האם יש זכות להסדרי ראייה לסבתא וסבא עם הנכדים?

 

מאת : עוה"ד מיכל זלינגר - ליפקין

 

 

מדי פעם בפעם פונים למשרדי סבים ו/או סבתות, שעקב גירושיי ילדיהם והקשיים שמערים הצד המשמורן על ההורה השני, לראות את ילדיו – כך גם נפגע הקשר בין "הדור השלישי" (סבא וסבתא) לבין הנכדים.

 

 

 

אני , לא אחת, נדרשת במתן מענה, האם קיים בחוק הסדר לגבי ראיית הנכדים בין סבתא לסבא, והאם יש ל"דור השלישי", זכות ברורה, לראות את נכדיהם?!

 

 

 

לצערי לא קיים איזון נכון באשר לזכותם של סב וסבתא לעומת חובתם של האחרונים. ובמה דברים אמורים?!

 

 

 

החוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), התשי"ט, 1959 (להלן: "חוק המזונות") בסעיף 4 ו – 5 שלו, מחייב באופן מפורש סב ו/או סבתא במזונות נכדיהם, אם ילדם אינו עומד בחיוב המזונות ו/או ברח /עזב את הארץ , ולא ניתן לפנות ולאכוף עליו בשום אופן את חיוב המזונות הקיים כנגדו.

 

 

 

במקרה זה, ניתן לפנות ולחייב את הסב/סבתא בחיוב מזונות נכדיהם, כמובן בהתאם למצבם הכלכלי ויכולתם. לא כך הוא באשר לזכויות סב/ סבתא בעניין ראיית נכדיהם.

 

 

 

סעיף 28 א לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1962 (להלן: "חוק הכשרות") מקנה לסב' סבתא הסדרי ראייה ראיה עם נכדיהם רק במקרה שבנם/בתם, הוריי הנכדים, הלך לעולמו. ובנוסחו של החוק "מת אחד ההורים של הקטין רשאי בית המשפט לתת הוראות בעניין המגע בין הורי המת לקטין".

 

 

 

המחוקק מצא לנכון להוסיף סעיף זה נוכח מצבים טרגיים בהם הורה אחד נפטר בדמי ימיו, וההורה השני, מנימוקים שונים שאינם עולים לטובת הילדים עושה למען ניתוק הקשר בין הנכדים לבין הוריו של הנפטר/ת, מעשה שרק מוסיף מכאוב קשה על המכאוב שכבר קיים ממות יקיריהם.

 

 

 

בית המשפט המחוזי בחיפה קבע כי יש לתת פרשנות רחבה להוראת סעיף 28א באופן שניתן יהא לעשות בו שימוש כל אימת שאחד ההורים ניתק עצמו מעולמו של הנכד וככל שהדבר נוגע לטיפול בילד משול אותו הורה למת.

 

 

 

ניתוק מעין זה עלול שיהיה במצבים בו אחד מהוריי הילדים קיבל שיתוק ו/או מחלה קשה אחרת המונעת ממנו לטפל בילדו , מצב בו הורה מוכרז כנעדר או נעדר בפועל תקופה ממושכת ו/או במקרה בו נשללה כשירותו של אותו הורה לשמש כאפוטרופוס לילדו עקב עניין נפשי וכו'.

 

 

נקבע כי באותה רשימת מקרים המצוינת לעיל (שאינה סגורה) ניתן יהא להרחיב את תחולת סעיף 28 א לחוק הכשרות ולהעניק לסב/סבתא הסדרי ראיה עם נכדיהם.

 

 

 

יש לציין שיש לבחון כל מקרה לגופו וכן, שמטרת ההוראה בחוק והרחבתו על ידי ביהמ"ש נובעת דווקא מטובת הילדים להיות בקשר עם שני חלקי משפחתו ולא זכותם של הסב /סבתא להיות בקשר עם נכדיהם.


 


עודכן ב: 03/02/2011