מתי נרשמת לחייל אינדיקציית מצ"ח, מהן השלכותיה וכיצד סוגרים אותה

 

 

מתי ולמה נפתחת אינדיקציית מצ"ח לחייל?

 

 

כאשר חייל נחקר בידי המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח) כחשוד נרשמת לחובתו "אינדיקציית מצ"ח", שהיא סימון בתיקו האישי המצוי במחשב, אודות העובדה שמתנהלת כנגדו חקירת מצ"ח. כאשר קיימת אינדיקציית מצ"ח מנוע החייל מלקבל דרגה, להאריך שרות קבע, לקבל מינוי, לבקש ביטול תב"ן, כניסתו למערך המילואים מותנית בהמלצת וועדה מיוחדת שנקבעה לשם כך ואישור רע"ן עתכ"א מילואים, ועוד. אולם, במקרים חריגים רשאי הפרקליט הפיקודי לאשר אחד מאלו, אם מצא לנכון, לאחר ששקל את חומרת המעשה בו נחשד החייל ורמת החשד כלפיו אל מול מהות ומשמעות האישור הנדרש לו.

 

איך ומתי נסגרת האינדיקציה

 

בסיום חקירת מצ"ח עובר תיק החקירה לפרקליטות הצבאית, שם לאחר עיון בתיק, יחליט הפרקליט הפיקודי האם להגיש כתב אישום ולהעמיד את החייל למשפט פלילי בבית הדין הצבאי או להורות על העמדתו לדין משמעתי או להורות על נקיטת צעד של נזיפה פיקודית או לסגור את התיק ללא נקיטת הליכים. כאשר מחליט הפרקליט הצבאי הפיקודי על סגירת התיק ללא נקיטת הליכים הוא מכתב לפעולה את חוליית הפיקוח של מצ"ח לגבי ההחלטה והם אמורים לסגור את האינדיקציה לחייל. אם החליט הפרקליט הצבאי הפיקודי על העמדה לדין בבית הדין הצבאי או בדין משמעתי או נקיטת הליך של נזיפה פיקודית, אמורה המזכירות בפרקליטות הפיקודית לקבל דיווח מבית הדין במקרה של משפט בבית הדין או מהיחידה במקרה של החלטה וביצוע של משפט בדין משמעתי או צעד של נזיפה פיקודית, אודות סיום ותוצאות ההליך, ולהעביר דיווח ובקשה לחוליית הפיקוח במצ"ח האמונה על נושא זה, לסגירת האינדיקציה.

 

מדוע אינדיקציית מצ"ח לא נמחקת מיד עם סגירת ההליך המשפטי

 

הבעיה שפעמים רבות יש פער בדיווח או בטיפול בהעברת העדכון מבית הדין למזכירות בפרקליטות הצבאית ואל חולית הפיקוח במצ"ח. חמור המצב במקרה של משפט בדין משמעתי או נזיפה פיקודית, מכיוון שמודעות היחידות בצורך בדיווח לפרקליטות נמוך ואילו מעקב הפרקליטות על ביצוע הוראות השיפוט או הנזיפה, חסר. וכך, פעמים רבות, אל אף שהחייל עמד לדין או ננזף פיקודית וסבור שהפרשה המשפטית בעניינו הסתיימה, עדיין רשומה לחובתו אינדיקציית מצ"ח היוצרת לו מגבלות ופוגעת בו. החיילים שאינם מודעים להליך נמצאים במצב של חוסר אונים מול מגבלה, שאינם מבינים את הגורם לה ואת הדרך להתמודד איתה.

 

הפתרון לבעיה וסיכום


ישנן סיבות רבות וחשובות לסגירתה של אינדיקציית מצ"ח המשפיעה על שירות חייל בחובה, בקבע, ואף במילואים. מי שנחקר בחקירה פלילית במצ"ח חשוב שיקבל ייעוץ וילווה ע"י סנגור – הסנגור, מעבר לייעוץ לליווי ולייצוג של החייל בהליך, יכול וצריך לוודא שאינדיקציית המצ"ח הרשומה לחייל נסגרת. ככול שההליך לא הסתיים במשפט בבית הדין הצבאי והחייל בחר שלא לשכור שירותיו של סנגור, עליו לוודא בעצמו מול גורמי היחידה רס"ר היחידה או קצין המשא"ן שהועבר דיווח ובקשה למחיקת האינדיקציה וכי האינדיקציה אכן נמחקה.