רבים מאיתנו נתקלנו בתופעה חמורה, אותה יש למגר ממחוזותינו, שיטה המכונה בשם "שיטת המצליח". בד"כ מושג זה מתקשר עם חברות ביטוח שדוחות תביעות ברורות של מבוטחים, ובשיטת המצליח, מנסות לגזול כספים שלא כדין.


במקרה דנן, עסקינן בסכסוך פרטי, בו עשה אדם מן הישוב, שימוש בשיטה פסולה זו, אשר עלתה לו בסופו של יום ביוקר (ת"א 1378-03-14).


התובע ביקש שביהמ"ש יצהיר שהוא הבעלים של יחידת דיור הנמצאת על גג בבניין ברחוב מסוים בת"א, ושנבנתה באופן בלתי חוקי. בעבר הגיש התובע תביעה זהה שנמחקה


ביהמ"ש דחה גם תביעתו זו של התובע, תוך שסבר כי התובע לא הצליח להביא ולו ראשית ראיה לטענתו לפיה יש לו זכות קניינית כלשהי בדירה, נשוא המחלוקת. כאשר מחומר הראיות עולים דברים הפוכים, לפיהם התובע ידע היטב שאין לו זכות שכזאת.


למרות ידיעה זו של התובע, ובניסיון להכשיר את הדירה, כך שתהווה "נכס" עצמאי, הלך התובע ובשיטת המצליח, כלשון ביהמ"ש, שילם ל"מוכר" הדירה הפיקטיבי, סכום כסף מסוים כדי לנסות להכשיר לאחר מכן את הדירה ובכך לרכוש זכות קניינית.


בסופו של דבר, ביהמ"ש 'לא קנה' את טיעוניו ומעשיו של התובע, דחה את התביעה, וחייב אותו בהוצאות משפט בסך של 100,000 שקלים.


משרדנו עוסק ומתמחה בעניינים הקשורים בעיקר לדיני ביטוח לאומי, משרד הביטחון, דיני ביטוח, דיני נזיקין, דיני עבודה, ודיני משפחה.

 

משרדנו נחל הצלחות לא מבוטלות בתחומים השונים, לרבות תקדימים מעניינים. ככל שהינך חושש כי נפגעו זכויותיך, גש עוד היום למשרדנו, ונשתדל ב"ה לסייע לך.


דוד סער, עו"ד