רשם הקבלנים הנו הסמכות לקבלת החלטות בכל נושא רישום קבלנים או ביטול רישומם של הקבלנים וקביעת סיווגם. חשוב לדעת כי רשם הקבלנים לא יכול לעשות שימוש בסמכות הרבה שניתנה לו על פי חוק מבלי להתייעץ עם הוועדה המייעצת.

 

אותה וועדה היא למעשה גוף המקצועי שתפקידו לייעץ לרשם בכל נושא הקבלנים, כאשר וועדה זאת כוללת גם נציגי מוסדות מדעיים שיש להם נגיעה לענפי הבנייה. הוועדה בוחנת ונותנת דעתה בנוגע לנושאים שרשם הקבלנים שם בפניה, וכן עורכת בירורים לקבלנים המתייצבים בפניה.

 

הסיבה העיקרית שקבלנים מגיעים לוועדה המייעצת היא בשל כך שמתגלות עובדות באשר לקבלן שיכולות לגרום לביטול רישיונו הקבלני. לכן דיון בפני הוועדה דומה מאוד לשימוע בטרם ננקטים כנגד הקבלן הליכים.

 

כמובן שהקבלן יכול להגיע לוועדה כאשר הוא מיוצג על ידי עורך דין שכן מדובר בהליך מעין משפטי ונוכחותו של עורך דין יכולה מאוד לסייע.


עודכן ב: 24/03/2020