רבים מהעובדים לא יודעים את זכויותיהם בעניין הפנסיה, ולכן ראוי להבהיר במאמר זה מספר נקודות:


1.ברוב המקרים הכספים בקופת הפנסיה שהופרשו הן על ידי המעביד והן על ידי העובד שייכים לעובד בלבד.


2.במרבית תוכניות החיסכון הפנסיוני והסכמי העבודה נרשם סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין הקובע, כי כספי הפיצויים בקופת הפנסיה שייכים לעובד בכל מקרה, גם אם פוטר וגם אם התפטר.


3.בכל מקרה, גם אם לא נרשם סעיף 14 אזי העובד יכול לבקש,לייעד כל כספי הקופה לקיצבה ואז יוכל לשמור את הכספים עד הגיעו לפנסיה.


4.ראוי לציין, כי גם במקרים של פיטורים עקב עבירה פלילית או משמעתית, המעסיק לא יכול לקחת כספים אלו, אלא בהסכמת העובד או באישור בית הדין לעבודה.


5.מומלץ לא לחתום על ויתור קבלת כספי הקופה, כספים אלו שייכים לעובד.


6. במספר מקרים בהם טיפלתיהמעסיק לא הסכים לשחרר עבור העובד את כספי הפיצויים ובהתערבות בית הדין לעבודה, הורה בית הדין על החזרת כספי הפיצויים לעובד או שחרור הכספים באמצעות מכתב שחרור לקרן הפנסיה.


7.בכל מקרה של ספ'ק, ולפני קבלת החלטה או חתימה על מסמך בקשר לויתור על כספי קופת הפנסיה, מומלץ להיוועץ עם עורך דין בקיא בתחום דיני העבודה.