מהם השינויים שחלו בתחום המשפט הצבאי והטיפול בנכי צה"ל בשנת 2021?

 

שנת 2021 התאפיינה בדעיכת השפעתה של מגפת הקורונה על מערכת המשפט הצבאי וזעזוע של אגף שיקום הנכים במשרד הביטחון עקב האירוע בו הצית עצמו פצוע צה"ל איציק סעידיאן בשער הכניסה לאגף השיקום, אירוע אשר הוביל לרפורמת "נפש אחת", והיו שינויים נוספים.
אפרט את עיקר השינויים:


הרפורמה בטיפול בנכי צה"ל


בחודש אפריל 2021 הצית עצמו פצוע צה"ל בשם איציק סעידיאן בשער אגף השיקום ונכווה באופן קשה מאוד. המקרה עורר סערה ציבורית ומחאה כנגד התנהלות אגף השיקום. בעקבות המקרה הוחלט לבצע רפורמה מקיפה באגף השיקום, שנועדה להביא לשיפור באיכות השירות לנכי צה"ל, מימוש זכויותיהם ויישום תכנית שתטפל בלוקים בפוסט טראומה. הרפורמה זכתה לשם "נפש אחת" שעיקריה הם: שיפור הטיפול בנפגעי פוסט טראומה – בין היתר, צמצום נוהל בחינת עברו של התובע טרם גיוסו, זירוז ההליכים, ושינוי היחס כלפי התובעים.

 

שיפור בוועדות הרפואיות – בין היתר, זירוז ההליך, הקפדה על יחס לתובע במהלך הוועדה. מינוי נציב קבילות לנכי צה"ל, והחלטות מנהליות לרווחת נכי צה"ל – בין היתר הרחבת מערך המומחים, הוספת קצינות התגמולים ועוד.


תחושתי כעורך דין העוסק בייצוג נכי צה"ל הנה כי אכן חל שינוי בגישה כלפי פצועי צה"ל וכי מתקיימים תהליכים אשר ישפרו את הטיפול הניתן לפצועי צה"ל באגף שיקום הנכים במשרד הביטחון, הן בהיבט של הטיפול בבקשות להכרה והן במתן הזכויות להן זכאים פצועי צה"ל. אולם, שינויים אלו לא מורגשים די צורך בשלב זה. את מלוא ההשפעה של הרפורמה על הטיפול בפצועי צה"ל נוכל ללמוד רק בעתיד.

 

השינויים שחלו בתחום המשפט הצבאי

 

בתחום המשפט הצבאי חלו מספר שינויים: כללית הורגש שינוי עקב דעיכת גלי מגפת ה'קורונה': כלא 10 ובסיסי המשטרה הצבאית חזרו לקלוט עריקים המגיעים להסגיר עצמם, נושא המגפה אינו שיקול בקביעת הענישה (שיקול שהיה קיים בשיא המגפה עקב חשש מקליטת חיילים חולים, הצפיפות במתקן הכליאה, וקושי בהתנהלות בתי הדין שנבע ממגבלות שנקבעו עקב המגפה).


בנוסף, השיק צה"ל תכנית למיגור נגע הסמים בצבא ומצ"ח הרחיבו את תכנית האכיפה והשימוש באמצעים, ובהם, בין היתר, שימוש בכלבים לאיתור סמים.


למרות זאת, בעקבות פסיקה של בית המשפט העליון, נקבע כי במקרים חריגים יוכל משרת קבע להמשיך בשירות קבע. יודגש כי אפשרות זו תיבחן באופן חריג ובמקרים של שימוש מועט, בגראס, ובנסיבות אזרחיות ובנסיבות מקלות נוספות.


לאור ריבוי אירועים של פגיעה על רקע מיני רענן הרמטכ"ל את הנחייתו ל"אפס סובלנות" כלפי מי שיחרוג מאמות המידה הנדרשות בכל הקשור להתנהגות שעניינה הטרדה מינית או התנהגות שאינה הולמת על רקע מיני וקבע כי בכל מקרה כזה יושעה או יודח עובר העבירה מיידית, ינקטו כנגדו צעדים משמעתיים או פליליים חמורים והוא יפוטר משירות קבע.


אזכיר גם את כניסתן לתפקיד של פרקליטה צבאית ראשית חדשה, האלופה יפעת תומר ירושלמי, ושל נשיאת בית הדין הצבאי לערעורים האלופה אורלי מרקמן, ואת העובדה כי בסוף השנה עברו הפרקליטות ובתי הדין, לפי התכנית, למשכנם החדש בקריית המשפט, אשר נמצאת בכניסה למחנה 'בית ליד'.


לסיכום, חשוב להכיר את כללי ההתנהלות החדשה במערכת המשפט הצבאי, וחשוב להכיר את השינוי במדיניות הצבא וקצין התגמולים באגף השיקום של משרד הביטחון, על מנת לדעת להתנהל בהתאם. וחשוב, בעת הצורך, להיעזר בשירותי עורך דין המתמחה בתחום וידע לטפל בעניינכם בדרך הטובה ביותר נוכח המציאות המשתנה.