עו"ד הלוי,


שלום שלום ואין שלום,


ב"ה, זיכה אותי היושב במרומים לקנות בית קרקע בעיר אופקים וחשבתי שהגעתי אל המנוחה והנחלה, ואף אשתי ב"ה אהבה את הבית קרקע , אך שוד ושבר, כנראה אין מנוחה בעולם הזה, מוכר הדירה החצוף, החל לפרק את השערים מאלומניום שסבבו את החומות , את שתי הפרגולות, את החניה המקורה העשויה מפנל, ואף את המזגנים, מה ה' רוצה ממני ? מה החוק הישראלי אומר? אנא עזרתך הבהולה!!! שליו .כ. אופקים.


שליו,


אכן אין שלווה בעולם הזה, ודי שנראה מה עבר על אבותינו הקדושים כדי להבין כי כל העולם מלא ניסיונות וקשיים כל אחד לפי דרגתו ומעלתו.


עוד אציין כי אף יעקב ביקש יעקב לישב בשלווה, וקפץ עליו רוגזו של יוסף...". והבן.


וכעת לגופו של עניין,


סעיף 1 לחוק המקרקעין התשכ"ט -1970 עוסק בהגדרת מקרקעין - וזה לשונו:


"מקרקעין" - קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע, זולת מחוברים הניתנים להפרדה".


והשאלה הנשאלת היא, האם כלל הדברים שמנית בשאלתך עונים להגדרת - חיבור של קבע או שמא ניתן להגדירם כניתנים להפרדה?


כנראה שחוצפנים היו לפני מוכר הדירה שלך וכבר הפסיקה הגדירה מהם מקרקעין,


בע"א 2587/12 מלונות צרפת נ' מנהל מס שבח עמד בית המשפט על הגדרתם המדויקת של המקרקעין וזה לשונו:


"על מנת להכריע אם אובייקט מסוים ייחשב כמקרקעין או כמיטלטלין, ראוי להחיל כמבחן מרכזי את מבחן הכוונה במסגרתו יש לבחון אם הייתה כוונה לחיבור של קבע" עוד מבחנים אותם נבדוק הם:


מבחן הבורג - האם ניתן לנתק את המחובר ללא נזק ממשי למחובר.


מבחן כלכלי - האם בעקבות ניתוק המחובר, זהות המקרקעין תלך לאיבוד?


מבחן האופי - האם ניתוק מחוברים תגרום לאיבוד זהות המקרקעין?


מבחן הערך הכלכלי - האם ניתוק מחוברים יגרום לנזק כספי ממשי?


מבחן השכל הישר - שהנו מבחן הכי פשוט והכי חשוב.


עוד אציין כי בפס"ד אדיב נ' מיכאל בית המשפט העביר ביקורת קשה על המוכר שהחל לפרק שקעים, מזגנים חלונות, וברי כי אובייקטים אלו הם חלק מהמקרקעין.


לאור כל האמור לעיל, ברור לכל בר בי רב כי : חניה מקורה העשויה מפנל, פרגולות, ושערי אלומניום - עונים להגדרת חיבור של קבע והם הם חלק מהמקרקעין.


שליו, היה בשלווה, הצדק אתך, ונוכח אטימות המוכר הקמצן פנה לבית המשפט וכולי תקווה כי ייתן מענה ומזור לטענותייך.


בהצלחה, ברק הלוי.