חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה 1975 מקנה פיצוי לנפגעים בתאונות דרכים על נזקי הגוף שסבלו. החוק נותן מענה לשאלה מהי תאונת דרכים, מי זכאי לפיצוי, מי יהא חייב לפצות וכן כיצד יחושבו הפיצויים.


מהי תאונת דרכים?


על פי לשון החוק תאונת דרכים הוא "מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי, בין בנסיעת הרכב ובין עמידתו".


מי זכאי לפיצויים?


על פי החוק, כל מי שנפגע בתאונת דרכים זכאי לקבל פיצויים, גם אם הוא אשם בתאונה, למעט המקרים הבאים:

 

  • הנפגע גרם במתכוון לתאונה.
  • הנפגע נהג ללא רשות או נסע ברכב בידיעה שנוהגים בו ללא רשות.
  • הנפגע נהג ללא רישיון.
  • הנפגע נעזר ברכב לצורך ביצוע פשע.
  • הנפגע נהג ללא ביטוח חובה או לחילופין עם ביטוח חובה שאינו תקף.

אשמה בתאונה

 

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, קובע שכל אדם שנפגע בתאונה זכאי לפיצוי וזאת ללא קשר אם הוא אשם בתאונה אם לאו.


את מי תובעים?


חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים מחייב כל בעל רכב לבטח את רכבו בביטוח חובה על מנת שכל מי שנפגע בגופו יוכל לתבוע ממנו פיצויים. לכן, אם הסיעו אתכם ברכב ונפגעתם בתאונת דרכים יש לתבוע את חברת הביטוח של בעל הרכב בו נסעתם.


ישנן תאונות בהן הנהג הפוגע בורח ולא ניתן לדעת את זהותו ( "פגע וברח"), כך שלא ניתן לקבל את פרטי חב' הביטוח. במקרים כאלה ניתן לתבוע את הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים ("קרנית")


כיצד מחושב סכום הפיצויים?


הנפגע מפוצה על אובדן כושר השתכרות, כאב וסבל, הוצאות רפואיות, הוצאות עבור עזרת צד ג' והוצאות נסיעה.


טיפול עורך הדין בתיק תאונות דרכים


חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים מסדיר את שכר טרחת עורך הדין. עורך הדין יקבל את שכרו בהתאם לשלב בו הסתיים הטיפול בתיק( בתוספת מע"מ ) לפי הפירוט הבא:

 

8% באם תושג פשרה טרם הגשת התביעה לבית המשפט.
11% באם תושג פשרה לאחר הגשת התביעה.
13% באם יסתיים התיק בפסק דין.

 

אין באמור לעיל ייעוץ משפטי ו/או תחליף לו וכן אינם מהווים המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם.


עודכן ב: 07/01/2014