בית משפט לתעבורה הטיל עונש מקל לנאשם אשר נתפס נוהג שיכור- פסילה למשך חודשיים בלבד. כנגד נאשם הוגש כתב אישום בבית משפט לתעבורה באשדוד, בגין עבירה של נהיגה בשכרות.


על פי כתב האישום, הנהג נעצר ב-1 לינואר בשעה 02:30 לפנות בוקר בחשד שנסע בגילופין. הנאשם נעצר לבדיקה אקראית ונכשל בבדיקת הינשוף. לפי האישום, בדוגמה של אוויר נשוף שלו נמצא כי ריכוז האלכוהול בליטר אחד של אוויר נשוף הנו 550 מיקרוגרם, העולה על המידה הקבועה בחוק.


המחוקק קבע כי מי שבגופו נתגלו בבדיקת ינשוף 240 מיקרוגרם אלכוהול ומעלה בליטר אחד של אוויר נשוף (בפועל האכיפה מבוצעת החל מ-290 מיקרוגרם) או מי שבדיקות הדם שלו הצביעו על 50 מיליגרם אלכוהול ויותר ב-100 מיליליטר של דם יחשב בפני החוק לשיכור.


נהגים צעירים, נהגים חדשים ונהגים מקצועיים מוגדרים שיכורים, אם בגופם יש אלכוהול בריכוז העולה על 10 מיליגרם אלכוהול ב-100 מיליליטר דם או על 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף.


החוק קובע כי אדם אשר הורשע בעבירה של נהיגה בשכרות, רישיונו יפסל לתקופה של מינימום שנתיים, כאשר רק בנסיבות מיוחדות , "מטעמים מיוחדים", רשאי בית המשפט לגזור עונש מופחת על הנהג העומד לדין.


בית המשפט רשאי לחרוג מהענישה המינימאלית במקרים מאוד נדירים וחריגים. חשוב להבהיר כי רישיון נהיגה המהווה אמצעי פרנסה או עבר נקי של נהג אינם מהווים עילה לחריגה מעונש המינימום.


לפי התיקון לחוק ומדיניות רשויות התביעה, רישיונו של הנאשם היה צפוי להיפסל לתקופה של מינימום שנתיים ובנוסף, היה מוטל על הנאשם קנס כספי גבוה ועונשים נוספים על תנאי.


ראש לשכת התביעות השתכנעה מטיעוניי בנוגע לכשלים ראיתים בבדיקת הינשוף.


תוצאות פלט הינשוף הינן ראיה קבילה בבית המשפט בקיומם של התנאים המצטברים שלהלן:


א. המפעיל מוסמך ומיומן בהפעלת המכשיר.


ב. בוצעו בדיקות מעבדה חצי שנתיות.


ג. בוצעו כיולים תקינים.


ד. בוצעו בדיקות עצמיות תקינות.


ה. הוחלפה פיה בכל נשיפה.


ו. בדיקת הינשוף בוצעה לאחר המתנה של 15 דקות לפחות מרגע עצירת הנהג.


בנוסף לאמור לעיל, לפני בדיקת הינשוף יש להמתין 15 דקות מהרגע שהנאשם שתה או אכל, 15 דקות מהרגע שהנהג הקיא, 5 דקות מהרגע שהנהג עישן.


טענתי כי בין יתר הכשלים הראיתים הקיימים בתיק, מפעיל הינשוף ביצע את בדיקת הינשוף בדקה ה- 15, כך שהלכה למעשה לא חלפו 15 דקות מרגע עצירת הנהג ועד לביצוע בדיקת הינשוף.

המלאכה טרם הסתיימה, שכן, אף אם בדיקת הינשוף אינה קבילה, בית המשפט יכול להרשיע בהסתמך על בדיקת המאפיינים.
בדיקת המאפיינים הנה בדיקת קואורדינציה בבדיקה זו השוטר מנסה להתרשם מהתנהגות הנהג, לבושו, דיבורו לעניין, הליכה על קו ישר, יציבות, ריח של אלכוהול ועוד.


כדי לתעד את התרשמותו, השוטר נעזר במילוי טופס מובנה מוכן מראש שבו ברוב הסעיפים עליו לסמן "וי" על הפעולות הנדרשות.
טענתי כי מהימנות השוטר אשר ערך בדיקת המאפיינים לוקה בחסר שכן, לא מילא את הטופס הנדרש בהתאם.


לאחר דין ודברים, ראש לשכת התביעות הציעה לנאשם הסדר טיעון מקל לפיו כתב האישום יתוקן ובמקום הרשעה בעבירה של נהיגה בשכרות, הנאשם יורשע בעבירה קלה לפי תקנה 26 (4) לתקנות התעבורה.


בית משפט לתעבורה, אישר את הסדר הטיעון והטיל על הנאשם 3 חודשי פסילה על תנאי בניכוי הפסילה המנהלית, כך שנותר לנאשם לרצות חודשיים פסילה בלבד. בית המשפט קיבל את טענותיי לעניין מצבו הכלכלי של הנאשם והטיל על הנאשם קנס נמוך בסך 300 ₪ בלבד אשר על הנאשם לשלם תוך 90 ימים .


אם הנאשם היה מורשע בעבירה של נהיגה בשכרות, היה מוטל עליו העונש הקבוע בחוק ( פסילת רישיון לתקופה של שנתיים לפחות) ובנוסף, בסיום תקופת הפסילה, כדי לחדש את רישיון הנהיגה, הנאשם היה נדרש לבצע מבחן תיאוריה וטסט.


משרד עו"ד מלי זריצקי


***האמור לעיל הינו מידע כללי וראשוני בלבד ואינו מהווה ואינו יכול להוות כייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי. אין להסתמך על הנאמר ואין באמור משום הצעה או קיבול של משרדינו לקבל או ליתן ייצוג משפטי. האמור במאמר זה הינו לנוחיות ציבור הקוראים ובמטרה להקנות ידע ראשוני לגבי הסוגיות המפורטות בו, וכאמור, איננו מהווה מקור להסתמכות או תחליף לייעוץ משפטי.האמור נכון למועד כתיבתו בלבד, ואין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
 


עודכן ב: 22/05/2016