חושבים אלא כל אדם מעל גיל 18 אשר חשוב לו לתכנן את עתידו נכון. טוב יעשה כל אדם ויפנה לעו"ד מוסמך על מנת שיערוך עבורו ייפוי כח מתמשך, יגיש אותו עבורו לאפוטרופוס הכללי אשר יפעילו רק במקרה הצורך (כאשר האדם הופך לבלתי כשיר) והאדם מצידו יניח אותו באחת המגירות בביתו ו"ישכח" ממנו עד לכל מקרה שלא יבוא.


האדם (המכונה "הממנה") בוחר מרצונו, בשלב בו הוא מבין ומסוגל עדיין לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד ייראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה, בשל הידרדרות במצבו. הידרדרות במצב יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם.


מהם הנושאים שניתן להסדיר במסגרת ייפוי כח מתמשך?


ייפוי הכח המתמשך מאפשר לכל אדם כשיר מעל גיל 18 ועד לגיל מופלג, לקבוע מי יהיה מיופה הכח, בדרך כלל ממשפחתו הקרובה של האדם, אשר יטפל בעניינו האישיים, הרפואיים והכספיים והכל על פי "הנחיות מקדימות" - חלק מהותי וחשוב ממסמך ייפוי הכח המתמשך ובו מפרט הממנה, באמצעות עו"ד שהוכשר לכך, מה רצונותיו לגבי המשך הטיפול בנכסי המקרקעין שבבעלותו, מי יטפל בו אישית ורפואית וכיצד (מוסד סיעודי/ מטפל זר/ הישארות בביתו) במידה וישתנה מצבו לרעה או יתדרדר.


טופס ייפוי הכח המתמשך הינו טופס ממוחשב בו ממלאים את פרטי הממנה ומיופי הכח - לרוב שניים ויותר (עדיף מספר אי זוגי כדי למנוע ויכוחים לא פתירים), מציינים את נכסי המקרקעין של הממנה, כספיו של הממנה ואת בקשותיו לגבי טיפול רפואי עתידי. הטופס הינו פשוט ו"ידידותי למשתמש" ומכאן נראה כי אין כל בעיה וכל עורך דין יכול למלא הפרטים הרלוונטיים ואולם, רק עורך דין אשר עבר את ההכשרה הספציפית דרך לשכת עורכי הדין יכול להיכנס למערכת של האפוטרופוס הכללי ולמלא את הפרטים. וכן רק עו"ד המוסמך לערוך ייפוי כח מתמשך יודע כיצד יש למלא את הטופס באופן שיהיה פשוט וברור להפעילו בשעת הצורך. בייחוד את החלק המהותי של ייפוי הכח המתמשך - "הנחיות מקדימות"- ובו מפרטים בצורה מאוזנת מהן ההוראות של הממנה לגבי כל נכס מקרקעין שברשותו, פרטי חשבונות שונים וזכויות כספיות בחברות ביטוח שונות וקרנות השתלמות שונות, טיפול רפואי בכל מצב ידוע מראש (כגון טיפולים מצילי חיים) ומצבים רפואיים לא צפויים (כגון אירוע מוחי).


מהו חלק ההנחיות המקדימות בייפוי כח מתמשך?


ההנחיות המקדימות הן חלק בלתי נפרד ממסמך ייפוי הכח המתמשך והגופים אליהם מופנה ייפוי הכח המתמשך לאחר הפעלתו (כאשר הממנה הופך לבלתי כשיר) מעיינים בו לעומק ואם לא ייכתב כראוי לא ניתן יהיה להפעיל כראוי את ייפוי הכח המתמשך ויהא צורך לפנות לבית המשפט לענייני משפחה, אשר יכריע כיצד יש לנהוג לגבי ענייניו של הממנה. דבר אשר פוגע קשות במהותו של כלי חשוב זה, כלי אשר התיקון משנת 2017 נועד להפוך אותו לכלי פשוט יותר ולייתר את התערבות בית המשפט בעניינו של אדם שאינו כשיר.


רק עו"ד אשר כאמור עבר הכשרה ספציפית יוכל גם לזהות סימנים המראים כי על הממנה מופעלים לחצים למנות מיופי כח אשר יפעלו במקומו, עו"ד יזהה "נורות אדומות" המראות השפעה שלילית על הממנה, יוכל לזהות האם הממנה הוא זה שהחליט לפנות לעו"ד על מנת שיערוך עבורו את ייפוי הכח המתמשך או שמא בן המשפחה או "חברו" של הממנה הוא זה שרוצה שהממנה יפנה דווקא לעו"ד המוכר למיופה הכח ויפעל על פי הוראות המיופה הכח המיועד ולא על פי הוראות הממנה.


כיצד עו"ד יכול לוודא שאין השפעה שלילית על הממנה?


עו"ד נפגש עם הממנה פגישה ראשונה ושניה, אם צריך, לבד ללא מיופי הכח ו/או צדדים אחרים וזאת על מנת לוודא, שאין השפעה שלילית על הממנה לקבוע מי יהיו מיופי הכח וכי הוא בחר לפנות לעו"ד על מנת שיערוך עבורו ייפוי כח מתמשך. לאחר הפגישה עם הממנה יש להיפגש גם עם מיופה הכח ולוודא גם איתו כי הוא יודע "למה הוא נכנס", להסביר למיופה הכח מה הוא יכול לעשות כמיופה כח ויותר חשוב מה אינו יכול לעשות ללא פנייה לבימ"ש - לדוגמא מכירת נכס מקרקעין של הממנה.


ייפוי הכח המתמשך מופקד אצל האפוטרופוס הכללי ונכנס לתוקף כאשר האדם שערך אותו ("הממנה") הופך בלתי כשיר. ככלל השימוש בכלי זה אינו מחייב פנייה לבית המשפט (פרט למקרים שמוזכרים בחוק) והוא מאפשר למיופה הכח חופש פעולה, הכל בכפוף להוראות שנקבעו בייפוי הכח עצמו ופרט למקרים הקבועים בחוק. החוק בו מוסדר ייפוי הכוח המתמשך הוא חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות - תשכ"ב 1962. במסגרת תיקון 18 לחוק הוסף פרק שני1 לחוק - ייפוי כח מתמשך, מסעיף 32 א' ועד לסעיף 33 לחוק.


זהו כלי חשוב מאין כמוהו השומר על כבוד האדם ככל שניתן. כאשר המטרה היא חיים קלים, ברורים ופשוטים עד כמה שניתן, גם לממנה וגם למיופה הכח.


עו"ד שעורך את ייפוי הכח המתמשך עבר הכשרה מיוחדת, נמצא בקשר עם האפוטרופוס הכללי ועם עורכי דין אחרים מהתחום, עובר השתלמויות מעת לעת, והכל על מנת להימנע ככל הניתן מטעויות בעריכת ייפוי הכח המתמשך (המוגש באופן מקוון, לא ניתן להגישו ידנית).