במסגרת המלחמה, חיילים רבים נחשפו לרעש חזק לאורך זמן ממושך. החשיפה לרעש כאמור שכללה בין היתר חשיפה לרעש פגזים, פיצוץ, ירי מסיבי וכדומה, גרמה לכך שחיילים רבים החלו לפתח תסמינים של ירידה בשמיעה, טנטון וסחרחורות.


במאמר זה, נכיר את הסיבות לירידה בשמיעה ואת גובה אחוזי הנכות שניתן לקבל בגין ירידה בשמיעה וטנטון ונפרט אודות הליך הגשת תביעה נגד משרד הביטחון במסגרת מלחמת "חרבות ברזל".


הסיבות לירידה בשמיעה


- חשיפה לרעש חזק - רעש התקפי וחד פעמי כדוגמת פיצוץ או ירי מסיבי.


- חשיפה ממושכת לרעש - רעש כדוגמת ירי מטווחים, רעש מטוסים, רעש ממכונות עבודה.


- פגיעת הדף - עלולה להוביל לקרעים בעור התוף.


הליך הגשת תביעה נגד משרד הביטחון: ירידה בשמיעה במסגרת מלחמת "חרבות ברזל"


ב-7 לאוקטובר, בוקר ה"שבת השחורה" החלה מלחמת פתע על מדינת ישראל ואזרחיה. המלחמה כאמור, גבתה חיים רבים של אזרחים, חיילים ואנשי כוחות הביטחון וגרמה לכמות רבה של פצועים במערכת הביטחון.


חיילים ו/או אנשי כוחות ביטחון רבים נקראו לחזית ונכון ליום כתיבת המאמר, הנתונים עומדים על כ-3,456 פצועים במסגרת המלחמה (חיילים ואנשי כוחות הביטחון).


בהתאם להוראות חוק הנכים (תגמולים ושיקום)-תשי"ט 1959, חייל ו/או איש כוחות הביטחון שנפגע תוך ועקב שירותו זכאי לקבל הכרה כנכה צה"ל בגין הנכות שנגרמה לו בהתקיים התנאים הקבועים בחוק.


במסגרת מלחמת "חרבות ברזל", ובשל העובדה שמאות חיילים ו/או אנשי כוחות הביטחון נפצעו במסגרת הלחימה, התקבלה ההחלטה להכיר בחיילים ובאנשי כוחות הביטחון שנפצעו במסגרת המלחמה בהליך הכרה מזורז.


במסגרת ההליך כאמור, הפצועים זכאים להטבות ייחודית להם, כמי שנפצעו במסגרת הלחימה, הכוללות בין היתר תשלום מקדמות בהתאם למצב הרפואי ולדרגת החומרה של הפציעה, מימון ציוד רפואי, טיפולים נפשיים, התאמות דיור, מענק חד פעמי, סיוע לבני משפחה ועוד.


אחוזי נכות בגין ירידה בשמיעה וטנטון


במידה והמבקש הוכר כנכה צה"ל, ומשרד הביטחון אישר כי פגיעתו בשמיעה נגרמה במסגרת הלחימה, הוא יוזמן להתייצב בפני ועדה רפואית שמטרתה לקבוע את גובה אחוזי הנכות שנותרו ואת משך תקופת הנכות.


החלטת הוועדה תינתן בהתבסס על בדיקות רפואיות ובדיקות שמיעה שהוגשו במסגרת הגשת התביעה (ומכאן החשיבות באופן הגשת התביעה), ובהתבסס על חוות דעתם של רופאי הוועדה.


גובה אחוזי הנכות


גובה אחוזי הנכות נקבעים בהתאם לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות) תש"ל-1969.


תקנה 72(ג) קובעת כי תקבע נכות בשיעור של 1% כאשר מדובר בליקוי שמיעה ללא טנטון או עם טנטון לא קבוע וכי תקבע נכות בשיעור של 10% כאשר מדובר בטנטון קבוע בהתקיים התנאים הקבועים בחוק.


כמו כן, ובמידה והמבקש סובל בנוסף מפגיעה בתדרים הנמוכים בדיבור או מפגיעה בשמיעה שגרמה לחירשות מוחלטת בשתי האוזניים ייקבעו למבקש אחוזי נכות נוספים, בהתאמה.


טנטון, הידוע גם בשם טיניטוס, הינו מצב שכיח אצל חיילים משוחררים, בו הם חווים צלילים כמו צפצופים, רחשים או זמזומים באוזניים. צלילים אלו אינם קיימים במציאות, אלא נובעים מפגיעה בשמיעה כתוצאה מחשיפה לרעשים חזקים במהלך השירות.


נקודה חשובה שצריך להכיר בהקשר הזה, היא שבהתאם לדרישת החוק, קביעת נכות בעבור טנטון מחייבת ירידת שמיעה בתחום צלילים גבוהים 3,000 ו-4,000 הרץ החל ב-25 דציבלים. כלומר, ככל שהמבקש לא יוכיח ירידת שמיעה בתדרים הנדרשים כאמור, הוא לא יהא זכאי לקביעת נכות בגין טנטון.


לסיכום - תביעה נגד משרד הביטחון בגין ירידה בשמיעה במסגרת "חרבות ברזל"


נראה כי פגיעה של ירידה בשמיעה במסגרת המלחמה הינה פגיעה שכיחה בקרב חיילי צה"ל ומשרתי כוחות הביטחון בשל אופי הפציעה, הגורמים והנסיבות המובילים לפציעה שכן, רעש התקפי כדוגמת פיצוץ או ירי מסיבי הינם בהחלט גורמים אפשריים לפגיעה ו/או ירידה בשמיעה.


לאחרונה, משרדנו מקבל פניות רבות מחיילים בגין פגימות שונות, שאינן פגיעות שמיעה, ובמהלך השיחה עם אותו חייל/ איש כוחות הביטחון עולה הצורך בביצוע בדיקת שמיעה לאור הלחימה והחשיפה הממושכת לרעש כאשר בהקשר הזה יש לומר שהנתונים מצביעים על עלייה חדה בתלונות על בעיות שמיעה, טנטון וסחרחורות בקרב הלוחמים.


אם הנכם סובלים מירידה בשמיעה שהתפתחה במסגרת מלחמת "חרבות ברזל", עליכם לייחס חשיבות מכרעת לפנייה אל אגף שיקום במשרד הביטחון.