פסקי דין וחדשות - פשיטת רגל

הכרזה על פשיטת רגל נעשית על ידי הרשויות בעקבות בקשה של חייב, אשר טוען כי אין הוא יכול לעמוד בחובותיו כלפי הנושים.

מדובר במצב משפטי המכיר בחוסר יכולתו של החייב לעמוד בחובותיו, אשר במהלכו מוענק לו צו הפטר שהינו כהגנה מפני הליכים משפטיים בעניינו.


להליך "פשיטת הרגל" שתי מטרות עיקריות – ראשית, ההכרזה על פשיטת הרגל נועדה למנוע מהחייב התעמרויות חסרות סיכוי מול הרשויות והנושים.

 

 

שנית, נכסיו של פושט הרגל מכונסים על ידי הרשויות ומחולקים לנושים על פי סדר עדיפויות שקבע המחוקק. מדובר בהליך מודרני אשר מונע מהחייב להפוך לנטל על החברה מחד, ונותן לנושים אפשרות להשיג את המגיע להם ממה שכן יכול החייב להשיב מאידך.
 

 

קרא עוד:
 

 

ערעור הנסוב על החלטת נאמן בפשיטת רגל לדחות תביעת חוב

הנאמן הודיע כי לא יתנגד להארכת מועד להגשת תביעת חוב, ככל שהדבר מתייחס לאותה תביעה שבגינה התנהל הדיון בבית משפט השלום בחיפה. על החלטה זו הוגש הערעור דנן.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

ביטול הכרזת פשט"ר כיון שהחייבים לא שילמו תשלומים, האמנם?

החייבים מתנגדים לבקשה, בטענה שהנאמן מתאנה להם, מתעלם מכך שאינם מסוגלים לשלם את התשלומים החודשיים בשל מצוקה נפשית ובריאותית.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

השגת מעמד של נושה מובטח על סמך שעבוד שביושר

ערעור על החלטת בית-המשפט המחוזי להכריז על המשיבה מס' 1 כעל נושה מובטח על-סמך משכנתה שביושר.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

האם רשם בית המשפט מוסמך לבטל צו פשיטת רגל?

הערעור נסוב על החלטת רשם ביהמ"ש לבטל צו פשיטת רגל וצו כינוס שניתנו כנגד החייב.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

בקשת חייב לבטל את הכרעות הנאמן בתביעות החוב שהגישו נושיו

בקשתו של החייב לבטל את הכרעות הנאמן בתביעות החוב שהגישו המשיבים 1-4. החייב ציין כי הנאמן מנוע מלבדוק את תביעות החוב אשר הגישו הנושים המיוצגים על ידו, ואלה נבדקו על ידי עו"ד צמיר אשר מונה לתפקיד מנהל מיוחד.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

מהו היקפו של שיקול הדעת המוקנה לביהמ"ש הדן בפדיון קופת גמל?

לחייב צבורים כספים בשבע פוליסות ביטוח חיים ובקופת גמל בסכום כולל של כ- 530,000 ש"ח, הנאמן מבקש להורות על העברת הכספים במלואם לקופת הנאמן על בסיס סעיף 85(א) לפקודה.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

האם יש הצדקה לשנות דבר כלשהו בצו ההפטר שניתן לחייבים?

כנגד שני החייבים ניתנו צווי כינוס והם הוכרזו פושטי רגל. במסגרת המרצה הגישו שני החייבים בקשות למתן הפטרים מלאים. ואמנם, כתום הדיון שהתקיים ביום 13.11.96 ניתן לחייבים הפטר מלא.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

האם יש להפריש מתוך כספי הנאמנות שכר טרחת עורך דין ?

בקשת המבקש היא כי בית-המשפט יצווה על הנאמנים לתת לפושט הרגל סכום כספי מתוך כספי הנאמנות למימון הוצאותיו המשפטיות דהיינו תשלום שכר עורך ¬דינו.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

בקשת ביטול הכרעות הנאמן בתביעות החוב

הבקשה כולה נגועה בשיהוי מתמשך ומהותי, ונראה כי אין לחייב טענה כלשהי לגופה באשר לעצם הכרעתו של הנאמן בהוכחות החוב.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

האם פסק בוררות שאושר יכול לשמש יסוד להמצאת התראת פשיטת רגל לחייב?

יש לקבל את הערעור. פסק בוררות שאושר יכול לשמש יסוד להמצאת התראת פשיטת רגל לחייב

מאת: lawguide

למעלה