של מי הנכס הזה? האם עסקת המכר התבצעה באופן חוקי? האם יש בנכס ליקויי בנייה?


הליכי בוררות הינם הליכים אשר מאפשרים לבעלי דין לסיים סכסוכים משפטיים ביניהם בדרך קצרה ויעילה. הבחירה בדרך זאת נתונה לבעלי הדין או יכולה להיות לאחר הפנייתם לכך על ידי בית המשפט. הבורר הינו צד שלישי אובייקטיבי המוסכם על הצדדים ומוסמך לברור בסכסוך ביניהם.
הפנייה להליכי בוררות איננה דורשת ייצוג משפטי רגיל, אך מומלץ לפנות לקבלת סיוע משפטי מטעם עורכי דין המתמחים בתחום המדובר. ערעורים על פסק בוררות ניתן להגיש לערכאות המשפטיות המתאימות.


לרשותכם משרדי עורכי דין העוסקים בהליכי בוררות וניהול סכסוכי מקרקעין ונדל"ן. הפנייה לעורכי הדין באתר הינה פנייה ללא התחייבות, לא מצדכם או לא מצד עורך הדין.