ירידה בשמיעה היא פגיעה שכיחה אצל חיילים אשר משרתים ביחידות קרביות וחשופים לרעש ירי, אצל חיילים המשרתים בבסיסי טיסה של חיל האוויר וחשופים לרעש מנועי הסילון ואצל חיילים המשרתים במקומות רבים נוספים שבהם נחשפים לרעש. פעמים רבות סובל מי שנפגע מחשיפה לרעש גם מצפצוף באוזניים, הנקרא בשפה הרפואית טנטון.


ירידה בשמיעה וטנטון הן חבלות קשות מאחר שהן חסרות מרפא, פגיעתן באיכות החיים משמעותית ודינן להחמיר במשך הזמן. הסובלים מירידה בשמיעה ברמת חומרה מסוימת חייבים להיעזר במכשירי שמיעה יקרים, שעלות אחזקתם כגון החלפת הסוללות, תיקון וכדומה, מגיעה לאלפי שקלים בשנה.


מדוע רוב הסובלים מירידה בשמיעה ומטנטון אינם מגישים תביעה להכרה בזכות נכה?


אף על פי שכאמור מדובר בחבלות חמורות, רוב הנפגעים בוחרים שלא להגיש תביעה כנגד קצין התגמולים באגף השיקום של משרד הביטחון להכרה בזכותם לנכות. הסיבות לכך הן בעיקר חוסר מודעות ולעיתים קושי בהליך התביעה עקב חוסר תיעוד, שכן חבלת שמיעה נגרמת בדרך כלל בהדרגה והנפגע אינו מודע לגמרי למצבו. בהיעדר פציעה פיזית נראית לעין, לא נרשם לרוב דו"ח פציעה והנפגע אינו פונה לבדיקה רפואית.


חיילי חובה, אף אם הם משרתים במקומות שהם חשופים בהם לרעש, אינם נשלחים לבדיקות מעקב, רק לאנשי קבע נערכות בדיקות שגרה, וגם אלה רק מדי כמה שנים. זאת ועוד, על קיומו של טנטון ניתן ללמוד רק מדיווח איש הקבע אשר מתבקש לדווח על כך בשאלון ממוחשב. משרתי קבע רבים אינם מודעים לכך שהצפצופים שמהם הם סובלים הם תוצאה של חבלה, אחרים יודעים שלפגיעה זו אין מרפא ולכן לא מוצאים טעם לדווח עליה, ויש הבוחרים שלא לדווח מסיבות אחרות כגון חשש כי אם יֵדעו על מצבם הרפואי זה ישליך על המשך העסקתם בתפקיד ועוד. כך, מן הסתם, החבלה שלא דווחה אינה מוכרת על ידי קצין התגמולים.


ההמלצות למי שסובל מחבלה בשמיעה או מטנטון


ההמלצה לחיילים אשר נחשפו לרעש במהלך שירותם הצבאי וחשים כי שמיעתם נפגעה, או לחיילים שנפגעו כתוצאה מחשיפה לרעש באירוע מסוים כגון פיצוץ חזק בקרבתם, והם חשים בירידה בשמיעה או מטנטון – לוודא כי מולא עבורם דו"ח פציעה בידי רופא היחידה והוא נחתם בידי מפקדם. כן עליהם לבקש להיבדק במכון לחקר נזקי הרעש בצה"ל ולשמור העתק מתוצאות הבדיקה.


ההמלצה למשרתי הקבע אשר נקראים לבדיקה רפואית תקופתית – לוודא כי בין יתר הבדיקות יעברו גם את בדיקת השמיעה, ואם הם סובלים מטנטון, לוודא שעובדה זו נרשמת.


לסיכום, פגיעות בשמיעה וטנטון הן פגיעות קשות, ולפיכך על כל חייל ומפקד להיות מודע לנושא ולעשות ככל הניתן להימנע מפגיעה באמצעות הפחתת רעש במידת האפשר ושימוש באמצעי מיגון כגון אטמים או אוזניות. אם חלילה כבר נפגעת, עליך לוודא כי הפגיעה וחומרתה מתועדות ולהגיש תביעה להכרה אצל קצין התגמולים כדי להבטיח את זכויותיך הנוכחיות והעתידיות.

 


עודכן ב: 18/02/2024