בדיון שנערך לאחרונה בבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו בנגע לבקשתו של חייב בשנות ה-70 לחייו שצבר חובות בסכום של כשמונה וחצי מיליון שקלים וביקש לקבל הפטר, החליטה השופטת להכריז עליו כפושט רגל. כמו כן נקבעה עבורו תוכנית פירעון בסכום של 250 אלף שקלים, שלפיה עליו להעביר לקופת הכינוס סכום חודשי של 5,000 שקלים במשך 50 חודשים, וכן לשלם מזונות לשני ילדיו הקטינים בסכום של 2,600 שקלים בחודש.


החלטה זו ניתנה על ידי השופטת בהתחשב בכך שמצד אחד עמדה לחובתו העובדה שהוא שילם מזונות עבור ילדיו הקטינים ללא קציבתם במסגרת הליך פשיטת הרגל, דבר שהגדיל משמעותית את הוצאותיו וגרע כספים שהיו אמורים להיצבר בקופת הכינוס, וכן בשל גובה החובות שצבר ופער חריג שהתגלה בין הכנסותיו והוצאותיו.


מצד שני, התחשבה השופטת בכך שמדובר בחובות ותיקים, במצבו הרפואי של החייב שאינו שפיר, בגילו המתקדם ובמצבו הכלכלי נכון להיום. לאור כל זאת הוכרז החייב כפושט רגל ונקבע כי הוא פטור מהגשת דוחות מעתה ואילך.


מה נדרש מהחייב לבצע לצורך קביעת תוכנית פירעון?


בדיון קודם שנערך לפני מספר חודשים, הורתה השופטת לחייב לבצע תיקונים והשלמות הכרחיים לפני שתיקבע תוכנית פירעון בעניינו. בדיון זה בחנה השופטת האם אכן הדברים בוצעו. בין היתר נדרש החייב למסור לנושיו השונים את ההודעה על צו הכינוס שקיבל, ונראה כי הוא אכן ביצע את שהוטל עליו, למעט נושה אחת שלא הוצג בגינה אישור מסירה. על כן נקבע כי החוב לנושה זו יוחרג מההפטר שיקבל החייב.


כמו כן, התברר כי במשך תקופה ארוכה משלם החייב מזונות ללא הגשת בקשה לקציבתם כפי שנדרש ממנו לעשות במסגרת הליך פשיטת הרגל. השופטת דרשה ממנו בהליכים קודמים לתקן את הדבר ולהגיש את הבקשה, אולם בדיון זה התברר כי הוא ממשיך לשלם מזונות בסכום של כ-3,800 שקלים עבור שני ילדיו ללא קציבתם, ובכך גורע כסף מקופת הכינוס. בהקשר זה הבהיר המנהל המיוחד כי יש להפסיק לאלתר על תשלומי המזונות בדרך זו או לחלופין להפחית את הסכום.


עוד נדרש החייב לברר מהן בדיוק זכויותיו בעיזבון שהותירו הוריו, אשר נפטרו לפני יותר מ-20 שנה. ואולם, התברר שהחייב לא טיפל גם בסוגיה זו ולא הוציא צו ירושה או צו קיום צוואה. עוד התברר כי החייב זכאי לקבל החזר מס בסכום של כ-60 אלף שקלים.


בית המשפט: הגיעה השעה לתת לחייב הפטר מותנה ולהכריז עליו כעל פושט רגל


אמנם אין מקום לתת לחייב הפטר לאלתר במקרה זה, קבעה השופטת לאחר ששקלה את הדברים, אולם בהתחשב בכלל הנסיבות, ניתן להכריז על החייב כפושט רגל ולקבוע לו תוכנית פירעון שבסיומה יקבל הפטר מיתרת חובותיו.


הפסיקה מכירה בנסיבות של גיל מבוגר ומצב בריאותי רופף כשיקול מרכזי בהליכי פשיטת רגל, הסבירה השופטת, אך לצד זאת יש לאפשר לנושים לקבל את כספם בחזרה ככל שניתן. במקרה זה, ניתן לראות כי יש לחייב הכנסה פנויה בסכום לא נמוך, וכן כי הוצאותיו גבוהות באופן יחסי ובמידה שאינה הולמת את העובדה שהוא בהליכי פשיטת רגל. השופטת הזכירה כי חייב שנמצא בהליכים אלה צריך לחסוך ולהיות צנוע בהוצאותיו, ולכן היא החליטה לתת לכך משקל בקביעת גובה צו התשלומים שהשיתה עליו.


לכך נוספה העובדה שהוא משלם את דמי המזונות בניגוד לדין מבלי לקצוב אותם כפי שנדרש מחייבים בהליכי פשיטת רגל, והדבר מגדיל את הוצאותיו בצורה ניכרת ומשמעותית. מדובר במחדל מתמשך, קבעה השופטת, והיא החליטה לקצוב את סכום המזונות כדי לצמצם את ההוצאה המדוברת.


סכום המזונות נקבע בשנת 2004 בבית המשפט לענייני משפחה בגובה של 1,200 שקלים עבור כל ילד, וכעת החליטה השופטת להעמיד את סכום המזונות בגובה של 1,300 שקלים עבור כל קטין. זאת בהתחשב בעובדה שלאחד הילדים ימלאו 18 בעוד מספר חודשים, כך שחבות המזונות של החייב תופחת במחצית.


תוכנית הפירעון נקבעה בהתחשב במגבלות הגיל והמצב הבריאותי של החייב


בסיום דבריה סיכמה השופטת את הנסיבות העומדות לחובתו של החייב, כגון העובדה שעוד לא הוציא צו ירושה לבירור מלוא זכויותיו בירושה שהותירו אחריהם הוריו, העובדה שתשלום המזונות מתבצע בניגוד לדין וגובה תביעות החוב שהצטברו כנגדו שהגיעו לסכום הגבוה משמונה וחצי מיליון שקלים.

 

יש לך שאלה?

פורום פשיטת רגל | חדלות פירעון ונתוני אשראי


מנגד פירטה השופטת את העובדות הקיימות לזכותו של החייב, ובין היתר את העובדה שהחובות נצברו לפני זמן רב, את מצבו הרפואי הקשה ואת גילו המתקדם. בסופו של דבר הוכרז החייב כפושט רגל ונקבעה לו תוכנית פירעון בסכום של 250 אלף שקלים אשר ישולמו במשך 50 חודשים לקופת הכינוס. כמו כן נקצב סכום המזונות לסך של 2,600 שקלים לשני הילדים עד גיל 18.

 

פש"ר 34511-04-16
 


עודכן ב: 19/02/2019