בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו

 


סע"ש 29250-12-12

8 נוב 2016
29250-12-12

 


השופט

שמואל טננבוים-סגן נשיא

 


תובעת

יפה נוסובסקי
ע"י עו"ד לירן שוובר

 

 

- נגד -

 

 


נתבעים

1. החברה החדשה לניהול מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא (2009) בע"מ (בפירוק)
2. הראל פנחס רייכמן
3. אגודת ספורט הפועל כ"ס ע.ר. 580212801

ע"י עו"ד אלון גלבוע

פסק דין

 

 

1.זוהי תביעה לתשלום זכויות סוציאליות שונות בגין תקופת עבודתה של התובעת אצל הנתבעים – שכר עבודה, הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורים, פדיון חופשה, דמי הבראה והפרשות פנסיוניות.

 

רקע עובדתי

1.הנתבעת 3 "אגודת הספורט הפועל כפר סבא" (להלן – "האגודה") הייתה ממקימי מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא, אשר העבירה זכויותיה במועדון בשנת 1995, למר אליעזר טביב בעליה של "החברה לניהול הפועל כפר סבא (1995) בע"מ. (להלן – "החברה לניהול").

 

2.בשנת 2009 הועברו זכויות ניהול מועדון הכדורגל לנתבעת 1 "החברה החדשה לניהול מועדון הכדורגל כפר סבא" (2009) בע"מ (להלן – "החברה החדשה"),אשר נוהלה על ידי הנתבע 2.

 

3.התובעת הועסקה במועדון הכדורגל כמנהל אדמיניסטרטיבית החל מיום 17.3.02 ועד למועד פיטוריה ביום 31.10.12.

4.החברה החדשה נקלעה להליכי פירוק וביום 7.1.13 מונה עו"ד ליאור דגן כמפרק זמני לחברה. ביום 24.4.13 צו הפירוק הזמני הפך לקבוע ועו"ד דגן מונה כמנהל מיוחד של החברה.

 

5.לנוכח פירוקה של החברה החדשה, הגישה התובעת תביעה למוסד לביטוח לאומי, לתשלום זכויותיה הסוציאליות בהתאם להעסקתה. התובעת קיבלה מהמל"ל בגין תביעת החוב שהוגשה סכום העומד על כ- 100,000 ₪.

 

 

... בבואנו לזהות את המעסיק, שעמו נתקיימו יחסי עובד מעביד, צריך לעמוד לנגד ענינו בראש ובראשונה העיקרון החוזר ונשנה בפסיקת בית הדין הארצי לעבודה, הקובע כי מעמדו של אדם כ"עובד", נקבע מבחינה משפטית בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה בהתאם למהות היחסים שנוצרו הלכה למעשה בין הצדדים ובהתאם למבחנים אשר נקבעו בפסיקה ולא על פי התיאור שניתן לו על ידי הצדדים.

 

בשנים האחרונות התרבו תבניות ההעסקה הבלתי שגרתיות עמן נאלץ בית הדין להתמודד וניתנו פסקי דין רבים העוסקים בתבנית העסקה משולשת. בתבנית משולשת זו ניצב מצד אחד העובד ומהצד השני ניצבים שניים – מי שמקבל או משתמש בפרי עמלו של העובד ומי שקשר בין המשתמש לבין העובד, לרוב קבלן כוח אדם.

 

במקרים אלה של העסקה משולשת נדרש בית הדין לדון בשאלה מי המעביד האותנטי אם קבלן כוח האדם או המשתמש כאשר הפסיקה יוצרת הבחנה בין "מיקור חוץ אותנטי" ולגיטימי לבין "התקשרות משולשת" בלתי לגיטימית. פסק הדין המנחה בסוגיה זו ניתן בעניין כפר רות שבו קבע בית הדין מבחני עזר לצורך איתור המעביד במסגרת יחסי עבודה משולשים (דב"ע נב/142-3 אלהרינאת נ' כפר רות ,ניתן ביום 9.9.1992).

 

המבחנים שקבע בית הדין כוללים את המבחנים הבאים: א) כיצד ראו הצדדים את היחסים ביניהם וכיצד הגדירו אותם; ב) בידי מי הכוח לפטר את העובד ובפני מי עליו להתפטר; ג) מי קיבל את העובד לעבודה ומי קבע והסדיר את תנאי קבלתו אליה; ד) מי קובע את מכלול תנאי עבודתו של העובד, לרבות את גובה שכרו ואת הנלווים לשכרו; ה) מי חייב לשאת בתשלום שכרו של העובד; ו) מי נותן חופשות לעובד וממי עליו לבקש את אישור חופשותיו; ז) כיצד דווחו יחסי הצדדים למס הכנסה, כיצד הצהירו ונרשמו במוסד לביטוח לאומי, וברשויות אחרות שבהן נדרשת הצהרה מיהו המעביד; ח) מכלול הקשרים והזיקות בין הצדדים הרלבנטיים להסדר ההעסקה, כגון: מי מפקח על עבודת העובד, למי מדווח העובד על עבודתו, ולמרותו של מי הוא סר; ט) למי הבעלות על הציוד, החומרים, או הכלים המשמשים את העובד בעבודתו; י) האם העבודה שלשם ביצועה נשכר העובד נעשית במסגרת עיסוקו העיקרי של המשתמש בעבודה, ובו משתלב העובד, או שמא נשכר העובד לביצוע פרויקט צדדי, הדורש מיומנות מיוחדת שאינה מסוג המיומנויות הרגילות הדרושות לעיסוקו העיקרי של המשתמש בעבודה.

 

הוחלט כי הנתבע 2 ישלם לתובעת, בתוך 30 ימים מיום שיומצא לו פסק הדין, את הסכומים הבאים:

א.הפרשי שכר עבודה 17,056 ₪.

ב.הודעה מוקדמת 12,236 ₪.

ג.פיצויי פיטורים 89,200 ₪.

ד.פיצוי בגין פיטורים שלא כדין 73,146 ₪.

ה.פדיון חופשה 482 ₪ .


ו.דמי הבראה 4,786 ₪.


ז. הפרשות פנסיוניות 19,964 ₪

סה"כ 217,140 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל ממועד הגשת התביעה (27.12.12) ועד למועד התשלום בפועל.

 

התובעת תשא בהוצאות הנתבעת 3 ובשכ"ט עו"ד בסכום כולל של 7,500 ₪ תוך 30 יום.

 

הנתבע 2 ישא בהוצאות התובעת ובשכ"ט עו"ד בסכום כולל של 15,000 ₪ תוך 30 יום.

 

ניתן היום, ז' חשוון תשע"ז, (08 נובמבר 2016), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

 


עודכן ב: 30/05/2019