מאז פרוץ המלחמה, עשרות חיילים ואנשי כוחות הביטחון נפצעו באופן קשה ונאלצים להתמודד עם קטיעת גפיים. במאמר זה נכיר את הליך ההכרה של פצועי מלחמת "חרבות ברזל" אל מול משרד הביטחון ונכיר את הזכויות הנלוות לפציעה.


פציעה של קטיעת גפיים הינה אחת מהפציעות הקשות ביותר בקרב חיילים ו/או אנשי כוחות הביטחון הן בשל ההתמודדות הפיזית עם הפציעה והשיקום הארוך שמצריכה והן בשל ההתמודדות הנפשית הנלווית לפציעה שלעיתים קשה אף יותר מההתמודדות הפיזית.


למרבה הצער, המלחמה הנוכחית, הובילה לעשרות מקרים של קטיעות גפיים בקרב חיילים ואנשי כוחות הביטחון כאשר השוני בין המלחמה הנוכחית, למלחמות קודמות, הוא אופי הלחימה - שטח בנוי וצפוף ושימוש של האויב בטילים נגד טנקים ומטעני חבלה.


תביעה נגד משרד הביטחון בעקבות פציעה וקטיעת גפיים


ככלל, חייל ו/איש כוחות הביטחון שנפצע תוך ועקב שירותו הצבאי ו/או הביטחוני נדרש להגיש תביעה אל אגף שיקום במשרד הביטחון. במהלך הליך הגשת התביעה כאמור, קצין התגמולים בוחן האם קיים קשר סיבתי בין נכותו של התובע לבין שירותו.


בשונה, במסגרת מלחמת "חרבות ברזל" הוקם הליך ייעודי להכרה בפצועי המלחמה במטרה וניסיון להעניק טיפול ראשוני לפצועים וליתן להם זכויות ייחודיות להם כגון תשלום מקדמות בהתאם לחומרת הפציעה;


מענק חד פעמי בסך של 1,800 שקלים אשר יינתן בהתאם לחומרת הפציעה בחודש הראשון לשחרור מהשירות.


הוצאות אשפוז (שמרטפות, משק בית) בסך של 2,635 שקלים במידה ומדובר בפציעה שהוגדרה כקלה הכוללת אשפוז בבית החולים, או 5,270 שקלים במידה ומדובר בפציעה שהוגדרה כפציעה בדרגת חומרה בינונית-קשה. הזכאות לתשלום היא כל עוד החייל שוהה באשפוז החל מיום הפציעה.


מקדמה עבור תגמולים בסך של 1,593 שקלים במידה ומדובר בפציעה שהוגדרה כקלה או 4,248 שקלים במידה ומדובר בפציעה שהוגדרה בינוני-קשה. התשלום ניתן מדי חודש, החל מיום השחרור מצה"ל ועד לקביעת אחוזי נכות.


טיפול נפשי - 12 מפגשים ללא קשר בחומרת הפציעה.


נקודה חשובה בהקשר זה, היא שיש לוודא שכל הפגיעות מהן סובל החייל נרשמו בטופס התביעה אפילו אם הן מרגישות כפגיעות "זניחות".


כך למשל, במקרים רבים בהם חיילים סובלים מפגיעה משמעותית כדוגמת קטיעת יד או רגל, הם נוטים שלא להתייחס לכך שסובלים למשל בנוסף מפגיעה נפשית, רסיסים וכדומה.


ועדה רפואית במשרד הביטחון


כחלק מההליך ההכרה הייחודי שהוקם לפצועי מלחמת "חרבות ברזל", יידרש התובע להתייצב בפני ועדה רפואית שמטרתה לבחון את מצבו הרפואי ולקבוע את גובה אחוזי הנכות שנותרו ואת משך תקופת הנכות.


במסגרת הוועדה הרפואית הרופאים ישוחחו עם התובע ויפנו אליו שאלות בכדי להבין כיצד הפציעה משפיעה על התנהלותו היומית.
אחוזי הנכות כאמור, נקבעים בהתאם לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות) תש"ל-1969, בהתאמה:


גפיים עליונות - ידיים:


אובדן גף עליון:


- בפרק הכתף - נכות בשיעור 80% גפה דומיננטית (70%).
- מעל מקום החיבור - נכות בשיעור 75% גפה דומיננטית (65%).
- מתחת למקום החיבור - נכות בשיעור 70% גפה דומיננטית (60%).


גפיים תחתונות - רגליים:


קטיעת הגף התחתון:


- בפרק הירך - נכות בשיעור 80%.
- בשליש העליון של עצם הירך או בסמוך מתחת לשליש - נכות בשיעור 80%.
- באמצע הירך או בשליש התחתון, קיימת אפשרות של התקנת תחליף מלאכותי - נכות בשיעור 65%.
- קטיעת השוק עד 5 סנטימטרים מתחת לחיבור שריר מיתר הברך או בסמוך - נכות בשיעור 55%.
- קטיעת שוק ביותר מ-5 סנטימטרים מתחת לחיבור מיתר הברך כולל - נכות בשיעור 50%.


במסגרת הוועדה הרפואית חשוב להציג בפני חברי הוועדה את המגבלות שנובעות כתוצאה מהפציעה ולהתייחס לכאבים במידה וקיימים.


‏עם תחילת המלחמה, אגף השיקום החליט על דחיית הוועדות הרפואיות של פצועי המלחמה בשנה אם כי לאחרונה, חלק מהפצועים החלו לקבל זימונים לוועדות רפואית כך שנראה שכל מקרה נבחן לגופו.


נראה אפוא כי בשל אופייה של המלחמה, נגרמו עשרות פציעות של קטיעות גפיים - ידיים ורגליים, בקרב חיילים ואנשי כוחות הביטחון.


במידה ונפצעתם במסגרת הלחימה, חשוב שתכירו כי קיים מסלול ייעודי לפצועי המלחמה אשר מעניק "מעטפת ראשונית" לפצוע.