האם ישנה מחלוקת בינך לבין אחר בנושא מיסים? האם ניתן ליישבה בהליך בוררות?


בוררות הינה הליך במסגרתו ניתן ליישב סכסוכים משפטיים וכספיים גם ללא הגשת תביעות הדדיות לערכאות המשפטיות. הליך הבוררות נעשה על ידי בחירת בורר מוסכם בין הצדדים אשר משמש כצד שלישי אובייקטיבי. הבורר שומע את טענות הצדדים, ולעיתים עדויות וראיות מטעמם, וקובע לטובת איזה צד יש להטות את הכף. בוררים יכולים להיות מומחים בתחום הספציפי – לדוגמא, רואי חשבון או אישים ציבוריים. סדר הדין בהליכי בוררות הינו נוח וגמיש יותר מסדרי הדין בבתי המשפט.


במקרים בהם ישנן מחלוקות בעניין מיסים, ניתן לפנות להליך בוררות אשר תנוהל על ידי מומחה בתחום זה (לדוגמא, פקיד במשרד האוצר, פקיד ברשות המיסים, רואה חשבון, עורך דין המומחה במשפט המיסים וכדומה).


לרשותכם שורה של משרדי עורכי דין המתמחים בדיני המיסים ובהליכים בוררות. הפנייה לעורכי הדין באתר הינה פנייה ללא התחייבות, מצדכם או מצד עורך הדין.