בית משפט השלום בחיפה קיבל לאחרונה תביעת פיצויים בגין ליקויי בנייה שהגישו בני זוג לאחר שרכשו דירה חדשה מקבלן ונתקלו בליקויי בניה מסוגים שונים. לאחר שהשופט בחן את מכלול העדויות והראיות הוא קיבל את עמדת המומחה שמינה וחייב את הקבלן לפצות את בני הזוג בסך כולל של 131,210 שקלים.


לפי העובדות שפורטו בפסק הדין, בני זוג חתמו מול חברת בניה על הסכם מכר ועל טופס מפרט לצורך רכישת דירת מגורים בקומה ה-18 בבניין מגורים משותף. הדירה כוללת פינת אוכל, מטבח, שני חדרי רחצה, חדר אורחים, מרפסת שמש, מבואת כניסה וארבעה חדרי שינה.


בני הזוג חתמו על פרוטוקול שמאשר כי הדירה ראויה למגורים


בתאריך 18.7.2013, לאחר שבני הזוג קיבלו מהחברה את מפתחות הדירה, הם חתמו על פרוטוקול מסירת דירה שמהווה אישור לכך שהדירה שקיבלו ראויה למגורים. נוסף על כך, בני הזוג חתמו גם על כתב ויתור על תביעות ודרישות תיקון עתידיות כלפי החברה בנוגע לאי התאמות וליקויים שניתנים לגילוי באמצעות בדיקה חזותית רגילה. נוסף על כך, בני הזוג חתמו על פרוטוקול מסירה סופי שבו פורטו גם הליקויים שהחברה צריכה להשלים את תיקונם.


בתאריך 30.9.2015 בני הזוג פנו במכתב למנכ"ל חברת הבנייה וציינו בו כי מאז קבלת החזקה בדירה הם סובלים מנזילות מים ורטיבות מהתקרה של שני חדרה הרחצה בדירה כמו גם מרטיבות מתקרת חדר השינה, בסלון ובתקרת המטבח. במכתב צוין גם כי הם סובלים מליקוי של מאחזי היד במרפסת ומקורוזיה בספרינקלרים בדירה. על כן, הם דרשו מהמנכ"ל שיורה להשלים את תיקון הליקויים.


בני הזוג טענו כי חברת הבנייה לא תיקנה כראוי את ליקויי הרטיבות והנזילות בדירה


כשנה ושלושה חודשים לאחר מכן, בתאריך 29.12.2016, בא כוחם של בני הזוג שלח לחברת הבניה מכתב התראה שבו ציין כי מאז שרכשו את הדירה בני הזוג סובלים מרטיבות, נזילות מים וטפטופים. עוד צוין כי למרות ההתחייבות שמסר אחד מאנשי החברה בשיחה שנוהלה עימו בעל פה, ליקויי הנזילות והרטיבות לא תוקנו ולכן יש צורך לתקנם תוך שבוע ימים. לאחר שהליקויים לא תוקנו, בני הזוג הגישו בקשה למתן צו עשה זמני יחד עם תביעתם לצורך תיקון ליקויי הרטיבות וחדירת המים לדירה.


בתאריך 1.3.2018 הצדדים הגישו הודעה מוסכמת שלפיה החברה התחייבה לתקן תוך חודש את דליפת המים שגרמה לרטיבות בקירות הדירה באמצעות כניסה לדירת המשפחה שמתגוררת מעל בני הזוג. לאחר שבתאריך 2.7.18 ו-16.8.18 החברה הגישה שתי הודעות שלפיהן כל עבודות התיקון וליקויי הרטיבות תוקנו, הדיירים הגישו בתאריך 14.10.18 בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט שבה טענו כי בעיות הנזילות והטפטופים לא תוקנו כראוי.


בני הזוג התלוננו על בעיית ריח שמקורה בשירותים אשר מקשה עליהם לישון


נוסף על כך טענו בני הזוג כי הם סובלים מבעיית ריח שחודר מהשירותים בחדר הרחצה לתוך חדרי השינה ומקשה עליהם לישון. מומחה מטעם בני הזוג העריך את עלות תיקון הליקויים בדירה בסך כולל של 45,880 שקלים. בחוות הדעת צוין כי ככל שהתיקונים יתבצעו באמצעות קבלן אחר מטעם בני הזוג, יש להוסיף לעלות העבודות סכום כולל של 23,857 שקלים.


בני הזוג טענו כי יש לאמץ את חוות הדעת של המומחה שמונה מטעם בית המשפט במלואה. לפי גרסת בני הזוג, חברת הבנייה לא ביצעה את התיקונים שהתחייבה לבצע, למרות העובדה שקיבלה הארכות רבות על ידי בית המשפט.


בני הזוג הוסיפו וטענו כי הנזק הישיר שנגרם להם מסתכם בסך של 85,456 שקלים ומורכב מהסכום הכולל שקבע המומחה מטעם בית המשפט יחד עם עלות תיקון הליקויים שהתגלו בדלתות הפנימיות בדירה שמסתכמת בסך של 10,200 שקלים.


כמו כן, בני הזוג ביקשו פיצויים על מפגיע הריח והרטיבות בסך של 70 אלף שקלים עבור התקופה הממושכת שבה הם וילדיהם חשופים לריח ולמפגעי רטיבות שמקורם בליקויים שנוצרו במהלך הבנייה אשר לא תוקנו כראוי במהלך ההתדיינות המשפטית בתיק.


חברת הבניה טענה כי מעולם לא קיבלה כל טענה בדבר מטרד ריח בדירה


מנגד, חברת הבנייה טענה כי עד למועד הגשת התביעה היא לא קיבלה כל טענה מצד בני הזוג אודות מפגע ריח מהשירותים. כמו כן נטען בין היתר כי הליקויים הגלויים לעין לא דווחו כראוי על ידי בני הזוג ברשימת הליקויים שהעבירו ולכן גם לא תוקנו.


החברה הוסיפה וטענה שאין בכוונתה לתקן את הליקויים הנטענים מאחר שאותם ליקויים לא הוכחו ומאחר שבני הזוג לא דרשו מהחברה לתקנם לפני הגשת התביעה כפי שמחייבות הוראות חוק המכר.


לאחר שבחן את כלל הראיות והעדויות השופט קבע כי בני הזוג פנו לראשונה לחברת הבנייה בתאריך 30.9.15 במכתב שבו דרשו לתקן את ליקויי הרטיבות בכל רחבי דירתם, את הספרינקלרים ואת מאחזי היד במרפסת.


פיצוי עבור נזק בלתי ממוני עקב חשיפה ממושכת לבעיות רטיבות וריח בדירה


השופט קבע כי במקרה זה יש הצדקה לפסוק לבני הזוג פיצוי בסך של 20 אלף שקלים עבור נזק בלתי ממוני עקב חשיפה ממושכת לבעיית הרטיבות בדירה. נוסף על כך, השופט קבע כי חברת הבניה תשלם לבני הזוג 20 אלף שקלים עבור נזק בלתי ממוני שנגרם להם עקב חשיפה ממושכת לבעיית הריח.

 

יש לך שאלה?

פורום ליקויי בניה | בדק בית | תביעות קבלנים


בסופו של דבר השופט קבע כי חברת הבנייה תפצה את בני הזוג בסך כולל של 107,210 שקלים עבור עלות תיקון ליקויי הבניה בדירה ועבור נזק בלתי ממוני שנגרם להם עקב מפגע הריח בדירה ובשל החשיפה הממושכת לבעיית הרטיבות. נוסף על כך, השופט קבע כי חברת הבנייה תישא בהוצאות המשפט של בני הזוג בסך של 9,000 שקלים ובשכר טרחת עורך דין בסך של 15 אלף שקלים.


ת"א 56170-02-18