מגורים בדירה שכורה יכולים לעיתים לגרור מחלוקות בין בעל הבית לשוכר, היות שלעיתים חוזה השכירות אינו מעגן את חלוקת התשלום בין השוכר למשכיר ולעיתים בעל הבית בין במודע ובין שלא לא מציין מפורשות על מי חלה עלות התיקון.


מה קורה בגין מקרים כגון אלו בהם החוזה "שותק" ואילו השוכר נדרש לשלם עבור תיקון נזקי צנרת, חשמל או מים כאשר הינו הלכה למעשה בגדר דייר זמני בנכס.


תיקונים בדירה יכולים להיות הוצאה משמעותית כלכלית רבה. לכן במקרים בהם בעל דירה נדרש לבצע שיפוצי ם בנכס ייתכן בהחלט כי לא יאות לעשות כן (וזאת בלשון המעטה). דוגמא למקרה כגון זה ניתן לראות בשורה של פסקי דין וביניהם פסק הדין אשר ניתן בבית המשפט השלום בתל אביב המפרט מקרה מתמשך של נזק מתמשך בדירה שכורה והשלכותיו.


מי אחראי לתקן נזק מתמשך לדירה שכורה כתוצאה מרטיבות?


מקורה של המחלוקת בין הצדדים נובע ממים שחדרו וגרמו לרטיבות בדירה, החזר דמי השכירות עבור פרק הזמן שבו לא ניתן היה להתגורר בדירה, וכן תקופה שנמשכה חודשים ארוכים שבמסגרתה נגרמה עוגמת נפש גדולה עקב הרטיבות והעובש שנוצרו.


עוד טענו השוכרים כי בשל נזקי הנזילה הים זכאים לפיצויי שכן לא יכלו להשתמש בדירה בשל העובדה שסבלו מרטיבות ומעובש.


המסגרת המשפטית קובעת כי על פי סעיף 7(א) לחוק השכירות והשאילה, בעל הבית מחויב לבצע תיקונים במושכר לאחר שהשוכר דרש זאת ממנו בתוך פרק זמן סביר, והתיקונים נוגעים בכל דבר שהמגביל או שולל את האפשרות של השימוש במושכר, בין שהליקוי נוצר בזמן שהמושכר נמסר לשוכר ובין שהוא נוצר לאחר מכן. על כן בשורה ארוכה של פסקי דין אומצה ההלכה כי על בעל הבית לאפשר שימוש סביר של השוכר בנכס.


בהתאם לכך, פסק בית המשפט כי התביעה הינה על פי חוזה השכירות בשל אי מימוש התמורה החוזית לה הם זכאים על פי ההסכם. ההסכם הופר על ידי המשכיר על ידי כך שבפועל התעכב במתן פתרון מלא למניעת נזקי הרטיבות והנזילות ועל ידי כך במודע גרם לסיכון להתממש.

 

מדובר בהתחייבות על פי חוזה שהיה על בעל הבית למלאה ולא מולאה על כן מדובר בהפרת חוזה ובהתרשלות שגרמה לנזק.

 

לכן זכאים השוכרים לפיצוי של אותם שבועיים של נזילות במושכר וזאת בהתחשב בכך שהשוכרים במאמציהם למנוע מהמים להגיע למקורות החשמל עשו עבודה ושירות לבעל הבית שהתרשל מולם ובנוסף זכאים השוכרים לפיצוי בגין עוגמת הנפש בשל השבועיים של הנזילות הטחב וההתמודדות סביב טיפול בקשיים שהתגלו בעקבות הנזילה.

 

עו"ד מלינרסקי: "החובה לתיקון הנזקים הינה על המשכיר". החוק והפסיקה מעידים כי חובת התיקון של הנזקים בדירה השכורה הינה על בעל הדירה דהיינו המשכיר.


אין ספק כי בעל הדירה חייב להעמיד לרשות הדיירים דירה אשר כשירה למגורים ובקרות כשלים במושכר עליו לתקנם מיידית.


זאת ועוד טוב יעשו השוכרים באם יעגנו בחוזה השכירות מצבים אלו מפורשות שכן חסר בחוזה הוא הגורם העיקרי למחלוקות בין המשכיר והשוכר.


חוזה בין משכיר לשוכר חייב לכלול פרוט של נזקים עתידיים אשר בקרות אירועים הללו לא יהיו חילוקי דעות באשר לאחריות החלה על הצדדים, שכן לו היו נענים בעלי הדירות לתיקון מיידי של הדרוש היה ניתן להביא את הבעיה אל פתרונה ללא צורך בהליכים משפטיים ובהשלכותיהם.