בתי המשפט מתייחסים לתופעת האלימות אשר מופנית כלפי צוותים רפואיים ונותני שירותים בתחום הרפואי בחומרה רבה, ולאור ריבוי המקרים שבהם רופאים או אנשי צוות רפואי מאוימים ואף מותקפים, הענישה בגין עבירות אלה מחמירה בהתאם.


לאחרונה נקבע עונשו של אדם אשר איים על רוקח אחראי, והשופט בחר לפתוח את גזר הדין בדברים על תופעת האלימות כלפי רופאים ועל הצורך לעקירת המעשים הללו מהנוף הישראלי. גזר דינו של הגבר המאיים ניתן בבית משפט השלום בבאר שבע.


מדובר בגבר בשנות ה-50 לחייו, אשר לפני כשלוש שנים נכנס לבית מרקחת בדימונה, ולאחר שהרוקח האחראי הסביר לו כי נדרש אישור מיוחד לתרופות שאותן הוא מבקש, הוא איים על חייו ואף הוסיף איומים על אמו ואחותו של הרוקח.


השופט התייחס לחומרת האיומים הבוטים שהשמיע, ולעברו הפלילי המכביד, אך גם התחשב בעובדה שהודה במעשיו והביע עליהם חרטה, במצבו הרפואי והנפשי המורכב, וכן בכך ששני בניו משרתים כעת בצבא בימי המלחמה הנוכחית. לאחר שקלול מכלול הנתונים, נקבע כי הגבר ירצה שלושה חודשי עבודות שירות, ייקנס ב-3,000 שקלים ויפצה את הרוקח ב-1,500 שקלים.


הנאשם אשר סובל ממצב רפואי מורכב הורשע שבע פעמים בעבר בגין עבירות פליליות הכוללות תקיפה ואיומים


תסקיר שירות המבחן אשר הוגש לבית המשפט האיר על מצבו של הנאשם. בין היתר התברר כי הוא סובל מפריצות דיסק ובעיות נפשיות ומתקיים מקצבת נכות מטעם הביטוח הלאומי, וכי הוא מוכר לשירות המבחן עקב הרשעות קודמות שלו בתחום הפלילי, שבגינן אף ריצה מאסר בפועל. בסופו של התסקיר שירות המבחן נמנע מלהמליץ לבית המשפט על עונש שיקומי או טיפולי בעניינו.


לאחר מכן טענה הפרקליטות כי יש לקבוע מתחם ענישה שנע בין ארבעה חודשי עבודות שירות ועד שנת מאסר בפועל, וביקשה להטיל על הנאשם גם תשלום קנס ופיצויים לרוקח שעליו איים.


מנגד, ההגנה ביקשה להתחשב בכך ששני בניו משרתים ברצועת עזה בתקופה מתוחה זו, וכן בגילו ובמצבו הרפואי של הגבר, ובכך שהודה באשמה וקיבל על עצמו את הדין. על כן ביקשה ההגנה להפעיל במקרה זה את מידת הרחמים ולהסתפק בענישה מקלה.


השופט הבהיר כי גם רוקחים מהווים משרתי ציבור, ויש להתייחס אל יחס אלים או תוקפני כלפיהם בהתאם


לפני שקבע את מתחם העונש ההולם, הבהיר השופט כי יש חובה חברתית להגן על האנשים אשר עובדים בשירות הציבור, וכי גם רוקחים או פקידים בקופות החולים מהווים חלק ממשרתי הציבור. בתי המשפט מחמירים יותר בקביעת מתחם הענישה במקרים שבהם מדובר על איומים כלפי נותני שירות לציבור, יחסית לעבירות איומים שאינן קשורות למשרתי ציבור.


לקביעת השופט, דברי האיומים שהשמיע הנאשם במקרה זה הם חמורים, מאחר שמדובר באיומים על חיי הרוקח, ולא בניסיון לגרום לפיטוריו, אם כי הוא לא תכנן אותם מראש אלא מדובר בתגובה אלימה שהתבצעה באופן ספונטני לאחר שהרוקח סירב לספק את התרופות ללא האישור המתאים. כמו כן, האיומים לא לוו בתקיפה או באלימות פיזית מצד אף אחד מהצדדים, אך עם זאת מדובר באיומים שהתבצעו פנים מול פנים ולא דרך הטלפון.


בין השיקולים לעונש: עבר פלילי מכביד לצד מצב רפואי מורכב ושירות בצה"ל של שני ילדי הנאשם


השופט פירט גם את הנסיבות האישיות של הגבר אשר אינן קשורות בעבירה שביצע, ובין היתר את העובדה שהודה במעשה והביע את חרטתו, את השירות הצבאי של שני בניו בחזית המלחמה ואת מצבו הרפואי לאחר שעבר ניתוח מעקפים, כמו גם את עברו הפלילי העשיר הכולל שבע הרשעות קודמות בגין עבירות אלימות.

 

יש לך שאלה?

פורום רישום פלילי

 

אחרי שקלול מכלות הנסיבות והשיקולים, הוחלט שהגבר ירצה שלושה חודשי עבודות שירות. בין שאר רכיבי הענישה הוטל עליו מאסר על תנאי לתקופה של חצי שנה, והוא נקנס בסך של 3,000 שקלים, חויב לחתום על התחייבות כספית להימנע מעבירות אלימות בעתיד וכן יפצה את הרוקח בסך של 1,500 שקלים.


ת"פ 62786-08-21