האם יש לכם חברה לא פעילה? לקוחות רבים מגיעים אלי עם חברה שלא הייתה פעילה מעולם או חברה שהייתה פעילה בעברה אבל כבר לא פעילה תקופה ארוכה, לפעמים אפילו לא פעילה כבר שנים. אז למה לא להשאיר אותה כפי שהיא? למה חייבים לסגור אותה? אז קודם כל, לא חייבים לסגור אותה. אבל הרבה בעלי חברות שאינן פעילות היו מאד רוצים לסגור אותן, אך, מעדיפים להימנע מההתעסקות והבירוקרטיה וחוששים שהם יצטרכו לשלם הרבה כסף עבור זה.


האם השארת חברה 'לא פעילה' חוסכת לכם כסף?


האמת היא שחברה שנשארת פתוחה רק צוברת חובות של אגרה שנתית (אגרה שכל חברה בישראל מחויבת לשלם), היא גם תהיה מסווגת כ"חברה מפירה" (דבר שעשוי להגביל את בעלי המניות מלפתוח חברה חדשה, בין היתר) ולכן מומלץ לסגור אותה. החדשות הטובות, הן כי הוארכה הוראת השעה המקנה לחברות פטור מיוחד מאגרה שנתית ועיצומים (יש לשים לב כי הפטור תקף רק עד לסוף חודש פברואר 2024, בשלב זה) ולכן דווקא סגירת החברה בשלב זה, עשוי למחוק לכם חובות ובכך לחסוך המון כסף.


מה הסנקציות שיכולות להינקט כנגד חברה מפרה חוק?


חברה שאינה משלמת אגרה ואינה מגישה דו"חות עלולה לקבל מעמד של חברה מפרת חוק. ישנן סנקציות שונות עבור חברה מפרת חוק אבל נתייחס במאמר זה לעיקריות שבהן- ראשית, לגבי הפרות משנת 2009 ואילך- החברה המפרה ובעלי השליטה בה, כאמור, לא יוכלו להקים ולרשום חברה חדשה. בנוסף, רשם החברות יהיה רשאי להטיל על החברה עיצומים כספיים - בגין כל הפרה כ-7,880 שקלים, נכון למועד כתיבת מאמר זה. ושנית, אם החברה לא הסדירה את ההפרה ניתן יהיה להעביר את החובות למרכז לגביית קנסות ומשם הדרך להטלת עיקולים על נכסים וחיוב גם בהוצאות גבייה - קצרה.


איזה מסלולים יש לפירוק חברה?


ישנם מספר מסלולי פירוק לחברה פרטית- פירוק מרצון, פירוק מרצון בהליך מזורז, פירוק על ידי בית משפט וגריעת חברת חוץ מהמרשם. הפטור מאגרה מתייחס לחברות שמעוניינות בפירוק מרצון, חברות ללא שעבודים או חובות, ללא נכסים ושאינן צד לתביעות משפטיות או הליכי אכיפה מנהליים, אשר לא היו פעילות במשך תקופה ארוכה. לאחר הגשת הבקשה ואישורה על ידי רשם החברות - תיכנס החברה למסלול של פירוק מרצון וככל ולא תוגשנה התנגדויות במשך 100 ימים מיום הפרסום, החברה תחוסל מרצון - כלומר, תפורק.


אז במה כרוך פירוק חברה מרצון?


ראשית, יש לזמן את בעלי המניות לאסיפה ושם לקבל החלטה על פירוק החברה. לאחר מכן, מגישים לרשם בקשה הכוללת גם בקשה לפטור מהאגרה על כל אותן שנים בהן החברה לא היתה פעילה. בנוסף, אם לחברה היו תיקים במס הכנסה ומע"מ - יש לצרף תצהיר מרו"ח על העדר פעילות ולצרף העתקי דוחות שהוגשו למס הכנסה עבור כל שנה שלגביה נדרש פטור. אם לא היו לחברה תיקים במס הכנסה - אפשר רק לצרף תצהיר חתום על ידי דירקטור בחברה שמפרט שהחברה אינה פעילה.


האם ניתן לפרק חברה לבד ללא עו"ד?


מומלץ להיעזר בעו"ד על מנת שיכין את כל המסמכים, יחתום על תצהירים, יגיש ויעקוב אחר הבקשה ובמקרה ויתקבל סירוב (דבר שקורה לא אחת) יידע להגיב ולפעול מול רשם החברות כך שלבסוף הבקשה תתקבל והתהליך יאושר, כולל קבלת הפטור מאגרות. לכל הפעולות הללו יש כמובן מחיר אבל עו"ד מהתחום יטפל בכך במינימום זמן ויחסוך לכם את האגרות של כל השנים הקודמות ולכן זוהי דרך המלך.


הגשנו בקשה בעבר לסגירת התיק אצל רו"ח - האם החברה נסגרה?


לא. לצערנו נתקלנו במקרים רבים בהם חלה אי הבנה אצל הלקוחות שסברו כי בקשה לרו"ח לסגירת התיקים במע"מ ומס הכנסה- כמוה כסגירת החברה. לאחר מספר שנים אותם לקוחות הופתעו לגלות כי החברה למעשה עדיין פתוחה אצל רשם החברות והם עדיין צוברים חובות של אגרה. רק סגירה של החברה ברשם החברות וקבלת אישור על כך מהווים סגירה סופית של החברה.


לסיכום, מומלץ מאד לחברות שאינן פעילות, לפנות עכשיו לעו"ד שעוסק בפירוק חברות ולסגור את החברה כדי לא להיות חשוף לצבירת חובות נוספים ועיצומים כספיים. זכרו, הפטור מאגרות יינתן לזכאים שיגישו את הבקשה לרשם החברות רק עד ליום 29.2.2024 ולכן כדאי להזדרז ולא לפספס את המועד.