יש מחלוקת בנוגע לטיבו של ההסכם? האם ההסכם נחתם תוך עושק או הטעיה?


בוררות הינה הליך משפטי ליישוב סכסוכים אשר מאפשר לצדדים להכריע במחלוקת ללא כניסה בין כותלי הערכאות המשפטיות. יישוב סכסוך בדרך של בוררות נעשה על ידי הצגת הטיעונים מצד הצדדים בפני בורר אשר מחליט באופן אובייקטיבי כיצד יש ליישב את המחלוקות. בעלי דין יכולים לגשת להליך של בוררות מטעמם, ולעיתים מופנים הם לכך על ידי בית המשפט. מערכת המשפט הישראלית מעודדת פיתרון סכסוכים בדרך של בוררות.


במקרים בהם ישנו חוזה אשר קיימת מחלוקת בדבר כשרותו או ביצועו, ניתן לפנות להליך בוררות. הבורר יבחן את התנהלות הצדדים בעת כריתת החוזה ולאחריו ויכריע מי הצד אשר הוא סבור שהצדק נמצא בידיו.


פניה להליך בוררות איננה מבטלת את הצורך בסיוע משפטי. הליכי בוררות קשורים באופן בלתי ניתן לניתוק בתקנות, בחקיקה ובפסיקה. למעשה, הבוררות מהווה מעין בית משפט בסדר דין גמיש ויעיל. באמצעות פניה לעורכי הדין באתר, תוכלו לקבל סיוע משפטי ללא התחייבות מצדכם או מצד עורך הדין. משרדים אלו מתמחים בדיני החוזים מחד, והליכי בוררות מאידך.