כתב תביעה וכתבי בי – דין אחרים

המסמך המרכזי איתו נפתח הליך משפטי הוא בדרך כלל כתב תביעה. כתב התביעה הוא למעשה הבסיס לטענותיו העובדתיות של התובע.

 

 ישנם סוגים שונים של כתבי תביעה, בדרך כלל הסוגים נחלקים לתביעה כספית או לסעד הצהרתי, או לתביעה מסוג צו מניעה, או לתביעה שהיא בבחינת בקשת סעד מבית המשפט אשר בו מבקש התובע / המבקש כי בית המשפט יורה לו מה לעשות עם סכום כסף מסוים תביעה זו היא תביעה מסוג אבעייה.

כתב התביעה צריך לכול את שמות הצדדים התובע מספר ת.ז. , כתובת , טלפון ואם התובע מיוצג על ידי עורך דין בידי מי הוא מיוצג מחד, מנגד שמו של הנתבע מקום מושבו, ת.ז. אם ניתן להשיג וכן מספר טלפון או מספר פקס אם יש כזה.

התביעה יכולה להיות באחד מסדרי הדין הבאים: רגיל, מקוצר ומהיר, לכל אחד מסוגי הליכים אלו כללים משלו בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי. במאמר זה בשלב זה נתייחס אך ורק אל התביעה הרגילה.

התביעה צריכה להיות מוגשת לגזברות בית המפשט יחד עם טופס פתיחת הליך וכן עם מסמכים תומכים ולאחר תשלום אגרה שהיא בערך 12.5 אחוז משווי התביעה.

לאחר הגשת התביעה מוזמן הנתבע להגיש כתב הגנה בדרך כלל הזמן אשר עומד לנתבע לצורך הגשת כתב ההגנה מטעמו הוא 30 יום, אלא אם בית המשפט קבע אחרת.

הדעה הרווחת היא כי כתב הגנה צריך להכיל הכחשה לכל טענה אשר נטענת בידי התובע כנגד הנתבע.

 

דעה זו היא לא ממש נכונה מאחר ותקנות סדר הדין האזרחי קובעות כי אין די בהכחשה שהיא הכחשה גורפת אלה נדרשת הכחשה לכל סעיף וסעיף ובדרך כלל נדרשת מערכת עובדתית על מנת שבית המשפט יהיה יכול לעמוד על הבדלי הגרסאות בין הצדדים.

לאחר הגשת כתב הגנה על צרופותיו, מסמכים אשר תומכים בכתב ההגנה, יערוך בית המשפט קדם משפט.

 

תקנות סדר הדין האזרחי מגדירות את שלב כתב המשפט כשלב אשר נועד לייעל את הדיון כמו גם להביא את הצדדים לידי הסכמות או פשרה.

שלב זה הוא שלב חשוב ביותר בו לאחריו ובאין הצלחה, לסיום הסכסוך בין הצדדים, יקבע בית המשפט את הדיון להוכחות כשבין דיון ההוכחות, בסיום שלב קדם המשפט, יורה בית המשפט על הגשת תצהיר גילוי מסמכים ותשובות לשאלון.

לפני דיון ההוכחות על הצדדים להגיש תצהיר עדות ראשית. כאן המקום לציין כי תצהיר עדות ראשית חייב להכיל את כל המסמכים אשר תומכים בו , תצהיר זה למעשה בא במקום העדות הראשית מטעם הנתבע ויחד איתו מוגשים מסמכים אשר למעשה מוגשים על ידי אותו בעל דין או עד שתצהיר עדות ראשית הוגש מטעמו.

 

כמובן שעל העד להגיש מסמכים אשר נוגעים לו ואשר נערכו על ידו , מסמך שלא יוגש בשלב זה לא יהיה יכול להוות ראיה בשלב הסיכומים .

בדיון ההוכחות עורך הדין של הנתבע חוקר את עדי התובע במטרה להוכיח כי הם לא דוברי אמת, או כי הם אומרים דברים אשר אין להם אחיזה במציאות.

 

בדרך כלל שלב זה הוא שלב ארוך ומתיש אבל הוא שלב חיוני ביותר לצורך בניית הסיכומים.

לאחר החקירה הנגדית נערכת חקירה חוזרת אשר מטרתה להבהיר פרטים אשר עלו בחקירה הנגדית , החקירה הנגדית נערכת על ידי בעל הדין אשר זימן את העד.

לאחר של החקירה הנגדית מגישים הצדדים סיכומים בדרך כלל התובע מגיש קודם סיכומים ולאחריו מגיש הנתבע, בית המשפט בסיכומים צריך להחליט על פיהם החלטה אשר תכריע את גורל התיק ועל עורך הדין שעורך את הסיכומים להביא בהם את טענותיו העובדתיות והמשפטיות כאחד, כפי שאלה באו לידי ביטוי במהלך המשפט.עודכן ב: 27/08/2009