בואו ניקח לדוגמא את אחת הדילמות איתן מתמודדים אנשים השוקלים מעבר לדיור מוגן, האם למכור את דירתם כדי שכספי התמורה יהוו מקור למימון הפיקדון? ומה אם החיים בדיור מוגן אינם נכונים עבורם?


בתי דיור מוגן הסיקו כי אנשי הגיל השלישי, ששוקלים את המעבר, מתעכבים משמעותית בקבלת ההחלטה עקב חשש זה, וחשבו על שיטות התקשרות שונות על מנת להפיגו.


נבחן מספר שיטות שהתפתחו כדי לאפשר מעבר לדיור מוגן ללא מכירת דירת המגורים (או מכירתה בשלב מאוחר יותר):


מסלול פקדון נדחה


במועד חתימת ההסכם משלם הדייר סכום נמוך (בדרך כלל כ- 70,000 שקלים) ואת הפקדון ישלם כעבור מספר חודשים עד שנה. בתקופת הדחייה ישלם הדייר רק תשלום חודשי. תקופת זו מאפשרת לדייר לחוות ולבדוק האם החיים בדיור מוגן אכן נכונים עבורו. אם יחליט שכן, ימכור את דירתו ומכספי המכירה ישלם את הפיקדון.

 

מסלול תשלום שחיקה שנתי


במסלול זה, משלם הדייר תשלום חודשי, ופעם בשנה הוא משלם סכום נוסף. סכום זה מורכב מרכיב הריבית שממנה אמור היה בית הדיור המוגן ליהנות אם היה מחזיק פיקדון ומרכיב השחיקה.


מסלול שכירות


על פי מסלול זה משלם הדייר רק תשלום חודשי. התשלום הזה גבוה משמעותית מהתשלום במסלול הפקדון, ולכן מתאים יותר לבעלי הכנסה גבוהה. במסלול זה יש להביא בחשבון רכיבים נוספים - ההצמדה למדד והעלאה שמותאמת לשינויים בעלויות התפעול השוטף (כפי שקבע חוק הדיור המוגן), אשר בהתאם לחוק המספרים הגדולים, ההשלכה הכלכלית שלהם גבוהה יותר.

 

כתוצאה מהריבית הנמוכה בשוק, אשר אינה מניבה תשואה על כספי הפקדונות בבנקים, בתי הדיור המוגן מעדיפים את מסלול השכירות או מסלול של תשלום שחיקה שנתי. בנוסף, במסלול פקדון חייבים בתי הדיור המוגן להציע בטוחה ולשאת ב- 20% מעלותה. במסלול השכירות, לעומת זאת, אין צורך לתת בטוחה ובכך משוחרר בית הדיור המוגן בהיבט זה.


בנושא הבטוחה, קיימת היום הצעת חוק לשינוי סעיף הבטוחות. בהתאם להצעת החוק, יחויבו בתי הדיור המוגן לספק לדיירים, החדשים והקיימים, ערבות בנקאית או לחילופין פוליסת ביטוח (שכרגע אין חברת ביטוח שמציעה כזו פוליסה) על חשבונם. קיים חשש בקרב בתי הדיור המוגן ממשמעותה של בטוחה זו ומהשלכותיה עליהם. המחוקק מודע לחששות אלו ויערוך דיון נוסף בנושא.


אפשרות נוספת שנבחנת היא האפשרות של משכנתא (כיום האפשרות של משכנתא היא אחת מתוך ארבעה סוגי בטוחות שבהן רשאי, אך לא חייב, בית הדיור המוגן לבחור).


שינוי נוסף שעובר על שוק הדיור המוגן נוגע להתרחבות שלו. בתקופה האחרונה אנו רואים תנופה במימוש זכויות הבנייה בקרקעות שהקצתה המדינה לפרוייקטים של דיור מוגן.


נביא רשימה חלקית של מתחמי דיור מוגן העתידים להבנות:


עזריאלי זכו בקרקע בראשון לציון, במודיעין ובלהבים (פרט לכך הם גם רכשו את פאלאס בתל אביב ואת אחוזת בית ברעננה).


גם עד 120 זכו בקרקע במודיעין.


אחוזת נווה חוף תבנה בית נוסף במזרח ראשון לציון.


מגדלי הים התיכון סיימו לבנות את השלב הראשון של הפרויקט בגני תקווה.


בית בלב החלה לבנות עוד בית בפתח תקווה.

 

 

מאת: עו"ד רקפת שפיים מרדכי

 

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה ו/או קבלת כל החלטה.


הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.


כל הזכויות במאמר זה שמורות לעו"ד רקפת מרדכי שפיים ואין לעשות בו כל שימוש לרבות העתקתו.