חייל יקר – נפצעת במהלך הצבא? להלן מדריך קצר אשר יסייע לך להבין את העקרונות של חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט- 1959 [נוסח משולב] על מנת שתוכל לבדוק - האם אתה יכול לתבוע את קצין התגמולים ולקבל אחוזי נכות אשר יתורגמו לכסף ו/או המשך טיפולים רפואיים נדרשים ממשרד הביטחון.

מי יכול לתבוע?


תביעה להכרה באחוזי נכות למול משרד הביטחון יכול לתבוע כל חייל (בסדיר, במילואים או בקבע), וכן מי שמשרת באחד מגופי הביטחון , כלומר, מי שמשרת במוסד, בשב"כ, בשירות בתי הסוהר, שוטרים במשטרת ישראל ובמשמר הגבול, עובדים במשמר הכנסת וכו' אשר חלו ו/או נפצעו במהלך ועקב שירותם.

מתי ניתן לתבוע?


חוק הנכים קובע כי תביעות כנגד קצין התגמולים (משרד הביטחון) ניתן להגיש לרוב עד שלוש שנים ממועד שחרור החייל מהשירות במהלכו חלה או נפצע. דהיינו, כל חייל יכול לתבוע בסמוך למועד הפציעה, בעודו עדיין בצבא, או בכל מועד שיבחר – כל עוד לא חלפו 3 שנים ממועד שחרורו מהצבא – מהשירות הסדיר או ממועד סיום שירות המילואים הספציפי בו נפצע.


קצין התגמולים יכול לאשר להגיש תביעות גם בחלוף 3 שנים ממועד השחרור הצבאי במידה ומדובר ב"חבלה רשומה".


חשוב עם זאת לציין כי חייל אשר נפצע במהלך הצבא, יכול לדרוש את המשך טיפולו הרפואי על ידי גורמי הצבא שטיפלו בו עד אותה העת (למשל לבקש המשך טיפולי פיזיותרפיה, ניתוחים וכו' – על חשבון משרד הביטחון), ולכן, לא כדאי להמתין עם התביעה אלא כדאי להגיש אותה בהקדם האפשרי – בסמוך או אפילו קודם לשחרור מצה"ל.

למה להגיש תביעה?


להגשת תביעה לקצין תגמולים יש מספר מטרות, קודם כל, תביעה יכולה להיות מוגשת על מנת לקבל רצף טיפולי – לקבל המשך הטיפולים רפואיים הנדרשים לפצוע, על חשבון משרד הביטחון.


מטרה נוספת ולא פחות חשובה לשמה מגישים תביעה לקצין התגמולים היא לשם קבלת פיצוי כספי חד פעמי או גמלה חודשית (זאת בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעים ע"י הועדה הרפואית) או לכל הפחות לקבלת הכרה מטעם קצין תגמולים כי אכן נפצעת בצבא, כך, אם מצבך חלילה יחמיר בעתיד, תוכל לתבוע שוב את קצין התגמולים. אחוזי הנכות שתקבל מקצין התגמולים יש בהם גם כדי להשפיע על זכויות נוספות של התובע, הכל בהתאם למידת תרומת השירות לפרוץ המחלה ו/או להחמרתה ו/או לקרות הפציעה, כפי שנקבע במסגרת הליך התביעה.

איך מתנהלת התביעה?


באופן כללי, התביעה לזכות נכה צריכה להיות מופנית לקצין תגמולים – אגף השיקום על גבי טופס להכרה בנכות. יחד עם הגשת התביעה התובע צריך להגיש את כלל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים, אשר מעידים על הבעיה ממנה הוא סובל, והטיפולים הרפואיים שניתנו לו בגינם, כמו גם כל מסמך נוסף שמתאר את הסיבה בשלה הוא סבור כי מגיעים לו אחוזי נכות. בעת הגשת התביעה יש להגיש תצהיר של התובע החתום ע"י עו"ד ומסביר את המצב הרפואי של התובע כמו גם הנסיבות שהביאו אליו. לעיתים נדרש לצרף לתביעה גם חוות דעת רפואית מרופא המתמחה בפגיעות מהסוג שמהן סובל התובע.


לתוכן ואופן הדברים הנכתבים בתביעה ובתצהיר זה יש משמעות רבה להמשך ההליכים ויש לוודא כי הפרטים נכתבים בטופס זה כראוי, לא כדאי לזלזל במסמכים אלו משום שהדברים יכולים להערים קשיים בהמשך ההליך ואף להוביל להכרה בנכות פחותה ממה שמגיע בפועל. לכן, מומלץ בטרם הגשת התביעה לפנות לייעוץ ע"י עו"ד העוסק בתחום זה.

 

במקרים בהם משרד הביטחון משתכנע כי תנאי השרות גרמו להופעת המחלה או להתפרצותה או שהחבלה ממנה סובל התובע נובעים כתוצאה ממעשה שקרה לו תוך כדי שירות - התובע יופנה לוועדות רפואיות לבחינת שיעור נכותו. בשלב ראשון התובע יופנה לוועדה רפואית מחוזית במסגרתה ייבדק ויישאל לגבי מצבו הרפואי והתפקודי. לאחר בדיקת התובע, קובעים הרופאים היושבים בוועדה את שיעור נכותו של התובע לפי המבחנים לקביעת דרגת נכות המופיעים בתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות).

 

בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לתובע יהיה ניתן לדעת האם הוא יהיה זכאי להכרה בלבד, לתשלום חד פעמי או לתשלומים חודשיים קבועים.

 

· מדור זה אינו בא להחליף ייעוץ משפטי ואין להסתמך על האמור בו מבלי להיוועץ קודם בעורך דין העוסק בתחומים הרלוונטיים.

 


עודכן ב: 09/08/2016