בית משפט השלום בבאר שבע קיבל לאחרונה תביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית שהגישו יורשיו של גבר בגיל 76 אשר עבר ניתוח לכריתת גידול בקיבה ונפטר כעבור 4 שנים כשהוא בגיל 80, לאחר שהתגלו בגופו גרורות בכבד, בקיבה ובריאה. לאחר שהשופט בחן את מכלול העדויות והראיות הוא קבע שהצוות הרפואי התרשל בכך שלא ביצע מעקב ראוי אחרי מצבו הרפואי של המטופל ולא התחשב בכך שנותרו בגופו תאים סרטנים. עוד נקבע כי הצוות הרפואי לא הסביר למטופל את משמעות הממצאים בבדיקת ההדמיה ולא הציג בפניו את האפשרות לקבל טיפול מונע או לעבור ניתוח נוסף.


ההחלטה שנרשמה בתיק הרפואי הייתה לבצע מעקב רפואי בלבד


לפי העובדות שתוארו בפסק הדין, בבדיקת גסטרוסקופיה שבוצעה לגבר שהיה בגיל 76, נמצא גידול בקיבה. בעקבות ממצא זה האיש עבר ניתוח לכריתת הגידול בחודש מרץ בשנת 2015. לאחר הניתוח, הוא הופנה להמשך טיפול במחלקה האונקולוגית וההחלטה שנרשמה בתיקו הרפואי הייתה לבצע מעקב רפואי בלבד.


בחודש יולי בשנת 2015 המטופל החל להתלונן על כאבים בבטן ובחודש אפריל בשנת 2016 בוצעה לו בדיקת גסטרוסקופיה נוספת שבה נמצא כי הממצא בקיבה גדל לממדים של 4 ס"מ, הפך פוליפואידי, מדמם עצמונית וקשה. בדיקת CT שנערכה למטופל הדגימה גרורות באזור הריאה, בקיבה ובכבד.


המטופל טען כי הצוות הרפואי התרשל כלפיו כאשר לא נתן משקל ראוי לבדיקה פתולוגית שבוצעה לאחר הניתוח ובה צוין כי בבדיקה מיקרוסקופית נראה שהגידול מגיע לשוליים הניתוחיים. הוא הוסיף שבעקבות רשלנות הצוות הרפואי נגרמו לו ייסורים וסבל. המטופל נפטר בחודש מרץ בשנת 2019 ויורשיו נכנסו בנעליו בתביעה שהגיש נגד הצוות הרפואי.


יורשי המנוח טענו שהתנהלות הצוות הרפואי גרמה למותו בטרם עת


יורשיו של המנוח טענו שבעקבות רשלנות הצוות הרפואי הוא סבל מטיפול רפואי לקוי ונפטר בטרם עת. כמו כן נטען כי הניתוח הראשון שבוצע לו נעשה בצורה רשלנית מכיוון שהגידול לא הוצא מגופו באופן מלא.


עוד נטען כי לאחר שהגידול לא נכרת בשלמותו המעקב הרפואי שניתן למטופל היה לקוי מאחר שהצוות הרפואי לא יידע את המטופל במשמעויות הנובעות מכך ולא פעל כדי למזער את הנזק במשך תקופה של 13 חודשים אשר במהלכה הגידול המשיך להתפשט ולגדול ללא מפריע.


המומחה הרפואי מטעם היורשים ציין כי היה מצופה מהצוות הרפואי שיבצע מעקב רפואי אחרי המנוח ויערוך לו בדיקות גסטרוסקופיה ובדיקות הדמיה לאחר שלושה חודשים מהניתוח וכאשר המנוח התלונן על כאבי בטן רופאיו היו צריכים לאשפזו ולערוך לו בירור מידי ולא לשלוח אותו לקהילה מבלי שביצע את הבדיקות.


הצוות הרפואי טען שלא היה מומלץ לבצע למטופל ניתוח נוסף עקב גילו


מנגד, הצוות הרפואי טען שכל ההחלטות הטיפוליות שהתקבלו בנוגע למנוח היו סבירות והטיפול הרפואי שניתן לו היה ראוי. בחוות דעתו של המומחה הרפואי מטעם הצוות הרפואי נטען כי ההחלטה בנוגע לביצוע ניתוח נוסף צריכה להיעשות לפי שיקולים אינדיבידואליים. עוד נטען כי מאחר שהניתוח היה פוגע באיכות חייו של המטופל הרי שלא היה מומלץ לבצעו בהתחשב בגילו המבוגר ובצדק הומלץ על ביצוע מעקב רפואי בלבד.


לאחר שבחן את כלל העדויות והראיות ואת חוות הדעת של המומחים הרפואיים מטעם הצדדים, השופט קבע כי לא הייתה רשלנות רפואית של הצוות הרפואי בביצוע הניתוח לכריתת הגידול. עם זאת, בסוגיית המעקב הרפואי השופט קבע שהצוות הרפואי אשר טיפל במנוח התרשל כלפיו מאחר שביצע לו מעקב רפואי מבלי להתייחס לתוצאות הבדיקה הפתולוגית ומבלי שהעניק חשיבות לכך שהגידול לא הוצא בשלמותו.

 

עוד נקבע כי הצוות הרפואי לא הסביר למנוח את המשמעות של היעדר כריתה מלאה של הגידול ואת האפשרויות הטיפוליות שהיו לו דוגמת טיפול תרופתי, ניתוח חוזר, שניהם יחדיו או אך ורק מעקב רפואי.


השופט הוסיף כי למרות רשלנות הצוות הרפואי כאמור, יורשי המנוח לא הצליחו להוכיח את הנזק שנגרם לו בעקבות התרשלות זו. השופט קבע שהמנוח נפטר בעקבות הגרורות שלא בהכרח היו נמנעות באמצעות ביצוע ניתוח חוזר.


על כן, השופט קבע כי יורשי המנוח לא הצליחו להוכיח שבעקבות רשלנות הצוות הרפואי במעקב נגרם להם נזק בדמות קיצור תוחלת חייו של המנוח או שהתייחסות רפואית אחרת הייתה מובילה לטיפולים אחרים ולתוצאות עדיפות.


הצוות הרפואי מנע מהמנוח את האפשרות להיוועץ עם גורמי רפואה אחרים


השופט קבע כי הפגיעה באוטונומיה של המנוח הייתה בכך שהצוות הרפואי לא מסר לו את מלוא המידע בעיתוי המתאים ובכך מנע ממנו את האפשרות להיוועץ עם גורמי רפואה אחרים. עוד נקבע כי הצוות הרפואי לא גילה דבר למנוח, הקל ראש בכך שהגידול לא הוצא במלואו, לא הציע למנוח טיפול כירורגי מונע או טיפול תרופתי, ורק אמר לו שהוא צריך לבצע מעקב אנדוסקופי.

 

יש לך שאלה?

פורום רשלנות רפואית אונקולוגיה | סרטן


בסופו של דבר השופט קבע שהצוות הרפואי שטיפל במנוח התרשל בנוגע לביצוע מעקב רפואי אחריו, לא העניק תשומת לב מספקת לכך שהגידול לא הוסר במלואו, לא שקל כראוי את חשיבות העניין, לא הסביר למנוח אודות משמעות הדבר ולא פירט את האפשרויות הטיפוליות שעומדות בפניו. לפיכך, השופט קבע כי הצוות הרפואי מנע מהמנוח מידע חיוני, פגע באוטונומיה שלו ולפיכך חייב אותו לפצות את יורשי המנוח בסך כולל של 187,600 שקלים עבור פגיעה באוטונומיה, שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט.


ת"א (ב"ש) 37921-10-18