מכרז הוא בעצם פנייה לצורך קבלת הצעות ממועמדים שונים בתחום מסוים. גופים ציבוריים מחויבים לערוך מכרז ולתת הזדמנות שווה לכל בעלי המקצוע המעוניינים בכך כדי לקבל את העבודה. לדוגמא - מוסד ציבורי שצריך לבנות בניין. אם לא הייתה בחוק את החובה לערוך מכרז - כל אחד היה מביא את הדוד שלו וכך היו מחליטים מי יבנה את הבניין. אבל מכיוון שמדובר בכספי ציבור - אנחנו רוצים שיבחר הקבלן האיכותי ביותר וגם שלא יהיה במחיר מופקע כמובן.

 
איך בוחרים את הזוכה?

 
הזוכה הוא מי שעמד בקריטריונים שנקבעו על ידי ועדת המכרזים מראש. לאו דווקא מי שהגיש את ההצעה הזולה ביותר הזוכה (כי לעיתים הצעה זולה עלולה לאותת על כך שהקבלן יפשוט רגל ולא יסיים את הפרויקט כך שבכלל לא כדאי לבחור בו) אלא מי שעמד בכל יתר הקריטריונים. לכל מכרז יש תנאי סף (לדוגמא - קבלן יכול להגיש הצעה רק אם הוא בנה כבר מספר מסוים של בניינים בעבר).

 
בנוסף, בחלק מהמכרזים ישנו ניקוד אודות האיכות (יכול להתבסס על פרויקטים קודמים/ שיחות עם ממליצים ועוד) ולעיתים כאמור יבחנו את נושא התמחור. הכל יקבע מראש ויהיה ידוע מבעוד מועד למגישי ההצעות.

 
למה חשוב להגיש בצורה נכונה את המכרז?

 
מכרז שלא ימולא בצורה מדויקת עלול להיפסל ואותו בעל עסק יכול להפסיד מכרז שהיה מניב לו מאות אלפי שקלים רק בגלל שלא מילא כראוי את המכרז. אחד הדברים החשובים במכרז הוא צירוף של ערבות (אם נדרשה). מכרזים רבים נפסלו על כך שהערבות לא מולאה באופן נכון. בעיה נוספת היא - איחור בהגשת המכרז. אם ההגשה נקבעה לשעה מסוימת והמכרז הוגש אפילו 5 דקות אחרי הזמן - המכרז יפסל. כל מילה שצריך למלא במכרז היא חשובה ואם היא לא מולאה כנדרש - המכרז יפסל.

 
"אבל יש לי עסק אמין ומעולה שנותנן שירות נהדר ורק מילאתי משהו שולי בצורה לא תקינה, עדיין יפסלו לי את המכרז"?

 
כן, ולא בגלל שוועדת המכרזים רוצה להתנקם בך או שהיא קטנונית. הסיבה לשמירה ודיוק בכל מכרז היא ההגנה על ערך השוויון. אם יאשרו לך להגיש משהו לא תקין ולא יאשרו לאחר - ערך השוויון יפגע. אם הגעת 5 דקות באיחור ולא נתנו לך להגיש והמתחרה שלך פשוט לא הגיש כי הוא ידע מראש שהוא יאחר מעט ופשוט ויתר - כאן נפגע ערך השוויון.

 
אז מה כדאי לעשות כדי לדאוג להגשה נכונה של המכרז?

 
ראשית, יש לקרוא את כל מסמכי המכרז (מדובר לפעמים בעשרות או מאות עמודים) ולדאוג למלא הכל בצורה קפדנית - לרבות תאריכים וסכומים. יש לקרוא מה רשום בערבות לפני ההגשה ואם יש שאלות - לשאול אותן לפני ההגשה - בזמן שנקבע להגשת שאלות הבהרה. מומלץ מאד גם להיעזר בעו"ד מתחום המכרזים כדי שיוכל לעוזר בבדיקה והכנה של כל המסמכים הנדרשים. וכמובן להגיע לתיבת המכרזים לפחות חצי שעה לפני תום מועד ההגשה וסגירת תיבת המכרזים.

 
מה לעשות אם הבחנתי שיש תנאים שנראים מוגזמים וכאילו הם נתפרו במיוחד למתחרה שלי?

 
במקרה כזה לא כדאי לחכות. יש לפנות לאחראי על המכרז ולדרוש תשובות. לדוגמא - מקרה בו קבלן נדרש לתנאי מסוים שאין בו באמת כדי להשפיע על איכות העבודה ונראה כי הוסיפו את התנאי הזה רק כדי שיפסלו מועמדים אחרים. דוגמא - דרישה שכל קבלן שרוצה לגשת למכרז יהיה בעל ניסיון של בניית יותר מתשע קומות. אבל אם קבלן בנה 8 קומות והוא מאד מוכשר - מדוע שלא יוכל להתקבל? יש לבקש את ההסברים עוד לפני הגשת המכרז ולא רק בשלב שבו לא התקבלתם כמובן, כי אז זה יראה שכביכול הסכמתם לתנאי המכרז ולכן כל טענה כזו עדיף שתעלה בהקדם האפשרי.

 
טיפים נוספים

 
כדאי להגיש את המכרז בצורה מסודרת, לוודא שצורפו כל המסמכים הרלוונטיים והאישורים הנדרשים, שהכל הודפס על דפי לוגו של החברה (ואם מדובר באישור מרו"ח או עו"ד אז כמובן על גבי מסמך של החברה), במידה ויש ראיון - יש להגיע בלבוש הולם ולשדר רוגע ונינוחות והכי חשוב שקיפות - לענות על כל השאלות בצורה מסודרת וכנה ולהפיג את החששות של המראיין במידה וישנן.

 
לסיכום, הקפדה ובקיאות בכל פרטי המכרז היא אמנם עבודה קשה אבל היא עשויה לעזור לכם לקבל הכנסה קבועה אפילו למספר שנים באם תזכו במכרז ולכן אין להקל ראש בכך ומומלץ ביותר להיעזר בעו"ד מתחום המכרזים כדי לוודא הגשה נכונה ותקינה של כלל הטפסים והמסמכים הנדרשים.