בית משפט השלום בחיפה קיבל לאחרונה תביעת פיצויים שהגיש נהג קטר נגד מעסיקתו לאחר שבמהלך עבודתו בשעות הלילה הוא הלך בתחנת הרכבת, החליק על ענפי עץ דקל שהונחו על הקרקע, נפל ונחבל בקרסול. לאחר שבחן את כלל העדויות והראיות השופט קבע כי הותרת הענפים על הקרקע כשהם פזורים לכל עבר מהווה רשלנות ברורה של המעסיקה אשר לא פינתה אותם מהמקום.


נהג קטר החליק על ענפי דקל שהונחו על הקרקע, נפל ונחבל בקרסול


לפי העובדות שצוינו בפסק הדין, בתאריך 29.8.17 נהג קטר שצעד בשטח תחנת הרכבת בשעות הלילה, החליק על ענפי דקל שהונחו על הקרקע, נפל ונחבל בקרסול רגל ימין. בעקבות התאונה נגרם לנהג שבר בקרסול ימין, הוא קיבל טיפולים רפואיים ושהה באי כושר למשך ארבעה חודשים לאחר מכן.


נהג הקטר טען כי מעסיקתו אחראית בנזיקין כלפיו מתוקף היותה מחזיקת המקום ומעסיקתו של הנהג. המעסיקה שלחה הודעת צד שלישי נגד החברה שהייתה אחראית על ביצוע עבודות ניקיון בתחנה, אך ההודעה נדחתה לאחר שהתברר כי החברה לא קשורה לאירוע הנדון. נוסף על כך, המעסיקה שלחה הודעת צד שלישי נגד קבלן עבודות הגינון והגיזום בתחנה בטענה שהענפים אשר עליהם החליק נהג הקטר הם תוצר של עבודות גינון שבוצעו בשטח.


מומחה רפואי שמונה על ידי בית המשפט קבע לנהג הקטר נכות קבועה בשיעור 10%


בחוות דעת אורתופדית שצירף הנהג לתביעתו נקבע כי בעקבות התאונה נגרמה לו נכות בשיעור של 19%. לעומת זאת בחוות דעת נגדית שהגישה המעסיקה נקבע שלנהג לא נותרה כל נכות בעקבות התאונה. מומחה שמונה על ידי בית המשפט בדק את נהג הקטר וקבע כי בעקבות התאונה נותרה לו נכות קבועה בשיעור של 10%. המומחה ציין כי בבדיקה שערך לנהג נמצאה אי יציבות קלה בקרסול והשטחה של הקשת האורכית הפנימית.


לאחר שבחן את כלל העדויות והראיות השופט קבע כי נהג הקטר הוכיח שהוא אכן נפל בעקבות החלקה על ענפי דקל שהיו בשטח התחנה. השופט ציין כי לא מצא סתירות בגרסתו של נהג הקטר בנוגע למנגנון ההחלקה.


המעסיקה מחויבת לספק לעובדיה סביבת עבודה בטוחה ונטולת סיכונים מיותרים


לפי קביעת השופט, מעסיקתו של הנהג חבה כלפיו בחובת זהירות אשר מתבטאת בין היתר באספקת שטח עבודה נטול סיכונים בלתי סבירים ומיותרים. נוסף על כך השופט ציין כי המעסיקה היא מחזיקת השטח שבו אירעה התאונה וככזו היא חבה בחובת זהירות כלפי משתמשי השטח בנוגע לסיכונים בלתי סבירים שמצויים בו.


השופט הוסיף כי ענפי הדקל שהונחו באזור שבו החליק נהג הקטר יצרו סיכון בלתי סביר עבור העוברים והשבים במקום. עוד נקבע כי ענפי הדקל שהונחו במקום גרמו לסיכון מיותר ומוגבר של נפילה עבור העוברים ושבים במקום עקב החלקה או היתקלות בהם. השופט קבע כי הותרת הענפים על הקרקע כשהם פזורים לכל עבר במקום להניחם בפח האשפה או להעבירם למקום שלא יפריע להליכת העוברים והשבים מהווה רשלנות ברורה של המעסיקה.


המעסיקה חבה חובת זהירות לעובדיה שמשתמשים בשטח


השופט קבע שהמעסיקה נושאת באחריות לאחזקת השטח וחבה חובת זהירות לעובדיה אשר משתמשים בשטח. השופט הבהיר כי התאונה התרחשה עקב קיומו של מפגע בטיחות ברור, שנמצא בתחום האחריות של המעסיקה כמי שאמונה על אספקת מקום עבודה בטוח ונטול סיכונים, כמו גם כבעלת השליטה במקרקעין שבהם מצוי המפגע. על כן נקבע כי על המעסיקה מוטלת אחריות בנזיקין בנוגע להתרחשות האירוע.


בסוגיית האשם התורם השופט קבע כי במקרה זה אין הצדקה להשית על נהג הקטר אשם תורם כלשהו מאחר שמהמקום שממנו הוא הגיע היה קשה מאוד להבחין בענפי הדקל מבעוד מועד. כמו כן נקבע כי העובדה שהתאונה התרחשה בשעות החשיכה הקשתה עוד יותר להבחין בענפים וזאת למרות קיומה של תאורה במקום.


לא ניתן לקבוע שנהג הקטר החליק על ענפי דקל שהובאו למקום על ידי חברת הגינון


בנוגע להודעה לצד שלישי השופט קבע כי על סמך הסכם ההתקשרות בין המעסיקה לבין חברת הגיזום לא ניתן לקבוע שהחברה הייתה קבלן הגינון בתחנה שבה אירעה התאונה במועד התרחשותה ולא ניתן לקבוע שהנהג החליק על ענפי דקל שהובאו למקום על ידי חברת הגינון.

 

יש לך שאלה?

פורום תאונת עבודה


בסופו של דבר, השופט קבע כי סך נזקיו של נהג הקטר מסתכמים ב-324 אלף שקלים עבור כאב וסבל, עזרת הזולת, הפסד שכר בעתיד והוצאות. מסכום זה הוחלט לנכות תגמולי ביטוח לאומי בסך של 75,464 שקלים ותשלומים שהתקבלו מחברת הביטוח בסך 29,768 שקלים. על כן, השופט החליט כי המעסיקה תשלם לנהג הקטר סך של 218,768 שקלים בתוספת שכר טרחת עורך דין בסך של 51,191 שקלים.


ת"א 8158-09-18