באופן עקרוני, לא ניתן לשנות או לבטל הסכם גירושין לאחר שבית המשפט לענייני משפחה מאשר אותו ונותן לו תוקף משפטי מחייב. עם זאת, במקרים מסוימים בית המשפט יאפשר לבטל את ההסכם, למשל כאשר התברר שאחד הצדדים חתם עליו בעקבות הטעיה או תחת לחץ שהופעל עליו.


הבעל לא גילה את האמת על מצב החברה, והטעה את האישה לחשוב שמדובר בחברה לפני קריסה - למרות רווחיות של מיליוני שקלים


לאחרונה דן בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה בתביעתה של אישה לבטל את הסכם הגירושין שעליו חתמה בשנת 2015, לאחר שקיבל אישור ותוקף משפטי, בטענה שבזמן חתימת ההסכם, האמינה לבעלה לשעבר אשר הציג בפניה מצג שווא כי החברה בבעלותו נמצאת בחובות קשים, בעוד שבפועל היא הייתה רווחית ביותר. לכן הסכימה להעביר אליו את כל זכויותיה במניות החברה, וביצעה ויתורים כספיים נוספים במסגרת ההסכם.


הגרוש טען בפני בית המשפט כי ההסכם נחתם מתוך רצונם החופשי והבנה מלאה של הצדדים את משמעותו, וביקש לדחות את התביעה.


במסגרת ההליך מונה רואה חשבון מטעם בית המשפט אשר בחן את מצבה של החברה וקבע כי בשנים הרלוונטיות שמרה החברה על רווחיות יפה ומחזור העסקאות שלה עמד על כ-15 מיליון שקלים, וכי הגרוש ושותפו משכו ממנה מיליוני שקלים לאורך השנים, ומסיבה זו נגרמו לה קשיי נזילות.


עוד התברר כי המגשרת אשר ערכה את הסכם הגירושין לא נחשפה לכלל המסמכים הרלוונטיים על מצבה של החברה, והשופטת התרשמה כי האישה קיבלה מידע חלקי בלבד אשר יצר מצג כאילו מדובר בחברה העומדת לפני קריסה. מדובר בהטעיה מכוונת מצדו של הגבר, קבעה השופטת, וקיבלה את התביעה. השופטת הורתה על ביטול הסכם הגירושין לאלתר, וכן חייבה את הגרוש בתשלום הוצאות המשפט של אשתו לשעבר בסכום של 60 אלף שקלים.


בני הזוג הצהירו בפני בית המשפט שחתמו על הסכם הגירושין מתוך הסכמה, מודעות ורצון חופשי - אך האישה לא ידעה באותה עת כי הוטעתה


בני הזוג לשעבר אשר התחתנו בשנת 1998 וגידלו ביחד שלושה ילדים, חתמו על הסכם הגירושין שנערך במסגרת הליך גישור, והוא אושר בבית המשפט לענייני משפחה בשנת 2015. לאחר מכן חזרו לחיי זוגיות במשך שנתיים, והתגרשו לבסוף בשנת 2017.


במשך שנות נישואיהם צברו השניים רכוש רב, אשר כלל שני בתים, נחלה במושב ומניות בחברה שהייתה רשומה על שמו של הבעל. במסגרת הסכם הגירושין קבעו כי הגבר יהיה אחראי לסילוק כל החובות המשותפים שנצברו, לרבות החובות שצברה החברה. כמו כן נקבע בהסכם כי זכויותיה של האישה בנחלה יועברו לידי הבעל וכך גם זכויותיה בחברה. מעבר לכך חולק הרכוש בחלקים שווים.


כיצד הצליחה האישה להוכיח שבעלה לשעבר הסתיר ממנה עובדות מהותיות בקשר לחברה?


במסגרת תביעתה טענה האישה כי במסגרת הליך הגישור, בעלה לשעבר הסתיר ממנה מסמכים המגלים את מצבה האמיתי של החברה, והיא הוטעתה לחשוב שמצבה קשה. בתמימותה האמינה למצג שהציג בפניה בעלה, וכך ויתרה על זכויות כספיות רבות מבלי להבין שמדובר בהטעיה מכוונת.


מנגד טען הגבר כי ההסכם נחתם מתוך הבנה עמוקה של מצב הרכוש המשותף ומשקף את הסכמותיהם בנוגע לחלוקתו. הוא הזכיר כי בית המשפט אישר את ההסכם לאחר שהוא ואשתו לשעבר הצהירו כי הם מבינים את משמעותו, ולאחר שהשתכנע כי חתימתו נעשתה מתוך רצון והסכמה חופשיים. איש לא כפה או הכריח את האישה לחתום על ההסכם, הבהיר, וגם אם התחרטה לאחר החתימה בנוגע לכדאיות העסקה מבחינתה, זו עדיין אינה סיבה לבטל את ההסכם.


המגשרת גילתה שלא קיבלה את מלוא המידע על החברה בזמן עריכת ההסכם


לצורך בירור הטענות, מינה בית המשפט רואה חשבון לצורך בחינת מצבה הפיננסי של החברה בתקופה שבה נערך ההסכם. רואה החשבון קבע כי מצבה אכן היה רעוע, אך הסיבה העיקרית לכך היו משיכות ענק שביצעו הגרוש ושותפו, בסכום של מיליוני שקלים, וזאת למרות שיעור רווח נקי של החברה.


בית המשפט זימן אף את המגשרת שערכה את ההסכם, ובמסגרת עדותה הבהירה שלא נחשפה לכל המסמכים הרלוונטיים.

 

יש לך שאלה?

פורום הסכם גירושין


לאור כל זאת החליטה השופטת לקבל את התביעה, לאחר שהתרשמה כי הגבר הטעה את האישה בכוונה וניהל את הליך הגישור בחוסר תום לב. בסופו של דבר ההסכם בוטל, והגרוש חויב לשלם לאישה את הוצאות המשפט שלה שהסתכמו בסך של 60 אלף שקלים.

 

תה"ס 56267-06-18