השינויים שחלו בתחום המשפט הצבאי והטיפול בנכי צה"ל בשנת 2022

 

מהם השינויים שחלו בתחום המשפט הצבאי והטיפול בנכי צה"ל בשנת 2022?

 

שנת 2022 התאפיינה בשגרה של מערכת המשפט הצבאי לאחר המעבר לקריה המשפטית בבית ליד שהושלם בתחילת השנה, והייתה זו גם השנה הראשונה לכהונתן של הפרקליטה הצבאית הראשית ונשיאת בין הדין הצבאי לערעורים. גם אגף השיקום, אשר בעקבות המקרה של איציק סעידיאן הכריזה על רפורמות רבות, התייצב על שגרת פעילות.


אפרט את עיקר המגמות והשינויים:


הרפורמה בטיפול בנכי צה"ל


הרפורמות עליהן הכריז אגף השיקום ובראשן "נפש אחת" שנועדה לשפר את הטיפול בפצועי צה"ל הסובלים מפוסט טראומה החלו לפעול.

 

בפועל, ניכר שינוי שאינו מהותי בלבד: בין היתר נסגרו תיקים שעמדו תלויים ללא טיפול מספר שנים – חלקם נסגרו ללא הכרה בטענת חוסר מעש מצד מבקש ההכרה. זורז מעט קצב הטיפול בתביעות ואף רבו המקרים בהם מופנה התובע ישירות לוועדה רפואית לקביעת אחוזי נכות ללא צורך בבדיקת מוקדמת של מומחה. וכן החלו להתקיים וועדות רפואיות בבתי החולים 'שיבא' בתל השומר ו'בית לוינשטיין'.


מכל אלה ניתן לומר כי נעשה שיפור מסוים בדרך השירות, אולם לא ניתן מענה למהות: תקשורת רציפה עם התובע, התנהלות הוועדות הרפואיות, פתרון "צווארי הבקבוק" בטיפול ובהם קביעת וועדות ועדכון בהחלטות, והיכולת לממש זכויות לזכאים.


יש לציין כי לפי פרסומים שונים חלק מהרפורמות המתוכננות לא התקיימו מאחר והיו קשיים בחקיקה הדרושים לשם ביצוען. נקווה כי הממשלה החדשה תקבל על עצמה את המשך יישום הרפורמות המתוכננות ותוציא אותן לפועל.

 

השינויים שחלו בתחום המשפט הצבאי

 

בתחום המשפט הצבאי

 

בתחום המשפט הצבאי בלט עניינו של סא"ל דן שרוני, אשר נאשם כי צילם בסתר עשרות מחיילות ששרתו תחת פיקודו. הקצין הבכיר נעצר עד תום ההליכים וצפוי לעונש של מספר שנות מאסר! המקרה צריך ללמד על המדיניות המחמירה בצבא לגבי פגיעה בפרטיות (גם באמצעות טלפונים סלולאריים המצויים בידי כל), מגמת ההחמרה בענישה לגבי עבירות מין, חשיבות הייצוג של נפגעות עבירה, שבמקרה זה הביאו לביטול הסדר טיעון שכבר הושג, והשפעתה העצומה של התקשורת על התהליך המשפטי.


והיה גם חידוש בתחום שינוי הנהלים: נקבע ע"י התובע הצבאי הראשי, בעקבות דיון בבג"ץ שהעלה את הצורך, כי במקרה בו תהיה החלטת פרקליט לגבי העמדה לדין משמעתי של משרת קבע, בנושא שלהרשעה בו תהיינה השלכות על המשך שירותו, יוכל משרת הקבע לנהל את עניינו בבית הדין הצבאי, שם יוכל להיות מיוצג ע"י סנגור, כאשר רף ההרשעה יהיה כשל דין משמעתי, הרשעה לא תגרור רישום פלילי, ואיש הקבע יוכל ליהנות מחיסיון על שמו.


לסיכום, חשוב להכיר את כללי ההתנהלות החדשה במערכת המשפט הצבאי, וחשוב להכיר את השינוי במדיניות הצבא וקצין התגמולים באגף השיקום של משרד הביטחון, על מנת לדעת להתנהל בהתאם. וחשוב, בעת הצורך, להיעזר בשירותי עורך דין המתמחה בתחום וידע לטפל בעניינכם בדרך הטובה ביותר נוכח המציאות המשתנה.