בית משפט לתביעות קטנות דן בתביעות כספיות של אדם פרטי נגד אדם אחר או נגד חברה, על סכומים של עד 33,500 שקלים, או בתביעות להחלפת מוצר, תיקונו או ביטול עסקה. מדובר בהליך פשוט, שרשאי להגיש כל אדם בישראל.

 

מטרת הדיון בבית משפט לתביעות קטנות היא להגיע להכרעה צודקת ומהירה. הדיון אמור להיות קצר ולעתים עשוי להתקיים גם בשעות אחר הצהריים. ההליך אינו מצריך ידע משפטי, ועל התובע להציג את המסמכים הרלוונטיים המאמתים את גרסתו.

 

ייצוג באמצעות עורך דין או מיופה כוח

 

ייצוג באמצעות עורך דין מתבצע רק באישור בית המשפט, או כאשר עורך הדין עצמו הוא צד לתביעה. התובע רשאי להיות מיוצג על ידי אדם אחר באמצעות ייפוי כוח שקיבל אישור מטעם בית המשפט, בתנאי שהייצוג לא נעשה עבור תמורה כספית או כל תמורה אחרת.

 

תובע המעוניין להביא עדים לדיון נדרש לזמנם למועד הדיון שנקבע באמצעות בית המשפט או באופן אישי. כאשר אי התייצבות של העדים למועד הדיון, אינה מהווה עילה לדחייתו ולקביעת מועד דיון נוסף.

 

הגשת כתב תביעה למזכירות בתי המשפט

 

יש להגיש את כתב תביעה לאחר גיבושו למזכירות בתי המשפט לתביעות קטנות, אשר נמצאים בסמוך לבתי משפט השלום. לטופס כתב תביעה יש לצרף את כל הראיות וההוכחות שעליהן מתבססת התביעה, כגון: חשבונות, קבלות, צילומים וכדומה.

 

יש להגיש לבית המשפט שלושה עותקים מלאים של כתב התביעה והנספחים, ובנוסף עותק מלא עבור כל נתבע נוסף. בעת הגשת התביעה יש לשלם אגרת בית משפט בגובה של אחוז אחד מסכום התביעה ולא פחות מ- 50 שקלים. ניתן להגיש את התביעה גם באופן מקוון באמצעות אתר משפטי.

 

בעת הגשת כתב התביעה יימסר לתובע מועד הדיון. הזמנה על מועד הדיון תשלח רק לנתבעים. במקרה שלא נקבע מועד דיון עם מסירת כתב התביעה, תשלח הזמנה במועד מאוחר יותר לכתובת שסיפקו הצדדים, כאשר דואר רשום יישלח לכתובת רגילה ואם נמסרה כתובת דוא"ל היא תשלח בדוא"ל.


הגשת כתב הגנה ותביעה שכנגד

 

הנתבע רשאי להגיש כתב הגנה בתוך 15 יום מקבלת כתב התביעה. במקרה שלא הוגש כתב הגנה התובע זכאי לקבל פסק דין לפי כתב התביעה בלבד. במקרה של בקשה לפסק דין בהיעדר כתב הגנה, התובע נדרש להגיש בקשה לבית המשפט, ומזכירות בית המשפט תשלח עותק ממכתב ההגנה לתובע.

 

במצב שבו מתעוררות השגות לאחר קריאת כתב ההגנה, לגבי השגות שאינן מופיעות בכתב התביעה, קיימת אפשרות להגיש כתב תשובה לכתב הגנה. כתב תשובה מוגש למזכירות בית המשפט במספר עותקים זהה לזה של כתב התביעה.

 

הנתבע רשאי להגיש תביעה נגד התובע על גבי טופס תביעה ולהוסיף בכותרת "תביעה שכנגד", בצירוף נספחים רלוונטיים. עותק תביעה שכנגד מלא מוגש לכל אחד מנתבעים בציון מספר התיק העיקרי.

 

אם הצדדים הגיעו להסדר לפני מועד הדיון, הם נדרשים להגיש הודעה משותפת בכתב. כמו כן, התובע רשאי להגיש בקשה למחיקה או דחיית התביעה בשל הסדר הפשרה. עם אישור ההסדר על ידי בית המשפט, הצדדים לא יצטרכו להופיע בדיון.

 

אי התייצבות לדיון

 

לאחר מתן פסק הדין יתבצעו המשך ההליכים בהוצאה לפועל. אי התייצבות לדיון עלולה להביא לדחיית התביעה, במקרה שהתובע הוזמן ולא התייצב, ולמתן פסק דין לטובת התובע במקרה שהנתבע הוזמן ולא התייצב לדיון.

 

יש לך שאלה?

פורום דיני חוזים / הסכמים

 

צד שלא התייצב לדיון מסיבה מוצדקת, רשאי להגיש למזכירות בית המשפט, בקשה לביטול פסק הדין, בתוך שבעה ימים מיום שבו הומצא לו פסק הדין, בצירוף תצהיר התומך בעובדות. כדי לערער יש להגיש לבית המשפט המחוזי בקשת רשות ערעור בתוך 15 ימים מיום מתן פסק הדין.