בית משפט השלום בפתח תקווה קיבל לאחרונה תביעת לשון הרע שהגיש רופא נגד חברה לשיווק סיגריות אלקטרוניות שפרסמה עליו פוסטים בפייסבוק, ובמסגרתם כינתה אותו "שקרן" ו"מושחת".


השופטת קבעה כי הפוסטים שפרסמה החברה בפייסבוק מהווים לשון הרע כלפי הרופא מכיוון שביכולתם להכתים את שמו הטוב, להשפילו, לבזותו ולפגוע בעבודתו. צוין כי זכות החברה להגן על פרנסתה לא מצדיקה פרסום של התבטאויות פוגעניות כלפי הרופא.


הרופא הופיע בטלוויזיה ותמך בהטלת מיסוי על סיגריות אלקטרוניות


לפי העובדות שפורטו בפסק הדין, בחודש ינואר בשנת 2018 הופיע הרופא שמשמש כיו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור ועוסק בחקר העישון, בכתבה טלוויזיונית בנושא מיסוי סיגריות אלקטרוניות. במסגרת התוכנית הרופא ציין כי הסיגריות האלקטרוניות מזיקות לבריאות והוסיף שלדעתו מן הראוי לחייב את המעשנים לשלם עליהן מס.


כעבור יומיים בעלי החברה לשיווק סיגריות אלקטרוניות העלו לדף הפייסבוק של החברה פוסט תגובה ארוך וציינו בו כי הכתבה הייתה מבלבלת, מגמתית ורצופת שקרים. בסוף הפוסט צוין כי דבריו של הרופא לא התבססו על מחקר מדעי ויוחסו לו מעשי שחיתות.


בעמוד הפייסבוק של חברת הסיגריות האלקטרוניות הרופא כונה "מושחת" ו"שקרן"


במסגרת הפוסט הרופא כונה "מושחת", ובפוסט נוסף שפורסם כעבור שישה ימים כינו אותו בעלי החברה "שקרן" וצירפו תמונה שלו לצד הכיתוב.


בחודש מרץ באותה השנה שוב כינו בעלי החברה את הרופא בכינוי "שקרן" בפוסט אחר בפייסבוק, ואף ייחסו לו עבודת לובי עבור חברות התרופות. למרות פניית הרופא לבעלי החברה בדרישה כי יסירו את הפרסומים ויתנצלו בפניו, הם סירבו להיענות לבקשתו.


הרופא טען כי האינטרס היחיד שלו הוא במניעת עישון בקרב הציבור


הרופא טען כי הפרסומים שבוצעו על ידי בעלי החברה בפייסבוק מהווים לשון הרע כלפיו, פוגעים בשמו הטוב, משפילים אותו ופוגעים בעבודתו. הרופא ציין כי הוא עובד בהתנדבות כמזכיר באיגוד רופאי בריאות הציבור בישראל, והוסיף שלא הפיק כל רווח אישי מהבעת עמדתו השלילית ביחס לסיגריות האלקטרוניות. לדבריו, האינטרס היחיד שלו הוא מניעת עישון.


בעלי החברה טענו כי הפוסטים בפייסבוק חוסים תחת הגנת אמת בפרסום לפי חוק איסור לשון הרע. נוסף על כך הם טענו להגנה של הבעת דעה על התנהגות הרופא שמשמש בתפקיד ציבורי. לפי גרסת הבעלים, הרופא קיבל מימון מחברות תרופות כדי לפגוע בשיווק הסיגריות האלקטרוניות.


לפי גרסת בעלי החברה, הרופא אף הקים עמותה שמעודדת הפסקת עישון בקרב מעשנים באמצעות תרופות גמילה אשר מתחרה עם חברות העוסקות בתחום הסיגריות האלקטרוניות.


בעלי חברת הסיגריות טענו להגנת אמת בפרסום


עוד נטען כי הקשר בין הרופא ובין חברות התרופות מעורר ספק ביחס לאמינות דבריו נגד חברות הסיגריות האלקטרוניות. על כן ייחוס של שקרים ומעשי שחיתות לרופא אינו משולל בסיס ויכול ליהנות מהגנה של אמת בפרסום בהתאם לחוק כאמור.


השופטת ציינה כי הפוסטים שפרסמו בפייסבוק כללו שימוש מתלהם בביטויים מזלזלים ופוגעניים תוך ייחוס מעשים אסורים ובלתי חוקיים לרופא. נקבע כי השימוש במילים "שקרן" ו"מושחת" תוך ייחוס מעשים בעלי אופי פלילי לרופא מהווים לשון הרע כלפיו וביכולתם לבזותו, להכתים את שמו הטוב ואף לפגוע במשרתו. השופטת הוסיפה כי ביטויים כאלו אינם נחשבים לביקורת לגיטימית ואינם מוגנים תחת הזכות לחופש ביטוי. לפיכך, היא החליטה כי הפרסומים ביחס לרופא הם בגדר לשון הרע ומטילים אחריות על החברה ובעליה.


בכל הקשור להגנת אמת בפרסום, השופטת הבהירה כי בעלי החברה לא הצליחו להוכיח מעשה שחיתות כלשהו מצד הרופא או קבלת כספים מחברות התרופות. לפיכך נדחתה טענתם באשר להגנת אמת בפרסום מכוח החוק.


תפקידו הציבורי של הרופא לא מעניק לגיטימציה לפרסום לשון הרע כלפיו


נוסף על כך השופטת ציינה כי הפוסטים שפרסמה החברה בפייסבוק נוסחו כעובדה ולא כהבעת דעה על הרופא. הודגש כי העובדה שהרופא משמש בתפקיד ציבורי אינה מעניקה לגיטימציה לפרסום פרסומים פוגעניים כלפיו.


השופטת ציינה כי בעלי החברה לא הוכיחו שקיימות הגנות בחוק ביחס לפרסומים, ולכן נקבע שהם מהווים לשון הרע באופן שמטיל עליהם אחריות לפצות את הרופא.


הפרסומים נגד הרופא היו פוגעניים וזכו לתפוצה רחבה


בסוגיית גובה הפיצוי השופטת הבהירה כי בבחינת השיקולים בעת מתן פיצויים יש לבחון את חומרת הפגיעה ואת היקפה, כמו גם את היקף הפרסום והתנהגות הצדדים. נקבע כי במקרה זה הפרסומים שבוצעו בפייסבוק היו מכפישים ופוגעניים וזכו לתפוצה רחבה.

 

יש לך שאלה?

פורום לשון הרע


בסופו של דבר השופטת פסקה כי החברה ובעליה מחויבים לשלם לרופא פיצוי בסך של 100 אלף שקלים על פרסום לשון הרע כלפיו, בתוספת 20 אלף שקלים עבור הוצאות משפט.


תא (פ"ת) 44048-04-18