"תעודת יושר" אינה תעודה שקיימת במציאות, לכן כדי לקבל תעודת יושר לא צריך לקחת קורס ולסיים אותו בהצלחה.

 

מה זאת תעודת יושר?


תעודת יושר היא תדפיס הרישום הפלילי. מדובר בגיליון בו מצוינים ההרשעות הפליליות של אדם, תיקים הממתינים לבירור דין (מב"ד) ובנוסף מצוינים שם תיקים סגורים בהם אדם נחקר אך לא הועמד לדין. למעט גופים ספציפיים מעטים ביותר המפורטים בחוק, הרישום המשטרתי אינו נגיש. גם הרישום הפלילי, אין ולא אמורה להיות אליו גישה חוקית עבור מעסיקים או אזרחים ללא הרשאה בחוק, מלבד אותו אדם שהמידע מתייחס אליו באופן ישיר.

 

איך ואיפה מוציאים תעודת יושר?

 

כשאדם מציין כי עליו להביא "תעודת יושר" כחלק מתנאי להעסקתו, הדרישה הינה להצגת תדפיס רישום פלילי נקי מרישומים. את תדפיס הרישום הפלילי כל אדם רשאי לקבל עבור עצמו בכל תחנת משטרה, במהלך שעות העבודה הרגילות במחלקה לשירות האזרח. האדם המבקש עבור עצמו את הגיליון מגיע לתחנת המשטרה כשהוא מצויד בתעודת זהות או דרכון.

 

ניתן לשלוח אדם אחר באמצעות ייפוי כח כשמיופה הכח מצויד בנוסף ליפוי הכח גם בתעודת הזהות שלו. מה לעשות אם המעסיק מבקש ממני גיליון רישום פלילי? דרישה של מעסיק פוטנציאלי לקבל לעיונו "תעודת יושר" ישירות ממועסק פוטנציאלי הינה אסורה על פי חוק שעונש מאסר בצידה.


למרות זאת, קיים צורך טבעי לשתף פעולה עם מעסיק במסגרת הליך ההעסקה

 

על מנת ולא לפספס את ההזדמנות,  ניתן "לשתף פעולה" עם אותה דרישה מבלי להציג את מלוא הרישום שכן למועסק אין את החובה להציג את התדפיס אודותיו בפני המעסיק. אדם שהינו מועמד לעבודה, יכול להסתפק בהצגת העמוד הראשון בלבד של התדפיס הנקי מרישומים, כך שלא יאלץ לוותר על התעסוקה.

 

האמור נכון אף ביתר שאת בכל הקשור לרישומים המשטרתיים בדבר תיקים סגורים - מדובר ברישומים פנימיים ואשר למעט גופים מצומצמים ביותר אין לאף אחד זכות לדעת לגבי פרטי הרישום. הרישומים המשטרתיים על אף הופעתם אינם נכללים כחלק מהרישום הפלילי ורצוי וניתן להשמיטם ולא לציין אותם כרישום. כחלק מההרשאות בחוק, בקשה שלכם לקבלת ויזה למדינה זרה בשגרירות מסוימת, תביא באמצעות חתימה שלכם על הסכמה, לכך שהמשטרה תשלח את תדפיס הרישום הפלילי שלכם אליהם, בהשמטת אזכור אותם תיקים סגורים, וללא רישומים פליליים שהתיישנו ונמחקו.

 

קיימים גופים שזכאים בכפוף לחתימה שלכם בדבר הסכמתכם, לקבל את גיליון הרישום הפלילי שלכם ישירות מהמשטרה. המדובר בעיקר בגופים בעלי אופי ציבורי, במסגרת של מכרז לקבלת עבודה, או כשנדרש רישיון לעסוק במקצוע (רשיון נהיגה על מונית או אוטובוס לדוגמא). ככל וגליון הרישום הפלילי שלך מוכתם ברישומים קודמים, יש דרכים לבקש מחיקה שלהם אם במסגרת בקשת חנינה מנשיא המדינה ואם מגורמי התביעה והמשטרה כשהרישום הוא משטרתי. 

 

ברשות משרדי הסטוריה מוכחת של הצלחות רבות במחיקת רישומים פליליים ומשטרתיים מגליון הרישום הפלילי. גם כשמדובר בתיקים הממתינים לבירור דין (מב"ד) ניתן באמצעות עורך דין בקיא, לפעול מול המשטרה על מנת ולהאיץ את הטיפול כך שהרישום הנ"ל יקבל טיפול מתאים.

 
ככל ויש לכם שאלות נוספות, אתם מוזמנים ליצור עמי קשר להמשך התייעצות, עו"ד איילון בירנבוים.


עודכן ב: 20/02/2020