כל פירוק של תא משפחתי הוא מורכב וקשה, וכאשר בני זוג מתגרשים ויש ילדים קטנים בתמונה, ההליך קשה שבעתיים. אחד המצבים המורכבים והקשים ביותר מתרחשים כאשר לאחר הגירושין, אחד מהצדדים רוצה לעבור להתגורר בחו"ל, אם בשל הקמת משפחה חדשה, בשל עבודה או מכל סיבה אחרת, ומעוניין שגם הילדים המשותפים יעברו עמו לחו"ל.


כאשר מקרים כאלה מגיעים להכרעת בית המשפט לענייני משפחה, ההכרעה תמיד תינתן על פי טובתו של הילד, וזאת גם אם ההחלטה תפגע באחד ההורים. כדי להבין מהי טובת הילד נעזרים שופטי בית המשפט במומחים בתחום ולא פעם נדרשים פתרונות יצירתיים המבוססים באופן נקודתי על כל מקרה ומקרה. ייבחנו טיב הקשר בין כל אחד מההורים והילד, לעתים אף רצונו של הילד עצמו, גילו, יכולותיהם הפיננסיות של ההורים ושיקולים רבים אחרים.


האב עירב את הילד בסכסוך שהתגלע בין ההורים ולא התחשב בו


בית המשפט לענייני משפחה דן במקרה שבו אם לילד בן שבע ביקשה לעבור עמו לארצות הברית, שם חיכתה המשפחה החדשה שהקימה לאחר גירושיה, והחליט לאשר את בקשתה למרות התנגדותו הנחרצת של האב. זאת בשל עקרון טובת הילד. עם זאת, נקבעו על ידי בית המשפט תנאים מסוימים שנועדו לשמר את הקשר בין הילד לבין אביו גם בעתיד.


במסגרת ההליך נשלחו ההורים והילד לבחינות פסיכולוגיות ואחרות במכון ייעודי, כדי לקבל חוות דעת לגבי טובתו של הילד במקרה של מעבר עם אמו לארצות הברית. אולם האב לא הסכים לממן את המבדקים ואף הגיש בקשות אל בית המשפט להחליף את הצוות שבחן אותם. לא רק זאת, האב העלה סרטון כנגד צוות המומחים, צירף הקלטה הלקוחה ממבחנים שנאלץ לערוך באותו מכון ואף הכפיש את שמם של המומחים באופן אישי במסגרת שקופיות שצירף לאותו סרטון.


מאחר שלא מצא כל סיבה להחליף את צוות המומחים, דחה בית המשפט את בקשתו של האב להחליפם, ובני הזוג הגרושים המשיכו לעבור מבדקים רבים במכון ועם גורמים אחרים. חוות הדעת שהוגשה בסופו של דבר אל בית המשפט הייתה כנגד האב ולטובת האם, וקבעה באופן נחרץ כי טובת הילד היא לעבור עם אמו לארצות הברית.


חוות הדעת המקיפה שהוגשה אל בית המשפט ציינה כי האב אינו מבין את ההשלכות הרגשיות של המצב על בנו, ואינו מסוגל להתייחס אל בנו שלא כאל אובייקט אשר שייך לו אלא כאל בן אדם נפרד ועצמאי. חוות הדעת הוסיפה כי עלול להיווצר קשר הרסני ותוקפני בין האב לבנו משום שהאב אינו מסוגל להכיל את רגשותיו של הבן. מהצד השני, התרשמו המומחים כי הקשר בין הילד לאמו ולבן זוגה החדש יציב, תקין, מכיל ותורם להתפתחותו התקינה.

 

יש לך שאלה?

פורום גירושין


שופט בית המשפט התרשם אף הא ואף ציין זאת במסגרת פסק הדין, כי האב נוהג בתוקפנות, וגורם נזק לבנו בכך שהוא מערב אותו במלחמה המתקיימת בין הוריו. מסיבות אלו הוחלט לקבל באופן מלא את חוות הדעת. בקשתה של האישה התקבלה והיא תוכל לנסוע עם בנה הקטן לארצות הברית. עם זאת, היא נדרשה להפקיד ערבות בנקאית בסך 150 אלף שקלים בקופת בית המשפט, וזאת כתנאי לקיום ההסדרים שנקבעו על ידי בית המשפט להמשך קשר רציף בין האב ובנו גם לאחר ההגירה לארצות הברית.


תמ"ש (ת"א) 7266-02-14 פלונית נ' אלמוני

 


עודכן ב: 13/06/2017