עבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה היא מהעבירות החמורות בפקודת התעבורה, בין אם מדובר בנהיגה מבלי להוציא רישיון מעולם ובין אם מדובר בנהיגה בזמן פסילת רישיון. יתרה מזאת, במידה ובזמן ביצוע העבירה אף בוצעה עבירה נוספת כמו עבירת תנועה או תאונה, ההרשעה עלולה להיות חמורה אף יותר.


איסור נהיגה ללא רישיון מופיע בסעיף 10 (א) לפקודת התעבורה, וכולל שלוש דרישות: נדרש קיומו של רישיון; שיהיה בתוקף; ושיתאים לרכב בו נוהג בעל הרישיון. כמו כן, אסור לבעל רכב להתיר את הנהיגה בו לאדם שאינו בעל רישיון העונה על כלל הדרישות.


מהו העונש הניתן על נהיגה ללא רישיון?


כאמור, נהיגה בלי רישיון נחלקת לכמה מקרים אפשריים: נהיגה ללא רישיון כלל; נהיגה במהלך תקופת פסילת רישיון; נהיגה כאשר רישיון הנהיגה איננו בתוקף; ונהיגה כאשר הרישיון איננו תואם את סוג הרכב בו נוהגים.


העונש על נהיגה ללא רישיון עשויה לכלול כמה רכיבים: מאסר על תנאי; מאסר בפועל של שנתיים, שלוש ואפילו חמש שנים; פסילת רישיון לתקופה של חודשים או שנים; שלילת רישיון קבועה; וכן קנסות.


נהיגה ללא רישיון בכלל. עבירה זו מתייחסת לנהג שלא קיבל רישיון מעולם, דבר שהופך אותו למסוכן במיוחד מבחינת הציבור, ואף מקנה לקצין משטרה את האפשרות להשבית את רכבו. העונש על עבירה זו כולל מאסר בפועל עד שנתיים ופסילת קבלת רישיון עתידי לתקופה של לפחות 3 חודשים.


נהיגה בזמן שלילת רישיון או בניגוד לתנאיו הינה כאמור במקרה שנהג שנתפס נוהג בזמן שרישיונו בשלילה או כשהוא נוהג בניגוד לתנאי הרישיון, וזאת בהתאם לסעיף 67 לפקודת התעבורה. עבירה זו נחשבת לחמורה ביותר, והעונש עליה הינו מאסר עד 3 שנים ו/או קנס כספי גבוה.


נהיגה ללא רישיון שגרמה לנזקי גוף ו/או רכוש


במצב בו נהג ללא רישיון או תחת פסילת רישיון נמצא נוהג בפועל ברכב ובזמן נהיגתו האסורה גרם לתאונה, יש להבחין בין אם התאונה גרמה לנזקי רכוש לבין נזקי גוף.


במצב של תאונה שבה נגרמו נזקי רכוש בלבד, ישנה אפשרות להגיש תביעה כנגד חברת הביטוח במידה שקיים ביטוח מקיף או ביטוח צד ג' (שאינם מהווים בגדר ביטוח חובה). אולם, סביר להניח כי בפוליסת הביטוח קיים סעיף השולל ומפקיע את תוקף הפוליסה במידה שהמבוטח נהג ברכב ללא רישיון, ולרבות ללא רישיון תקף, ובהתאם לכך, יתנערו החברות מחובת תשלום הפיצויים. במקרה כזה, ובהנחה שחברת הביטוח אכן תראה כי בזמן התאונה לנהג לא היה מעולם רישיון או במקרה של פסילה, כי הנהג ידע בזמן אמת שרישיונו פסול, אכן הנזקים בגין התאונה לא יחולו על חברת הביטוח אלא ישירות על הנהג או על המבוטח.


לעומת זאת, כאשר ישנם נפגעים בגוף עקב תאונת דרכים, באפשרות הנפגע/ים לתבוע פיצויים לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

 

האחריות לפיצויים לפי חוק זה הינה מלאה ומוחלטת, ללא רלוונטיות לשאלת האשם, כך שהיא חלה גם אם הנפגע עצמו היה אשם בגרימת התאונה. כדי לאפשר את מימוש עקרון האחריות המוחלטת לפי החוק הנ"ל, חייב כל נהג לבטח את רכבו בפוליסת ביטוח חובה, המכסה מפני נזקי גוף שנגרמים לו עצמו או לצד ג' עקב תאונת דרכים.


אולם, חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים אינו חל ואינו תקף במקרים של מי שביצע עבירת נהיגה מהסוגים החמורים יותר, כגון נהיגה ללא רישיון כלל, או נהיגה ללא רישיון רכב מתאים, או נהיגה בפסילה או בניגוד לתנאי הרישיון. סעיף 12(א)(2) לחוק הפלת"ד קובע שנפגעים שנפגעו בתאונה שבה היה מעורב רכב שאין לו ביטוח חובה, יהיו זכאים לפיצוי מאת תאגיד קרנית. אולם, לפי הפסיקה, יש לפרש סעיף זה כך שהוא חל רק על נוסעים ברכב ללא ביטוח חובה, כך שרק הם יוכלו לתבוע את קרנית, אולם הוא לא יחול על נהג רכב ללא ביטוח חובה, שעל כן יהיה מנוע מלתבוע את קרנית.