ככלל, חשוב להבין כי המבקש להירשם כקבלן רשום עליו להוכיח העסקת שני בעלי מקצוע שיהוו בסיס לרישום. זו הדרך העיקרית לרישום קבלן שהוא ומנהליו בחברה אינם בעלי הסמכות מקצועית רלוונטית.

 

עובדים שלהלן שמהווים את הבסיס לרישום החברה חייבים להיות אחד מהדברים הבאים כדי לקבל רישיון קבלן: מהנדס/ אדריכל בעל שנתיים ניסיון מתוך החמש האחרונות, או הנדסאי בעל ארבע שנות ניסיון מתוך השמונה האחרונות או מנהל עבודה בעל שש שנות ניסיון מתוך השתיים עשרה האחרונות.

 

במידה שהעובד המדובר בעל הסמכה כפולה, עליו להוכיח בפני רשם הקבלנים ניסיון מקצועי בהתאם להסמכה הדורשת ניסיון בהיקף המצומצם מבין השניים. יחד עם זאת, ישנם מספר ענפים או ענפי משנה שבהם נדרשות הסמכות אחרות שאינן קבועות בחוק או בתקנות.

 

כך למשל, לרישום בענף משנה חשמל (160) ניתן להעסיק גם חשמלאי, אך החשמלאי נדרש להחזיק בתעודת חשמלאי ראשי ומעלה בלבד.

שני העובדים האחראיים, כהגדרתם על פי הדרישות של רשם הקבלנים, נדרשים להיות מועסקים כעובדים שכירים על-ידי הקבלן בהיקף של משרה מלאה ולא מתחת לכך.

 

חריג מסוים לכך הוא מקרה שבו מדובר בקבלן שכבר נרשם ורישומו הנו בסוג 3 ומעלה, אז אחד מהעובדים האחראיים חייב להיות מהנדס. במקרה כזה המהנדס יכול להיות מועסק כפרילנסר ולא שכיר, אך אז יש להעסיק בנוסף אליו שני עובדים אחראיים.

 


עודכן ב: 24/03/2020