במסגרת הלחימה המתמשכת בתאונות הדרכים בכלל ובהתחשב בעובדה כי הסטטיסטיקה מצביעה על מעורבות של נהגים חדשים בתאונות קשות עם נפגעים בפרט, נקט המחוקק יד קשה כלפי עבירות המבוצעות מצד נהגים חדשים.


מיהו "נהג חדש"?


עפ"י חוק, "נהג חדש" הוא מי שמצוי בשנתיים הראשונות לאחר קבלת רישיון הנהיגה וכן "נהג חדש צעיר" הוא נהג חדש שטרם מלאו לו 24 שנים.


שתים עשרה העבירות החמורות


החוק מונה שתים עשרה עבירות חמורות, אשר יובילו הלכה למעשה נהג חדש שיורשע בהן לבצע מבחן עיוני ו/או מבחן מעשי ו/או בדיקות רפואיות, כתנאי לחידוש רישיון הנהיגה שברשותו, הכל בכפוף לשיקול דעתו של משרד הרישוי.


העבירות החמורות הן כדלהלן:


1. נהיגת רכב שלא מאותו סוג שבידי הנוהג או נהיגה שלא בהתאם לתנאים שברישיון הנהיגה שבידו.
2. נהג שהסתייע ברכבו והורשע על עוון או על פשע שביצועם נתאפשר עקב נהיגתו ברכב
3. הורשע בעל רישיון נהיגה על ביצוע עבירת מין ע"י נהיגתו ברכב
4. אי עצירת רכב לפני מפגש מסילת ברזל
5. הורשע נהג בתאונת דרכים בה אדם נפגע
6. עבירה שבית המשפט גזר על מי שעבר אותה, פסילה בפועל מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים או יותר
7. אי ציות נוהג רכב לרמזור ואי מתן זכות קדימה
8. נהיגת רכב תחת השפעת סמים משכרים או משקאות משכרים
9. עקיפת רכב שלא כחוק
10. נהיגת רכב במהירות העולה על הקבוע בחוק
11. חציית מפגש מסילת ברזל ברכב המיועד להסיע 11 נוסעים או יותר כשהדרך אל המפגש לא סלולה באספלט או בטון
12. אי הודעה על תאונת דרכים או אי הגשת עזרה לנפגע בתאונת דרכים


מדיניות משפטית


בעקבות מעורבותם הרבה של נהגים חדשים בתאונות דרכים עם נפגעים וכן לאור החמרת החקיקה בנושא, בתי המשפט נוטים לראות באופן חמור עבירות המבוצעות ע"י נהגים חדשים, עובדה זו מביאה הלכה לנעשה להחמרה במדיניות הענישה כלפי עבירות המבוצעות מצד "נהג חדש".


פסילה בפועל למשך שלושה חודשים ויותר


מלבד העבירות החמורות שצוינו לעיל, כל עבירה שנעברה ע"י נהג חדש ובית המשפט גזר על מי שעבר אותה, פסילה בפועל מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים או יותר, גוררת עימה הלכה למעשה אפשרות שבשיקול דעת ממשרד הרישוי לדרוש מאותו נהג חדש לעבור מבחן עיוני ו/או מבחן מעשי ו/או בדיקות רפואיות כתנאי לחידוש רישיון הנהיגה שברשותו.


הארכת מועד לנהג חדש


נהג חדש שהורשע באחת או יותר מהעבירות החמורות ו/או הורשע בעבירה שבגינה נגזרו עליו שלושה חודשי פסילה בפועל או יותר, יישא מבחינה חוקית את ההגדרה של "נהג חדש" לתקופה נוספת של שנתיים מיום מתן גזר הדין או מיום סיום תקופת הפסילה שנגזרה עליו, לפי המאוחר.


פסילה מנהלית והשבתת רכב


במסגרת הלחימה בעבירות המבוצעות באמצעות נהג חדש, נתן המחוקק כלי עזר נוסף בידי גורמי אכיפת החוק בדמות אפשרות שבשיקול דעת לפסילת רישיון ו/או החרמת הרכב בו בוצעה לכאורה עבירה בידי נהג חדש. בעבירות מסוימות, לקצין המשטרה יש סמכות מוקנית בחוק לפסול את רישיונו ו/או להחרים את רכבו של נהג חדש אשר עבר עבירה לכאורה, למשך שלושים ימים וזאת בכפוף להליך שימוע בו תינתן אפשרות לנהג לנסות ולשכנע את קצין המשטרה לא לפסול את רישיונו ו/או לא להחרים את רכבו.


עורך דין לתעבורה


עבירות נהג חדש מלוות בהליכים שונים וסנקציות קשות. כאשר נאשם מתמודד עם כתב אישום בבית המשפט לתעבורה בכלל ובעבירות שבוצעו ע"י נהג חדש בפרט, עליו להסתייע בעורך דין הבקיא ברזי דיני התעבורה שכן הוא עומד בצומת בה רישיונו נתון לסכנה ממשית לפרק זמן ארוך ומשמעותי, עובדה היכולה להוביל את הנאשם בבוא היום להוציא רישיון נהיגה מחדש באמצעות דרישה ממשרד הרישוי לעבור תאוריה וטסט וכן בנוסף יהיה עליו לעבור ביקורת ומבחני כשירות נהיגה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, הליך אותו ניתן לרוב למנוע במידה ופועלים בתיק בצורה נכונה ומושכלת.

 

עו"ד חזי כהן 
 


עודכן ב: 05/07/2015