מחלוקות קשה בין אחים בנוגע לנכס משותף? סכסוכי ירושה או הליכי גירושין?


סכסוכים משפטיים אשר מונחים לפתחן של הערכאות המשפטיות עלולים להימשך זמן רב ולגרור עימם הוצאות כספיות ניכרות. אחת הדרכים ליישב מחלוקות משפטיות וכספיות בין צדדים מעורבים הינה על ידי פנייה להליכי גישור.


הליכים אלו יכולים לסייע לבעלי הדין לגשר על הפערים העומדים ביניהם ולהביא לתום הסכסוך בדרך של הסכמה והבנה. מיותר לציין כי הליכי גישור מסייעים פעמים רבות להשבת הסדר על כנו כאשר מדובר בבני משפחה או בעלי דין המעוניינים בשלום בית.


הליכי גישור, למרות שאינם הליכים משפטיים המונחים לפתחם של בתי המשפט לענייני משפחה או בתי הדין הרבניים, דרושים אף הם סיוע משפטי. באמצעות הגשת פניה באתר עורכי הדין, תוכלו ליצור קשר עם משרדי עורכי דין מובילים המתמחים בגישור בסכסוכים במשפחה. הפנייה באתר הינה ללא התחייבות